Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2001 Volker Wessels Stevin

Datum nieuwsfeit: 07-09-2001
Bron: Volker Wessels Stevin NV
Zoek soortgelijke berichten
Volker Wessels Stevin NV

Halfjaarbericht

Rotterdam, 7 september 2001

Verdere groei van omzet en resultaten Koninklijke Volker Wessels Stevin nv in 2001.

Kernpunten

· Het jaar 2001 is het eerste jaar waarin - in lijn met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving - de nieuwe waarderingsgrondslagen met betrekking tot de winstrealisatie op onderhanden projecten van toepassing zijn:
Winst voor belastingen halfjaar 2001 bedraagt 62,8 miljoen. Dit is een toename ten opzichte van het halfjaar 2000 van:


· 25,3% op basis van de waarderingsgrondslagen 2000 (winst bij oplevering).

· 14,8% op basis van de naar de waarderingsgrondslagen 2001 aangepaste cijfers over het jaar 2000 (winst naar rato van voortgang van de werken).
Netto winst halfjaar 2001 bedraagt 40,9 miljoen, de belastingdruk stijgt van 30,8% naar 34,8%. De toename van de netto winst ten opzichte van het halfjaar 2000 bedraagt:


· 19,9% op basis van de waarderingsgrondslagen 2000 (winst bij oplevering).
· 9,3% op basis van de naar de waarderingsgrondslagen 2001 aangepaste cijfers over het jaar 2000 (winst naar rato van voortgang van de werken).

· Omzet halfjaar 2001 neemt toe met 9% tot 1,3 miljard.

· Orderportefeuille neemt toe met 0,4 miljard tot 3,5 miljard.
· Verwachting voor het gehele jaar 2001:

 
 
                    % groei 
Omzet                  7-8 
EBIT                  10-12 
Winst voor belastingen         10-12 
Netto winst               8-10 
Winst per aandeel            8-10 
 
Resultaatontwikkeling per sector

Het aandeel in de EBIT (in miljoenen ) verdeeld over de sectoren is als volgt:

 
 
 
          1e halfjaar 2001    1e halfjaar 2000      1e halfjaar 2000 
                      Gewijzigde waarderings-   Gepubliceerde 
                      grondslagen         cijfers 
 
Bouw en Vastgoed    29,1        28,0            27,2 
Infrastructuur     20,9        18,4            17,7 
Specialismen      10,2        9,3             6,3 
            60,2        55,7            51,2 
Niet gealloceerd    0,8         -3,5            -3,6 
            61,0        52,2            47,6 
 
Nederland

Bouw en Vastgoed

Ondanks de signalen van een verminderde economische groei in Nederland, is bij Volker Wessels Stevin binnen de sector Bouw en Vastgoed de orderportefeuille verder toegenomen met ruim 200 miljoen tot ruim 2,0 miljard.

Het blijkt dat de binnen de sector Bouw en Vastgoed opgedane ervaring met betrekking tot binnenstedelijke herontwikkeling, herstructurering van bestaande woonwijken en revitalisering goede kansen biedt.

Deze week is bekend geworden dat Philips na overleg met de gemeente Eindhoven Volker Wessels Stevin heeft gekozen als partner in de ontwikkeling van het masterplan Strijp S in Eindhoven: een binnenstedelijke herontwikkeling van 27 hectare met een doorlooptijd tot na 2010 en een bouw- en ontwikkelingsvolume van meer dan 0,6 miljard. Op meerdere locaties in Nederland is Volker Wessels Stevin betrokken bij initiatieven voor dergelijke integrale projecten.

Volker Wessels Stevin is inmiddels ook gestart met activiteiten op het gebied van parkmanagement: de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, vastgoedmanagement en facilitaire dienstverlening op locaties. Deze activiteit biedt een belangrijke ondersteuning bij de acquisitie van projecten in het segment gebiedsontwikkeling.

Infrastructuur

De grote infrastructurele werken in Nederland (HSL, Betuwelijn) waarvan de gunning in 2000 heeft plaatsgevonden zijn inmiddels van start gegaan. Voor 2001 wordt dan ook een ruim 10% hoger productieniveau verwacht dan in het voorgaande jaar.

De sector infrastructuur van Volker Wessels Stevin is betrokken bij vele initiatieven op het gebied van innovatieve contractvormen waarbij niet alleen de uitvoering, maar ook ontwerp, financiering en onderhoudsconcepten aan de orde zijn.

Door de achterblijvende investeringen in de telecomsector zijn de activiteiten in deze sector in het eerste halfjaar achtergebleven bij de verwachtingen. Wel ontwikkelen de activiteiten op het gebied van service en onderhoud zich in dit segment positief. Ook is inmiddels een voorzichtig herstel merkbaar op het gebied van design en construct opdrachten in de sfeer van klantaansluitingen.

Specialismen

De verbetering van omzet en resultaat welke zich reeds in 2000 aftekende heeft zich bij vrijwel alle ondernemingen in deze sector in de eerste helft van 2001 voortgezet. Verder heeft de uitbreiding van de activiteiten in deze sector middels de deelname in NMA Railway Signalling aan deze verbetering bijgedragen.

Voor de tweede helft van het jaar wordt een resultaat- en omzetontwikkeling verwacht welke in lijn is met de ontwikkeling van het eerste halfjaar.

Resultaat- en omzetontwikkeling geografisch

De EBIT, in miljoenen , is als volgt:

 
 
 
          1e halfjaar 2001    1e halfjaar 2000      1e halfjaar 2000 
                      Gewijzigde waarderings-   Gepubliceerde 
                      grondslagen         cijfers 
 
Nederland        57,2        52,3            48,0 
Duitsland        -1,8        0,6             1,2 
Overig buitenland    4,8         2,8             2,0 
            60,2        55,7            51,2 
Niet gealloceerd    0,8         -3,5            -3,6 
            61,0        52,2            47,6 
 
De productie-omzet, in miljoenen , is als volgt:

 
 
          1e halfjaar 2001    1e halfjaar 2000      1e halfjaar 2000 
                      Gewijzigde waarderings-   Gepubliceerde 
                      grondslagen         cijfers 
 
Nederland        1.117        1.009            2.327 
Duitsland        170         190             465 
Overig buitenland    123         103             253 
            1.410        1.302            3.045 
Interne omzet      -97         -99             -236 
            1.313        1.203            2.809 
 
 
Duitsland

De marktomstandigheden in Duitsland hebben zich in 2001 nog verder verslechterd. Voor heel Duitsland wordt voor 2001 een achteruitgang in de bouwindustrie van 9% verwacht. Deze ontwikkeling maakte een verdere reorganisatie bij de Duitse ondernemingen noodzakelijk. In de eerste helft van 2001 zijn 3 vestigingen gesloten.

Ondanks een toename van het aantal verkochte woningen in 2001 en een licht herstel in de wegenbouwsector zal, zoals reeds eerder gemeld, het jaar 2001 een negatief resultaat laten zien. Voor een herstel van de resultaten wordt ingezet op totaal-woonconcepten, wegenonderhoud en niches in commercieel vastgoed, gecombineerd met een stringent risicomanagement.

Overig buitenland

Onze activiteiten in Noordwest Amerika, Verenigd Koninkrijk en België ontwikkelen zich voorspoedig. Vooral de uitbreiding van de activiteiten op het gebied van wegenonderhoud en infrastructuurontwikkeling in Canada en de activiteiten op het gebied van spoorvernieuwing en -onderhoud in het Verenigd Koninkrijk bieden veel perspectief.

De situatie op de Antillen, waar in 2000 nog een verlies werd geleden, is verbeterd. Ook de Antillen leveren nu een positieve bijdrage aan het concernresultaat.

Voor het gehele jaar 2001 wordt een resultaatbijdrage voor belastingen uit het buitenland verwacht welke vrijwel gelijk is aan het niveau van vorig jaar.

Vermogenspositie

De vermogenspositie van de vennootschap per 30 juni 2001 (voor winstverdeling) blijft onveranderd goed. De solvabiliteitsratio welke ultimo 2000 circa 28% bedroeg is medio 2001 uitgekomen op 31%. Een verdere verbetering in het tweede halfjaar ligt in de lijn der verwachtingen.

Met ingang van 2001 wordt goodwill bij overnames niet meer ten laste van het eigen vermogen gebracht, doch geactiveerd en afgeschreven. De afschrijvingstermijn zal worden bepaald op basis van het "economische principe", met een maximum van 10 jaar. Op 30 januari 2001 zijn 397.000 aandelen uit depot verkocht. De winst op deze transactie ad 2,6 miljoen is rechtstreeks ten gunste van het vermogen gebracht.

Wijziging methode van winstneming in 2001

In overeenstemming met de ontwikkelingen binnen de branche in Nederland is vanaf 1 januari 2001 de winstneming op werken gewijzigd van winstneming op basis van "completed contracts" (= winst bij oplevering) naar percentage of completion (= winst naar rato van voortgang). Het éénmalig positief effect op het eigen vermogen per 1 januari 2001 bedraagt 29 miljoen.

Aanpassing van de resultaten 2000 naar de waarderingsgrondslagen vanaf 2001 leidt voor geheel 2000 tot een beperkt effect van 0,3 miljoen.

Vooruitzichten

Koninklijke Volker Wessels Stevin ligt goed op koers. Ondanks de al zeer goede resultaten ten opzichte van de sector zal voor 2001 een verwachte groei van de nettowinst (per aandeel) van 8 à 10% kunnen worden gerealiseerd.

Verwacht wordt dat de overname van wegenbouwbedrijf van Kessel BV, evenals de verwerving van een 40% belang in Petroplus Engineering in het lopende boekjaar kunnen worden afgerond. Voor toekomstige verdere groei wordt actief gezocht naar acquisitie en alliantie mogelijkheden. De sectoren waarop Volker Wessels Stevin daarbij zijn focus richt, zijn:
· Vastgoed

· Transport (wegen, spoor, leidingen)

· Telecom

· Industrie en nutsbedrijven

dit zowel in Nederland, Europa als in Noordwest Amerika.

Publicatie van de jaarcijfers over 2001 is voorzien op 14 maart 2002.

Koninklijke Volker Wessels Stevin is een Nederlands bouwconcern dat zich richt op het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beheren van bouw- en infrastructurele projecten. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Nederland. Daarnaast heeft de onderneming vestigingen in Duitsland, Groot-Brittannië en België en buiten Europa in Canada en de Verenigde

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...