Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Serie commissievergaderingen gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 05-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Raadscommissies bespreken huisvesting van musea, ontsluitingsweg in Lunteren,
vrachtverkeer in Ede en planschades

Dinsdagavond 4 september begon de eerste serie commissievergaderingen na de zomervakantie. Deze week zijn er drie vergaderingen. Zij zijn een voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering van 4 oktober a.s. Volgende week volgen nog vier bijeenkomsten. Alle vergaderingen beginnen om 19.00 uur in het gemeentehuis. U bent als belangstellende van harte welkom. U mag meepraten volgens de regeling Spreekrecht voor het publiek.

Musea en Onderwijs

Op maandag 10 september bespreekt de raadscommissie voor Onderwijs, Cultuur en Recreatie (OCR) drie notities. Op de agenda staan de aanwijzingsadviezen rijksmonumenten van de voormalige legerbioscoop en de voormalige dorpsgevangenis in Harskamp, een beleidsadvies over de gezamenlijke huisvesting en samenwerking van Het Nederlands Tegelmuseum it Noflik Ste en het Historisch Museum Ede en tenslotte een notitie geldstromen onderwijs. De commissie krijgt informatie over een concept-plan van aanpak voor een betere spreiding van anderstalige leerlingen over de basisscholen in de wijk Ede-Veldhuizen.

Vrachtverkeer en Groenstructuurplan

Op dinsdag 11 september geeft de raadscommissie Verkeer en Openbaar Beheer (VOB) advies over een voorstel voor een verbod van doorgaand vrachtverkeer in Ede-centrum en over een onderdeel (bouwsteen 4) van het Groenstructuurplan. Bij de ingekomen stukken voor de commissievergadering behoren kredietaanvragen voor onder meer de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats in Lunteren en de inrichting van de Zeeheldenbuurt / Bospoort en omgeving in Ede en Harskamp tot 30 km/uur zone.

Planschade en bekostigingsbesluiten

De raadscommissie Economie, Grond, Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijk Gebied (EGROS) vergadert op woensdag 12 september. De commissie buigt zich over drie verzoeken om planschade, waarvan een viertal inwoners aangeeft dat zij die volgens artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening geleden hebben. Vervolgens staan het bekostigingsbesluit Maanderplein en het bekostigingsbesluit Brouwerstraat in Ede op de agenda.

Haalbaarheidsstudie Ontsluitingsweg Lunteren

Op donderdag 13 september krijgt de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied en Sport (VRS) een avondvullende agenda voorgeschoteld. Gesprekspunten zijn o.m. de haalbaarheidsstudie en het voorbereidingsbesluit Ontsluitingsweg Lunteren (bespreking samen met commissieleden VOB), de vaststelling van het bestemmingsplan Harskamp omgeving Edeseweg 131 en de partiële herziening van de bestemmingsplannen Natuurgebied Veluwe omgeving Dikkenbergweg 70 te Bennekom, Harskamp omgeving Dorpsstraat 183 en Agrarisch buitengebied omgeving Roekelseweg 26 te Wekerom. De commissie geeft vervolgens een mening over een verzoek om planschadevergoeding in Bennekom, over een klantenonderzoek van het Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu en het Wooninfocentrum en over een informatieve notitie uitbreidingsproject DVO-sporthal in Bennekom. Tenslotte is er informatie over de ontwikkelingen in het Reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht oost/ Veluwecommissie.

Spreekrecht voor publiek

U kunt als belangstellende de commissievergaderingen bezoeken. Inspreken mag over een of meer agendapunten als u dit van tevoren bij de commissiesecretaris meldt. De volledige agenda van de commissie­ vergaderingen ligt ter inzage in het Infocentrum in het Stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2, tel. (0318) 68 02 10. De commissiesecreta­ rissen zijn bereikbaar onder de telefoonnummers (0318) 68 04 37 drs. F.M. Le Large (OCR), 68 05 59 J.R. ten Cate (VOB), 68 02 35 J. Maltha (EGROS) en 68 04 32 W. van Plateringen (VRS).Ede, 5 september 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie