Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Keuze voor A73 boven Nijmeegse stadsbrug onjuist

Datum nieuwsfeit: 06-09-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

persbericht, 6 september 2001

Keuze voor A73 boven Nijmeegse stadsbrug onjuist

Milieudefensie: provincie negeert gegevens ecologisch onderzoek

De provincie Gelderland dreigt in de fout te gaan bij haar afweging over het eventueel doortrekken van de A73 ten westen van Nijmegen. Op vrijdag 7 september bespreekt de Statencommissie Verkeer en Waterstaat een voorstel om geen verder onderzoek te doen naar een extra stadsbrug in Nijmegen. Milieudefensie is ontstemd over dit plan. Bij het voornemen om de mogelijkheid van een Nijmeegse stadsbrug te negeren wordt géén rekening gehouden met de gevolgen voor landschap en natuur.

Voor de A73 dreigt het resterende groene gebied tussen Beuningen en Nijmegen te moeten verdwijnen. In de uiterwaarden wordt bovendien een waardevol natuurgebied doorsneden. Deze Moespotse Waard behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur. Zeldzame vogelsoorten als de kwartelkoning en de zilverreiger komen hier nog voor.
Een extra stadsbrug zou aanzienlijk minder schade aan landschap en natuur veroorzaken. Bovendien biedt een stadsbrug mogelijkheden voor het verbeteren van het openbaar vervoer en fietsverbindingen tussen de Waalsprong en de bestaande stad. Dit is bij de A73 niet het geval, dit traject is voor deze stedelijke functies letterlijk een brug te ver.

Milieudefensie is verontwaardigd dat in het voorstel van de provincie niet wordt ingegaan op de gevolgen voor natuur en landschap. Het is onjuist dat de statenleden niet worden geïnformeerd over de resultaten van de ecologische inventarisaties die op al op de verschillende trajecten zijn uitgevoerd. De door de provincie aangehaalde argumenten voor het doortrekken van de A73 zijn overigens niet overtuigend. De drukte op de bestaande Waalbrug en de Nijmeegse singels wordt ook afdoende aangepakt met een extra stadsbrug. De doorstroming op het rijkswegennet zal meer baat hebben bij een verbreding van de A50, waarvoor Rijkswaterstaat met een studie bezig is. Deze snelweg gaat bij Ewijk over de Waal, slechts zes kilometer ten westen van het beoogde tracé van de A73. Het is zowel financieel als ecologisch een miskleun om op zo'n korte afstand twee snelwegen door het rivierenlandschap aan te willen leggen.

Milieudefensie zal haar standpunt komende vrijdag toelichten tijdens de vergadering van de provinciale statencommissie. Gehoopt wordt dat de Gelderse politiek ervan te overtuigen is dat bij het opstellen van een Milieu Effect Rapportage voor de A73 zinnige alternatieven volwaardig mee moeten tellen.

Contactpersoon : Pieter Jansen, telefoon 024 3882309 of 06 20712191

Milieudefensie Nijmegen
p/a Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen
telefoon en fax 024 3237544
(milieudefensie.nijmegen@gmx.net)
www.milieudefensie.net/nijmegen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie