Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EC bezorgd over illegale Belgische verblijfsvergunningen

Datum nieuwsfeit: 06-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

PERSMEDEDELING
Artikel in Libération wijst op malafide praktijken met Franse visa Europese Commissie bezorgd over
"illegale" Belgische verblijfsvergunningen

BRUSSEL (06/09). -
De Europese Commissie deelt de bezorgdheid van europarlementslid Bart Staes over de Belgische visaproblematiek op het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade in Sofia. "Indien de feiten, die zich blijkbaar incidenteel en plaatselijk voordoen, zich zouden herhalen, zal de Commissie niet verzuimen stappen te nemen ten einde zich ervan te vergewissen dat de betrokken lidstaat zich niet bij voortduring schuldig maakt aan een administratieve praktijk die in strijd is met het gemeenschapsrecht," zo stelt commissaris Vitorino. Een artikel in de Franse krant Libération toont intussen aan dat het visaprobleem zich niet beperkt tot België.

"De problemen in Brussel en Sofia behoren misschien tot het verleden, maar het Casablanca-dossier blijft aanslepen," aldus europarlementslid Nelly Maes. Samen met collega Staes stelt zij reeds sinds begin 2001 vragen aan de federale PRL-ministers Louis Michel en Antoine Duquesne over het onoordeelkundig verstrekken van Belgische visa. Vermits afdoende oplossingen en een onderzoek ten gronde te lang uitbleven, werd het probleem aangekaart op Europees niveau. Staes: "Het onoordeelkundig verstrekken van Belgische visa vereist de nodige aandacht. Vooral omdat een tijdelijke verblijfstitel voor de Belgische federatie meteen toegang geeft tot alle Schengenlanden. Dergelijke verblijfstitels zijn goud waard en maken de migratiesector enorm corruptiegevoelig."

De afgelopen jaren was sprake van een handel in diplomatieke kaarten op het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken en van een grootschalige visazwendel op de ambassade te Sofia. Eind '97 gaf een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken toe een 300-tal speciale kaarten te hebben verkocht aan Russen. Dezelfde ambtenaar was ook verantwoordelijk voor de uitreiking van duizenden S-kaarten aan huishoudelijk ambassadepersoneel, voornamelijk Filippijnse meisjes die vaak werden uitgebuit en ook in de prostitutie belandden. Het afgelopen jaar kregen 88 procent van de Marokkaanse aanvragers een Belgisch visum ondanks een negatief advies van de consulaire diensten in Marokko. Tegelijkertijd was er een opvallende stijging van het aantal studentenvisa met 26 procent.

In '96 diende de eerste secretaris van de Belgische ambassade te Sofia een klacht met burgelijke-partijstelling in wegens illegale activiteiten tegen de ambassadeur en z'n medewerkers. Ze had vastgesteld dat visa en paspoorten vlot werden afgeleverd tegen betaling. De ambassade zou zelfs een carrousel hebben opgezet met valse uitnodigingen van Belgische bedrijven. In april 2000 trokken twee magistraten naar Sofia en stelden vast dat op de Belgische ambassade inderdaad jarenlang "illegale" visa waren uitgereikt. De klokkenluider werd vakkundig op een zijspoor gezet, terwijl de hoofdverantwoordelijke ongemoeid werd gelaten.

Een artikel in de Franse krant Libération van donderdag 6 september (blz. 9) bevestigt de nood aan een striktere controle op de uitreiking van visa voor de Schengenlanden. Blijkbaar was ook de Franse ambassade niet gewapend tegen fraude met visa. Daarom roept europarlementslid Bart Staes het Belgische EU-voorzitterschap, in het bijzonder minister Antoine Duquesne van Binnenlandse Zaken, en de Commissie op werk te maken van een coherente Europese aanpak. Een overzicht van de procedures die worden gehanteerd door de diverse lidstaten bij de uitreiking van verblijfsvergunningen kan een eerste stap zijn in deze richting.

Meer info : Filip Vandenbroeke 02/284.7.642. - 0478/50.88.61.

Betreft: "Illegale" Belgische visa en paspoorten
In een gecombineerd antwoord op de vragen E-0234/01 en E-0235/01(1) over illegale Belgische visa en paspoorten deelt de Raad mee dat "de aan de orde gestelde kwestie een zaak betreft die door de bevoegde Belgische overheidsdiensten moet worden geregeld". De Raad heeft niet de gewoonte een EU-lidstaat, in casu de Belgische federatie, "aan te spreken over een kwestie die onder diens bevoegdheid ressorteert".

Het standpunt van de Raad wekt verbazing. De uitreiking van visa en paspoorten door de vijftien EU-lidstaten verdient in het kader van de derde pijler van de Europese Unie (justitie en binnenlandse zaken) bijzondere aandacht. Een tijdelijke of permanente verblijfstitel uitgereikt door de Belgische federatie geeft immers toegang tot alle Schengenlanden. Dergelijke verblijfstitels zijn dus goud waard voor criminelen en maken de migratiesector enorm corruptiegevoelig.

De Raad verwijst in zijn antwoord naar de verantwoordelijkheid van de Commissie om controle uit te oefenen op "de goede werking van de Gemeenschapsregels inzake visa". "Mocht blijken dat handelingen of tekortkomingen van een lidstaat schadelijk zijn voor de goede werking van de Gemeenschapsregels inzake visa, dan dient de Commissie deze lidstaat in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken," aldus de Raad.

Zal de Commissie, conform het antwoord van de Raad, de Belgische overheid in de gelegenheid stellen opmerkingen te maken over de "handelingen of tekortkomingen die schadelijk zijn voor de goede werking van de Gemeenschapsregels inzake visa", in casu a) een handel in diplomatieke kaarten op het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken en b) een zwendel met visa op de Belgische ambassade te Sofia? Zo neen, waarom weigert de Commissie de Belgische overheid in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken over de "handelingen of tekortkomingen die schadelijk zijn voor de goede werking van de Gemeenschapsregels inzake visa"?

E-1740/01NL
Antwoord van de heer Vitorino
namens de Commissie
(3 september 2001)
De Commissie deelt de bezorgdheid van het geachte Parlementslid. De onterechte afgifte van paspoorten, visa en verblijfsvergunningen is een van de manieren waarbij de verschillende voorschriften worden omzeild, die in het Gemeenschapsrecht of het nationale recht zijn opgenomen om de toegang van onderdanen van derde landen tot het grondgebied van de lidstaten en hun verblijf aldaar onder controle te houden.

Er bestaat op nationaal en communautair niveau een heel arsenaal aan preventieve maatregelen en sancties die bovenbedoelde praktijken moeten tegengaan.


- Voorschriften voor de opslag van documenten en maatregelen ten aanzien van het personeel: er zijn op nationaal niveau veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voorzien om de onterechte afgifte van paspoorten, visa en verblijfsvergunningen te voorkomen.

Het Gemeenschapsrecht omvat bepalingen op het gebied van visa. Op grond van de Gemeenschappelijke Visuminstructie moet het hoofd van een consulaat er zorg voor dragen dat de dienst zodanig wordt georganiseerd dat iedere onachtzaamheid die diefstal of vervalsingen in de hand zou kunnen werken, wordt voorkomen. Het personeel moet afgeschermd worden van pressie op plaatselijk niveau en door regelmatige overplaatsingen van medewerkers moet worden voorkomen dat bepaalde «gewoonten» ontstaan. De Gemeenschappelijke Visuminstructie omvat ook veiligheidsmaatregelen voor het bewaren van visumvignetten en het gebruik ervan.


- Strafrechtelijke sancties voor personen die de onregelmatige toegang of het onregelmatige verblijf van onderdanen van derde landen vergemakkelijken.

- Strafrechtelijke sancties voor personen die zich onrechtmatig administratieve documenten hebben verschaft, in het bijzonder door actieve corruptie van ambtenaren.

- Strafrechtelijke en tuchtrechtelijke sancties voor ambtenaren die ten onrechte administratieve documenten hebben afgegeven, in het bijzonder wanneer zij zich schuldig hebben gemaakt aan passieve corruptie.
De Commissie kan niet oordelen over de juistheid van de door het geachte Parlementslid aangehaalde feiten. Zij merkt op dat wanneer gevallen van frauduleuze afgifte van administratieve documenten worden geconstateerd, het aan de autoriteiten van de betrokken lidstaat is om de meest geschikte van de voornoemde maatregelen te nemen. Indien de door het geachte Parlementslid aangehaalde feiten, die zich blijkbaar incidenteel en plaatselijk voordoen, zich zouden herhalen, zal de Commissie niet verzuimen stappen te nemen ten einde zich ervan te vergewissen dat de betrokken lidstaat zich niet bij voortduring schuldig maakt aan een administratieve praktijk die in strijd is met het Gemeenschapsrecht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...