Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers Vilenzo International NV

Datum nieuwsfeit: 05-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vilenzo International NV
Zoek soortgelijke berichten
Vilenzo International NV

PERSBERICHT
(5 september 2001)

SUCCESVOLLE STRATEGIE VILENZO RESULTEERT IN WINSTVERDUBBELING Winstverwachting voor geheel 2001 naar boven bijgesteld

Kernpunten:

· Netto-omzet: ¤ 97,0 milj. (2000: ¤ 50,32 milj.) + 92,8%
· Bedrijfsresultaat: ¤ 7,50 milj. (2000: ¤ 2,59 milj.) + 190,0%
· Nettoresultaat (vóór afschr. goodwill): ¤ 2,96 milj. (2000: ¤ 1,45 milj.) + 104,1%
· Winst per gewoon aandeel (vóór afschr. goodwill): ¤ 0,69 (2000: ¤ 0,52) + 32,7%
Resultaten:
De netto-omzet over het eerste halfjaar 2001 is gestegen met ¤ 46,7 miljoen tot ¤ 97,0 miljoen (2000: ¤ 50,3 miljoen). Deze omzetstijging van ruim 92% is vrijwel geheel gerealiseerd door de recente acquisities van Centaur Clothes Netherlands B.V., United Fashion Makers Holding B.V., Hevado Fashion B.V. en Tricotop B.V.. Conform de strategie en doelstellingen van Vilenzo zijn de minder renderende activiteiten van de twee fabrieken op Sri Lanka medio augustus 2000 verkocht en zijn de private label kinderkledingactiviteiten verder afgebouwd. De hiermee gepaard gaande omzetdaling ad ¤ 4,4 miljoen is opgevangen door autonome groei van de bestaande activiteiten (zowel van de merken-, private label dames- en de corporate identity-activiteiten) met 8,2%.

De acquisities en het afstoten van minder renderende activiteiten hebben ervoor gezorgd dat het bedrijfsresultaat stijgt met ¤ 4,91 miljoen tot ¤ 7,50 miljoen (2000: ¤ 2,59 milj.). Een stijging van 190%. Het netto resultaat, vóór afschrijving goodwill, stijgt met 104% en wordt enerzijds beïnvloed door de hogere rentelasten doordat de acquisities gedeeltelijk zijn gefinancierd met vreemd vermogen. Anderzijds zorgen de acquisities voor een hogere belastingdruk. Per saldo stijgt het netto resultaat, vóór afschrijving goodwill, over het eerste halfjaar 2001 met ¤ 1,51 miljoen tot ¤ 2,96 miljoen (2000: ¤ 1,45 miljoen).

Stelselwijziging:
Het nettoresultaat, na afschrijving goodwill, wordt in belangrijke mate beïnvloed door de invoering van een wettelijke stelselwijziging per 1 januari 2001. De stelselwijziging bepaalt dat bij acquisities betaalde goodwill wordt geactiveerd op de balans en vervolgens wordt afgeschreven ten laste van het resultaat. Vilenzo hanteert hierbij een termijn van 10 jaar. Afschrijving op goodwill over het eerste halfjaar 2001 bedraagt ¤ 1,84 miljoen, waardoor het netto resultaat, na afschrijving goodwill, ¤ 1,12 miljoen wordt. Door de stelselwijziging zijn deze cijfers feitelijk niet vergelijkbaar met de cijfers per 30 juni 2000.

Per 1 januari 2001 is eveneens een wettelijke stelselwijziging doorgevoerd met betrekking tot de verwerking van aanloopkosten van nieuwe activiteiten. Hiertoe heeft een eenmalige afboeking plaatsgevonden van de balanspost immateriële vaste activa ad ¤ 6,1 miljoen ten laste van het eigen vermogen. De aanloopkosten worden niet langer eerst geactiveerd en daarna ten laste van het resultaat afgeschreven, maar direct via de winst- en verliesrekening verwerkt. Het effect van deze wijziging ten laste van het netto halfjaarresultaat 2001 bedraagt ¤ 0,7 miljoen.

Gang van zaken in 2001 en vooruitzichten:
Vilenzo is in de voorliggende jaren veranderd van een productiegerichte organisatie naar een marketing- en salesgerichte organisatie. Per saldo is een bredere private label- en merkenportfolio opgebouwd gericht op heren- en dameskleding en worden de private label kinderkledingactiviteiten deels afgebouwd.

In 2001 zijn een viertal acquisities gepleegd:

Vennootschap Activiteit Merk
- Centaur Clothes Netherlands B.V. Herenkleding Van Gils
- United Fashion Makers Holding B.V. Herenkleding Jaguar, Obvious, Frans Molenaar, Peter van Holland en private label

- Hevado Fashion B.V. Dameskleding Undici, Found It en private label
- Tricotop B.V. Dameskleding Private label
Ter financiering van voormelde overnames zijn 1.385.865 gewone aandelen Vilenzo met een nominale waarde van ¤ 0,48 geplaatst alsmede 500.000 preferente aandelen, eveneens met een nominale waarde van ¤ 0,48. Als gevolg van de conversie van het stockdividend zijn 98.664 gewone aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal dividendgerechtigde aandelen komt op 4.246.701 gewone aandelen en 500.000 preferente aandelen. Rekening houdend met het dividend op de preferente aandelen betekent dit een winst per gewoon aandeel, vóór afschrijving goodwill, van ¤ 0,69 (2000: ¤ 0,52) over het eerste halfjaar.

Als gevolg van met name de vier genoemde acquisities is de huidige onderneming Vilenzo sterk veranderd ten opzichte van medio vorig jaar. De onderneming is groter, sterker en winstgevender geworden. De strategie, gericht op groei en verbetering van de winst per aandeel, vóór afschrijving goodwill, zal worden voortgezet. In het tweede halfjaar verschuift naar verwachting het accent naar het realiseren van synergie effecten binnen de business units en autonome groei.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april jl. heeft de Raad van Bestuur de verwachting uitgesproken dat de winst per gewoon aandeel, vóór afschrijving goodwill, belangrijk zou stijgen (12%-20%). Over het eerste halfjaar 2001 is de stijging op ruim 32% uitgekomen. Voor het gehele boekjaar 2001 verwacht de Raad van Bestuur een positieve bijstelling van de verwachte winst per gewoon aandeel, vóór afschrijving goodwill, van een belangrijke stijging naar een sterke stijging (20-30%).

Afronding overnames Hevado en Tricotop:
Vilenzo heeft inmiddels volledige overeenstemming bereikt inzake de overname van het gehele geplaatste aandelenkapitaal van Hevado Fashion B.V. en Tricotop B.V.

Mission statement:
Vilenzo wil uitgroeien tot één van de meest vooraanstaande Europese modeconcerns. Vilenzo doet dit door haar kerncompetenties, het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen van modemerken en -collecties, vergaand te internationaliseren. Het creëren van aandeelhouderswaarde is hierbij het belangrijkste uitgangspunt.

Doelstellingen:
Vilenzo heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: Financieel:

- Tenminste drie aaneengesloten jaren gemiddeld 10% groei van de winst per aandeel (vóór afschrijving goodwill); uitgangspunt hiervoor is de winst per aandeel van ¤ 1,53 over 1999.
- Een dividenduitkering, voor zover de omstandigheden dit toelaten, van circa 50% van het nettoresultaat, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in de vorm van stockdividend.
- Een solvabiliteitsratio - de verhouding garantie vermogen ten opzichte van totaal vermogen - van groter of gelijk aan 30%. Operationeel:

- Resultaatverbetering door procesverbetering;
- Versterking van de bestaande marktposities in de sectoren waarin de onderneming actief is;
- Focus op verdere uitbouw van de groep, zowel nationaal als internationaal.
Strategie:
Vilenzo's strategie is gericht op omzetgroei en verbetering van de winst per aandeel, vóór afschrijving goodwill. Aan deze strategie wordt invulling aan gegeven middels: ¨ Versterking van de private label- en merkenportfolio; ¨ Realiseren van synergievoordelen en verbeteren van de efficiency van haar activiteiten; ¨ Aandacht voor marketing en sales en afbouw van zelfstandige productie van kleding.

Overnames en/of strategische samenwerkingsverbanden worden niet uitgesloten.

Belangrijke data:
20 maart 2002: Jaarcijfers 2001
24 april 2002: Algemene Vergadering van Aandeelhouders 5 september 2002: Halfjaarcijfers 2002

Tilburg, 5 september 2001
VILENZO INTERNATIONAL N.V.
Raad van Bestuur

Voor nadere inlichtingen: W.H.C.M. Vilé R.J.M. van Riel RA Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur Chief Executive Officer Chief Financial Officer tel. 013 5946800
www.vilenzo.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...