Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 05-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluiten

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

D. van Veldhuizen, voor een veehouderij op het adres Oudendijk 9 te Ederveen WM/2000-129
J. de Veer, voor een paardenhouderij op het adres Otterloseweg 78 te Wekerom WM/2001-018
H. van de Berg, voor een veehouderij op het adres Lage Valkseweg 160 te Lunteren WM/2001-057 Het plan is deze vergunning gedeeltelijk te weigeren en wel voor 12 vleesstierkalveren.

Ontwerp-intrekkingsbesluiten

Tevens is het gemeentebestuur voornemens om de vergunning Wet milieubeheer van:

R.J. Ploeg, Hessenweg 58 te Ede van d.d. 21 november 1979, nr. HW-1978-151 geheel in te trekken;
H. de Koning, Nieuweweg 60 te Ederveen van d.d. 26 augustus 1986, nr. HW-1986-019 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 90 vleesvarkens;
M.H. Klok, Roekelse Zandweg 11 te Wekerom van d.d. 28 juni 1988, nr. HW-1987-181 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 53 vleesvarkens;
G.J. van de Pol, Eemweg 1 te Bennekom van d.d. 18 juni 1991, nr. HW-1990-143 (i-2) gedeeltelijk in te trekken en wel voor 41 vleesvarkens;
G.J. van de Pol, Eemweg 1 te Bennekom van d.d. 18 juni 1991, nr. HW-1990-143 (i-3) gedeeltelijk in te trekken en wel voor 44 vleesvarkens;

Besluit

Op 28 augustus 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan G. de Vries-Vermeeren, voor een inrichting voor het houden van fokschapen en paarden op het adres Laarweg 20 te Harskamp WM/2001-022

Intrekkingsbesluiten

Op 28 augustus 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning van:

Mw. H. van Roekel, Meulunterseweg 73 te Lunteren, van d.d. 24 juli 1985, nr. HW-1985-002 gedeel-telijk ingetrokken en wel voor 70 vleesvarkens (D 3.4.1) en 4 vleesvarkens (D 3.4.2);

J. van Maanen, Krommeweg 11 te Lunteren, van d.d. 29 januari 1991, nr. HW-1990-085 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 257 vleesvarkens;

D. Doornenbal, Hoge Valksedijk 36 te Lunteren, van d.d. 8 juni 1993, nr. HW-1992-373 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 132 vleesvarkens, 2 beren, 5 kraamzeugen en 16 guste dragende zeugen;

F. Haanschoten, Nederwoudseweg 13a te Lunteren, van d.d. 26 oktober 1993, nr. WM/1993-082 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 92 vleesvarkens;

W. van de Berg, Eschoterweg 12 te Otterlo, van d.d. 13 september 1994, nr. WM/1994-066 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 9 melkkoeien, 17 stuks jongvee, 10 vleesstieren en 27 vleesvarkens.

Melding
(waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is).

Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van Permar WS, Ruitenbeekweg 7 te Lunteren.

Het betreft een melding op grond van het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer. A-2001-080

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 4 oktober 2001 gemotiveerde schriftelijke beden­ kingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 27 september 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 05 22.

Naar aanleiding van de ontwerp-intrekkingsbesluiten. Een ieder kan tot 20 september 2001gemoti-veerde schriftelijke beden­ kingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten en de intrekkingsbesluiten. Tot 18 oktober 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;

degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 18 oktober 2001. Indien voor deze da­ tum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage

De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluiten kunnen tot 4 oktober 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 18 oktober 2001 en voor wat betreft de ontwerp-intrekkingsbesluiten tot 20 september 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.Ede, 5 september 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie