Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag collegevergadering B&W Enschede

Datum nieuwsfeit: 05-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2001- 09
Collegevergadering van dinsdag 4 september 2001Extra geld voor binnenstadsevenementen
De Stichting Enschede Uit Bureau heeft dit jaar een vliegende start gemaakt met een aantal activiteiten, vooral in het centrum van de stad. De stichting heeft als belangrijkste taken het afstemmen, het stimuleren en op verzoek organiseren van uiteenlopende publieksevenementen. Bovendien zorgt zij voor het stroomlijnen en ondersteunen van de vergunningen die nodig zijn voor dit soort activiteiten.
Het Enschede Uit Bureau krijgt van het College van B. en W. een extra financiële bijdrage van f 27.500,- (EUR 12.479) voor 2001. Dit geld is nodig om het geplande evenementenprogramma voor dit jaar helemaal uit te kunnen voeren.
Een paar in het oog springende activiteiten van het Enschede Uit Bureau zijn: het Zomertoerprogramma van RTV Oost (negen uitzendingen opgenomen op de Oude Markt), de activiteiten en festiviteiten rondom de Amstelcupfinale, de Night of the Voice als onderdeel van het Operafestival. Het Enschede Uit Bureau werkt nog aan een beleidsnota over het evenementenbeleid. Die komt naar verwachting komend najaar, samen met een bedrijfsplan voor de stichting.Baatbelasting Josink Es
Het College van B. en W. en W. stelt de Gemeenteraad voor akkoord te gaan met het inzetten van 'baatbelasting' voor het bedrijfsterrein Josink Es. Met de realisatie van de Josink Es wil de Gemeente een goed bereikbare bedrijfslocatie creëren. Met het oog daarop worden door of met medewerking van het Gemeentebestuur voorzieningen van openbaar nut getroffen. Het gaat hierbij o.a. om de aanleg van het terrein, vernieuwing en wijziging van de riolering, het verleggen van beken, het verrichten van grondwerk, de aanleg van groenvoorzieningen en het plaatsen van openbare verlichting, verkeersborden en brandkranen met nodige aansluitingen. Door het aanbrengen van deze voorzieningen komen de in de Josink Es gelegen onroerende zaken in een voordeliger positie te verkeren. In eerste instantie zal de Gemeente de kosten trachten te verhalen door gronden in eigendom te verwerven, bouwrijp te maken en dan aan ondernemers te verkopen, respectievelijk in erfpacht uit te geven. In de gevallen waar de eigenaar van de betreffende onroerende zaak zelf de bestemming van het bestemmingsplan Josink Es wil verwezenlijken zal zoveel mogelijk via een (privaatrechtelijke) exploitatieovereenkomst of daarvoor in aanmerking komende verordening de genoemde kosten worden verhaald. Indien het voeren van actieve grondpolitiek en de exploitatieovereenkomst onvoldoende opleveren kan in derde instantie het instrument van de baatbelasting worden ingezet. Het betreft dus een situatie waarin de Gemeente niet alle gronden in eigendom heeft weten te verwerven en met een specifieke eigenaar die zelf wil realiseren geen exploitatieovereenkomst kan worden afgesloten. Dan kunnen de kosten door middel van de baatbelasting alsnog worden verhaald. Om dit mogelijk te maken stelt het College van B. en W. de Gemeenteraad voor een besluit te nemen waarin staat aangegeven dat de aan de voorzieningen verbonden kosten voor 100% door middel van een baatbelasting zullen worden verhaald. Behandeling in de Gemeenteraad is op 17 september.Benoeming leden bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs In de Gemeenteraadsvergadering van 5 juli jl. zijn vijf leden van de bestuurscommissie van het openbaar voortgezet onderwijs (Het Stedelijk Lyceum) benoemd. Het is echter mogelijk om zeven leden te benoemen. Het College van B. en W. stelt de Gemeenteraad op 17 september a.s. voor om als leden van de bestuurscommissie te benoemen: mevrouw W. Wallinga-de Jonge en mevrouw M.H. Blokvoort. De heer G. Oosterhof wordt voorgesteld als voorzitter; hij was al benoemd als lid van de commissie.Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Stadsherstel Op 21 mei 2001 heeft de Gemeenteraad de statuten van de Stichting Stadsherstel vastgesteld. Bij die gelegenheid zijn vier leden van de Raad van Toezicht benoemd. Het is mogelijk om hiervoor in totaal 6 leden te benoemen. Het College van B. en W. stelt de Gemeenteraad voor om de heer G.A. Kok namens de financiële en bancaire wereld, en de heer D. Stemerding namens de getroffen eigenaren te benoemen als leden van de Raad van Toezicht van de stichting Stadsherstel. Dit voorstel wordt voorafgaande aan de raadsbehandeling voorgelegd aan de commissie Leefbaarheid en Wonen.Subsidieaanvraag voor de pilot intensivering textielinzameling ingediend Samen met de Stichting Manege het Roessingh, het Leger des Heils en Twente Milieu probeert de gemeente door middel van een pilot de komende maanden de gescheiden inzameling van textielafval te verbeteren. De pilot bestaat uit drie activiteiten:


* Het intensiveren van de voorlichting en communicatie rondom textielinzameling

* Een combinatie van textielinzameling met de reguliere papierinzameling in een proefwijk binnen de bebouwde kom (deel Wesselerbrink)
* Het inrichten van een inbrengpunt op een aantal zaterdagen in het buitengebied (Boekelo/Usselo).

De huidige opbrengst van de gescheiden textielinzameling bedraagt in de proefwijk binnen de bebouwde kom 28% en buiten de bebouwde kom 21 %. Doelstelling, zoals deze is vastgelegd in het Gemeentelijk Afvalstoffen Plan, is de inzameling te verbeteren tot een niveau van 50 %.

De totale kosten van de pilot bedragen f 63.890 (EUR 28.992). De aan te vragen subsidie bij Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering 2001 (een verantwoordelijkheid van de Minister van VROM, die wordt uitgevoerd door de NOVEM) is f 31.500,- (EUR 14.294). De gemeentelijke cofinanciering van f 28.980 (EUR 13.150) wordt betaald uit het budget voor de uitvoering van het Gemeentelijk Afvalstoffen Plan en het gemeentelijk voorlichtingsbudget van de afdeling Milieu; de Stichting Manege Het Roessingh en het Leger des Heils leveren daarnaast een bijdrage van f 3.410 (EUR 1.547).(nagekomen bericht uit vergadering College van B. en W. d.d. 28 augustus 2001)

Uitvoeringskrediet Busaansluiting Usselo
Op 21 april 1997 heeft de Gemeenteraad een voorbereidingskrediet van f 150.000,- (EUR 68.067) beschikbaar gesteld voor de nadere uitwerking van het project Busaansluiting Haaksbergerstraat-Rijksweg 35. Een aantal trace-alternatieven zijn inmiddels onderzocht en op uiteenlopende criteria afgewogen. Op 5 januari 1999 is een discussieavond gehouden met de bewoners in de directe omgeving van de busaansluiting en overige belanghebbenden. Toen is een zeer sterke voorkeur uitgesproken voor het alternatief dat nu door de gemeente wordt voorgesteld, namelijk een exclusieve busaansluiting tussen de Haaksbergerstraat en de Rijksweg 35 nabij Usselo. Rijkswaterstaat (RWS) voert het beheer over beide wegen, waardoor veelvuldig is overlegd met RWS. RWS kan instemmen met het voorstel van de gemeente. Momenteel wordt met de Regio Twente overlegd over een regionale bijdrage voor het project. Het gaat om de buslijnen 20 (Enschede-Haaksbergen-Borculo v.v.), 73 (Enschede - Haaksbergen - Winterswijk v.v.) en 74 (Enschede - Haaksbergen - Doetinchem/Arnhem v.v.) De reistijdwinst bedraagt minimaal 3 tot 4 minuten, die in de spitsuren verder kan oplopen.
De kosten voor de aanleg zijn geraamd op f 1.760.000,- (EUR 798.653). Hiervan is reeds ¦ 150.000,- beschikbaar gesteld door de Gemeenteraad in 1997. Het College van B. en W. stelt voor om een bedrag van f 1.454.00,- (EUR 659.796) te dekken vanuit de subsidie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en f 156.000,- (EUR 70.790) vanuit het Risicofonds VSN-gelden. De raadscommissie Leefbaarheid en Wonen wordt op 10 september a.s. om advies gevraagd; en de raadscommissie Middelen op 12 september a.s. Het voorstel wordt op 17 september a.s. besproken in de Gemeenteraad.Op vrijdag kunt u hier de officiële besluitenlijst vinden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...