Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestemmingsplan Westzanerpolder te Zaanstad

Datum nieuwsfeit: 05-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zaanstad

Besluiten B&W 4 september 2001

woensdag 5 september 2001

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad heeft in haar vergadering van 4 september 2001 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

Bestemmingsplan Westzanerpolder

Begin dit jaar vond de inspraak plaats op het voorontwerp bestemmingsplan Westzanerpolder. Dit heeft tot een groot aantal reacties geleid. Het college heeft die reacties (zienswijzen) becommentarieerd. Een en ander wordt nu aan de raadscommissie Stadsontwikkeling voorgelegd. De indieners van de zienswijzen krijgen in de vergadering van de raadscommissie de mogelijkheid om hun zienswijze mondeling toe te lichten. Indien de raadscommissie daarmee instemt zal het plan naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op onderdelen worden gewijzigd. Het dan ontstane ontwerp-bestemmingsplan zal vervolgens verder in procedure worden gebracht.

Het college heeft gekozen voor een andere benaming van gebied en bestemmingsplan. Het bedrijventerrein heeft nu de naam "Bedrijvenpark Westzanerpolder"gekregen en het bestemmingsplan de naam "Bestemmingsplan bedrijvenpark Westzanerpolder.

In het bestemmingsplan Westzanerpolder is gezocht naar een mix van bedrijfsmatige activiteiten met daarbij een goede aansluiting op de omgeving. Die is naar het oordeel van het college gevonden. Het bestemmingsplan biedt een goede overgangzone
naar de groene gebieden, naar Westzaan en Nauerna.

Milieugroeperingen die zich hebben verenigd in de werkgroep Optimale Balans en ook andere indieners van zienswijzen hebben een andere mening. Laatstgenoemden vinden dat er helemaal geen bedrijventerrein moet komen in de Westzanerpolder en als het er dan toch komt, mag het omliggende gebied er geen hinder van ondervinden. Dit kan in de ogen van Optimale Balans gerealiseerd worden door een zo groot mogelijke groene buffer aan de noordzijde. De gemeente echter is overtuigd van het nut en de noodzaak van een bedrijvenpark in de Westzanerpolder. Afweging tussen de verschillende belangen heeft geleid tot zodanige invulling van het gebied, dat enerzijds een wervend en duurzaam bedrijvenpark wordt gerealiseerd met een hoge stedenbouwkundige kwaliteit waarbij de natuurwaarden zoveel mogelijk worden gerespecteerd en anderzijds er rekening mee wordt gehouden dat de Westzanerpolder economisch gezien verantwoord te exploiteren moet zijn.

Het college heeft er dan ook voor gekozen om met behoud van een effectieve buffer (met een gemiddelde breedte van ongeveer 100 meter) het beschikbare groen zoveel mogelijk over het gehele plangebied te verdelen om daarmee een zo hoog mogelijke kwaliteit voor het gehele bedrijvenpark te bewerkstelligen.
Waar mogen bepaald type bedrijven wel komen en waar niet, tot welke hoogte mag er gebouwd worden en op welke plek. Op die vragen geeft het bestemmingsplan een antwoord; uitgangspunt is dat aan de kant van het Noordzeekanaal de zwaardere bedrijvigheid mag plaatsvinden en meer naar de bebouwing toe de minder zware bedrijvigheid. Ligplaatsen
In het bestemmingsplan is een aantal ligplaatsen voor woonboten opgenomen in zijkanaal D en E. Daarmee wenst het college een aantal ligplaatsen in het plangebied te legaliseren. De woonboten die buiten deze stroken vallen, blijven illegaal.

Regiovisie geestelijke gezondheidszorg

De regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg Zaanstreek/Waterland beoogt een kader te scheppen om tegemoet te komen aan een vraaggerichte benadering in de geestelijke gezondheidszorg. De regiovisie GGZ is grotendeels beschrijvend van aard, maar biedt een goede aanzet om te komen tot meer structuur en eenheid. Gestreefd moet worden naar een zogeheten ketenbenadering in de geestelijke gezondheidszorg binnen onze regio. De regiovisie is onder leiding van de provincie Noord-Holland totstandgekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van zorgvragers, zorgaanbieders, het Zorgkantoor en de gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland.

Voorzieningen gehandicapten

Een tweetal besluiten heeft het college genomen inzake de WVG-voorzieningen. Een van de voorstellen betreft de aanpassing in het Besluit Financiële Tegemoetkomingen Voorzieningen Gehandicapten vanwege toepassing van de prijsindex voor het jaar 2001. Het andere voorstel betreft een wijziging van het in bruikleen geven van losse hulpmiddelen voor douche en toilet. Deze hulpmiddelen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2001 tot een bedrag van 400 gulden (182 euro) in eigendom verstrekt, vanwege de kosten die gemaakt worden voor depotinname en verstrekking.

Reactie op ontwerp vijfde nota ruimtelijke ordening

Het College van B & W heeft gereageerd op het voornemen van de minister van VROM , de bufferzones Haarlem - Amsterdam en Amsterdam Purmerend in te trekken en Noord-Holland Midden aan te wijzen als Nationaal Landschap. Het gaat om een reactie op het ontwerp Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

De minister heeft de gemeentes die bij één van deze gebieden zijn betrokken gevraagd om te reageren. In de reactie van Zaanstad wordt verwezen naar de Verkenning Rijksbufferzone Haarlem - Amsterdam die als inbreng wordt gebruikt voor de Vijfde Nota en het Streekplan Noord-Holland Zuid.

Ten aanzien van de bufferzone Amsterdam Purmerend wordt opgemerkt dat Zaanstad al in het kader van de Actualisering Vinex bezwaar heeft aangetekend tegen deze bufferzone.

Voor wat betreft de aanwijzing van Noord Holland Midden tot Nationaal Landschap wordt opgemerkt dat Zaanstad zorgvuldig wil omgaan met de cultuurhistorische en natuurwaarden in het gebied, maar dat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk moeten blijven. Zaanstad werkt mee aan het gebiedsprogramma Noord Holland Midden, een initiatief van de provincie om de bijzondere waarden in dit gebied te versterken. Daarbij kan gedacht worden aan versterking van de landbouw, uitbreiding van de recreatieve functie en ruimte voor het noodzakelijk gebleken regionale bedrijventerrein. De ontwikkelingen moeten zorgvuldig worden ingepast in het landschap.

Cultuurhistorische waardenkaart Zaanstad

Het College van B & W heeft de vernieuwde Cultuurhistorische Waardenkaart vastgesteld. De commissies Stadsontwikkeling/Onderwijs en Welzijn/Cultuur worden hierover geinformeerd. Bij het vervaardigen van ruimtelijke-ordeningsplannen wordt de Waardenkaart betrokken. Zo wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden binnen het plangebied.

Op 22 februari 2000 heeft B & W ingestemd met de Cultuurhistorische Waardenkaart van Zaanstad. In de toelichting werd vermeld dat het archeologisch deel in de maanden daarna zou worden vervaardigd en toegevoegd. Dit is nu gebeurd.

De B&W Besluitenlijst is een uitgave van de afdeling Concern Communicatie, tel. (075) 655 24 18.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...