Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openingsrede Tilburgse rector magnificus v/d Duyn Schouten

Datum nieuwsfeit: 05-09-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

Tilburgse rector magnificus Van der Duyn Schouten in openingsrede academisch jaar

Vouchersysteem is ramp voor academische opleidingen

Universiteiten krijgen op papier steeds meer handelingsvrijheid, maar hebben in de praktijk vaak te maken met politieke bemoeienis. Het vouchersysteem bijvoorbeeld, waarbij de individuele student per vak met de universiteit 'afrekent', is volgens rector magnificus Frank van der Duyn Schouten van de KUB een "regelrechte bedreiging van het karakter van een academische opleiding". Hij pleit in zijn openingsrede op 3 september tevens voor een andere rol voor de VSNU, de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Over de invloed van de eenwording van Europa op de universiteiten spreekt in Tilburg prof. dr. Klaus Landfried, voorzitter van de Hochschulrektorenkonferenz, de Duitse evenknie van de VSNU.

De ondertekening van de Bologna verklaring in 1999, waarbij 29 Europese onderwijsministers besloten tot harmonisatie van het hoger onderwijs in Europa middels invoering van de Bachelor-Master structuur, is de opmaat gebleken voor snelle veranderingen. De voortvarendheid waarmee de Nederlandse universiteiten te werk gaan is deels te verklaren uit het feit dat voor het eerst sinds tijden een maatregel niet werd ingegeven door bezuinigingen. Een rol speelt ook dat de Bachelor-Masterstructuur heel geschikt is om inhoudelijke onderwijsvernieuwing binnen de universiteiten concreter en meer efficiënt vorm te geven.

Het streven naar meer transparantie van het hoger onderwijs (het hoofdmotief voor de verklaring van Bologna) zal volgens de Tilburgse rector niet leiden tot grotere uniformiteit. Integendeel: hij voorziet een verdergaande diversificatie, vooral via de Master-opleidingen. Dat heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de universiteiten met elkaar samenwerken. De titel van de rede van Van der Duyn Schouten zou het motto kunnen zijn voor de koers van de VSNU: 'In necessariis unitas, in dubiis libertas'.

Hij bepleit een grote vrijheid in het opzetten en inrichten van opleidingen. Het zou volgens hem tot een dramatisch verlies aan motivatie en energie op de academische werkvloer leiden wanneer hierbij nationale afstemming zou worden nagestreefd of zelfs zou worden voorgeschreven. "De inrichting maar ook de duur van de te ontwikkelen opleidingen dienen in een logisch verband te staan met de door de individuele instelling gemaakte keuzes." Het accreditatiesysteem waarmee bepaald wordt of een universiteit formeel een bepaalde opleiding mag aanbieden, zou geen onderwijsinhoudelijke beperkingen moeten opleggen. Accreditatieprocedures zouden veel eerder antwoord moeten geven op de vraag of er een deugdelijke koppeling bestaat tussen onderzoek en onderwijs, en zouden tevens een uitspraak moeten doen over de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek.

Van der Duyn Schouten stelt voor om een einde te maken aan de bestaande adviespraktijk bij hoogleraarbenoemingen. Een universitair bestuur gaat momenteel bij het nemen van de beslissing over een benoeming mede af op anonieme advisering van collegae die werkzaam zijn bij een andere instelling waar wellicht impliciet of expliciet andere keuzes zijn gemaakt. Het ligt volgens hem daarom veel meer voor de hand om af te gaan op het oordeel van speciaal daartoe aangezochte binnenlandse en buitenlandse experts op het betreffende vakgebied.

VSNU als bewaker van het academisch erfgoed

Universiteiten worden voor een belangrijk deel publiek gefinancierd, en moeten dus voortdurend rekening houden met politiek gemotiveerde inmenging in het universitair onderwijs. Teneinde hierbij brokken te voorkomen zullen universiteiten schouder aan schouder moeten staan. Het vouchersysteem, waarbij de individuele student per vak met de universiteit afrekent, is in de ogen van de Tilburgse rector 'een regelrechte bedreiging van het karakter van een academische opleiding'. "Een onderwijsprogramma dat niet meer is dan een mandje met 42 vakken die gezamenlijk 168 studiepunten vertegenwoordigen is de naam van academische opleiding eenvoudig niet waard. Het is juist de goed doordachte samenhang van de onderdelen, tezamen met het cement van de academische vorming, die een curriculum tot een academische opleiding maakt."

Het systeem van vouchers suggereert een hogere flexibiliteit voor de student die studeren en werken wil combineren. Echter, het leidt in de ogen van Van der Duyn Schouten onvermijdelijk tot aantasting van de kwaliteit van de academische opleidingen. Daardoor worden de jonge mensen die willen studeren eerder gedupeerd dan dat ze goed voorbereid zijn op de eisen die de arbeidsmarkt stelt.

De inrichting van de Bachelor-Master structuur is een stimulans om de samenhang van studieonderdelen opnieuw te doordenken. Die samenhang bepaalt mede de kwaliteit van een academische opleiding, net zozeer als het eigen maken van attitudes en het aanleren van vaardigheden. Echter, nog voordat de nieuwe wet op deze structuur de kamer heeft bereikt, komt de minister met suggesties rond het vouchersysteem die de doordenking van het academisch programma in hoge mate zullen frustreren.

Ook is een 'geweldige administratieve rompslomp' te voorzien die met de invoering van zo'n systeem gepaard gaat. Gezamenlijk zullen de Nederlandse universiteiten overheid en samenleving hiervan moeten overtuigen.

Een andere bedreiging voor het wezen van de universiteit, waaraan de universiteiten gezamenlijk weerstand zullen moeten bieden, is de sluipende ontkoppeling van onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs mag zich in een redelijke maatschappelijke waardering verheugen. Echter, onder invloed van door het shareholder value- principe geïnspireerde korte termijn denken, is het klimaat voor wetenschappelijk onderzoek bepaald ongunstig geworden. Het gemak waarmee allerlei organisaties aankondigen zich ook op wetenschappelijk onderzoek te willen gaan toeleggen, duidt op een schromelijke onderschatting van de investering die daarvoor vooral in mensen nodig is.

Goed onderwijs kan niet zonder goede wetenschap

Zonder wetenschappelijk onderzoek kan wetenschappelijk onderwijs niet gedijen. Koppeling aan slecht of matig wetenschappelijk onderzoek kan immers alleen maar tot slecht of matig wetenschappelijk onderwijs leiden. De universiteiten zouden er goed aan doen met één stem bij de overheid erop aan te dringen deze koppeling ook sterker in de bekostiging van universiteiten tot uitdrukking te brengen. Een universiteit die een groeiend aandeel voor haar rekening neemt van de totale Nederlandse studentenpopulatie heeft meer wetenschappelijk personeel nodig om aan deze onderwijsvraag te voldoen. Om het onderwijs op niveau te kunnen handhaven zal het wetenschappelijk personeel ongeveer 50% van de tijd aan wetenschappelijk onderzoek moeten besteden. De helft van de benodigde personele kosten zal dus uit het onderzoeksbudget moeten komen, dat derhalve sterker aan de studentenaantallen moet worden gecorreleerd dan nu het geval is.

Noot voor de pers

De rede wordt uitgesproken op 3 september om 16.15 in de aula van de Katholieke Universiteit Brabant. De tekst van de rede is verkrijgbaar bij het secretariaat van de afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen (013 4662001). De tekst is vanaf 30 augustus ook te vinden op de website van de KUB (www.kub.nl/diensten/bu/veb/rede). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Pieter Siebers (013 466 2004,

e-mail: (P.H.C.Siebers@kub.nl)).

De persberichten van de KUB zijn ook via Internet te raadplegen:

www.kub.nl/persberichten/

Tilburg, 29 augustus 2001

Drs. Monique Hanssen
Voorlichting en Externe Betrekkingen
tel: 013 466 2000
e-mail: (M.M.C.Hanssen@kub.nl)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...