Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Presentatie eindrapport Commissie Franssen hoger onderwijs

Datum nieuwsfeit: 06-09-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

Amsterdam, 29 augustus 2001

Betreft: Eindrapport Commissie Franssen

Geachte heer / mevrouw,

"Kwaliteitsborging en transparantie", dat hebben de Europese ministers van Onderwijs afgesproken in Bologna (1999). Door kwaliteitsafspraken over het hoger onderwijs wordt uitvoering gegeven aan de voornemens het Europees hoger onderwijs te harmoniseren en een bachelor-mastersysteem in te voeren. Studenten dienen daarbij een waarborg te hebben dat de kwaliteit van de aangeboden opleidingen aan de maat zijn. Door accreditatie wordt dit nu zichtbaar gemaakt. Zo wordt het mogelijk opleidingen onderling te vergelijken. Daarvan zal tussen de aanbieders zeker een prikkel tot concurreren op kwaliteit uitgaan.

Om een en ander concreet in de praktijk te brengen wordt in Nederland gewerkt aan een nieuw accreditatiesysteem en de oprichting van een onafhankelijk Nationaal Accreditatieorgaan (NAO).

Minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft vorig jaar oktober de Commissie Kwartiermakers Accreditatie Hoger Onderwijs geïnstalleerd om de invoering van het nieuwe accreditatiestelsel voor te bereiden. Ook diende deze Commissie de daarbij de toetsingskaders voor het hoger onderwijs te ontwikkelen. De Commissie heeft haar werk inmiddels afgerond en beveelt onder meer aan een keurmerk te verlenen aan opleidingen die een externe, onafhankelijke kwaliteitstoets doorstaan. Het daaraan verbonden keurmerk wordt afgegeven door een nieuw op te richten gezaghebbend en onafhankelijk accreditatieorgaan en is niet vrijblijvend. Zonder een keurmerk zal er geen sprake meer zijn van overheidsbekostiging of het recht titels en erkende diploma's te verstrekken. Het NAO zal alle rapporten over de kwaliteitsbeoordeling van specifiek opleidingen bovendien openbaar maken op haar web-site. Het keurmerk geldt voor vijf jaar en dan wordt opnieuw getoetst of de opleiding nog voldoende kwaliteit heeft.

Op donderdag 6 september presenteert de Commissie haar eindrapport "Prikkelen, presteren en profileren" en overhandigt het aan Minister Hermans. Tijdens deze persconferentie geeft de voorzitter van de Commissie, Jan Franssen, een toelichting op de conclusies en aanbevelingen in het rapport. Minister Hermans zal een korte reactie geven. Uiteraard is er tijdens deze bijeenkomst voldoende ruimte aanwezig om aan de betrokkenen vragen te stellen en met hen van gedachten te wisselen.

Wij nodigen u hierbij van harte uit aanwezig te zijn op deze bijeenkomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,

Friso Fennema / Jim Wouda
Schoep & Van der Toorn
Tel. (020) 487 40 00

UITNODIGING

Persconferentie Commissie Kwartiermakers Accreditatie Hoger Onderwijs

Eindrapport

Prikkelen, presteren en profileren

Commissievoorzitter J. Franssen overhandigt het eindrapport over accreditatie in het hoger onderwijs aan Minister Hermans

Programma:


- Opening door J.W.A. van Dijk, Projectleider Commissie Kwartiermakers Accreditatie Hoger Onderwijs


- Presentatie van het eindrapport "Prikkelen, presteren en profileren"
De Commissie presenteert haar aanbevelingen voor een nieuw accreditatiesysteem en de instelling van het Nationaal Accreditatieorgaan (NAO). Spreker: J. Franssen, voorzitter Commissie Kwartiermakers Accreditatie Hoger Onderwijs


- Aanbieden van het eindrapport "Prikkelen, presteren en profileren" door Commissievoorzitter J. Franssen aan Minister Hermans


- Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Plaats: Den Haag
Locatie: Nieuwspoort, Wandelganger 1 Tijd: donderdag 6 september, 12:30 uur tot 13:30 uur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie