Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 07-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Collecte Aktie regenton Hengelo
Koopzondag binnenstad 30 km-herinrichtingsplan Roershoek Gemeenteraad Bestemmingsplannen
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bouwplannen Nieuws over het paspoort Wet Milieubeheer
De Mantelzorgadviseur Kapvergunningen
Gezondheidswijzer Werk aan de weg
Open Dag Duurzame Energie
Mededelingen 11 september 2001
Tot en met 15 september collecteert het Prinses Beatrix Fonds.

Van 16 tot en met 22 september 2001 collecteert Nierstichting Nederland.
Collectanten kunnen zich legitimeren.
Koopzondag Binnenstad naar boven
Op zondag 16 september 2001 is het koopzondag in de binnenstad. Gemeenteraad naar boven
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 september 2001 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Invoering NGR (nieuwe generatie reisdocumenten) per 1 oktober a.s.
* Integraal Raadsdelegatiebesluit 2001 en Mandaatbesluit 2001
* Aanvraag werkkrediet meubilair bij formatie-uitbreiding
* Verordening Commissie beeldende Kunst en Vormgeving 2001
* Concernjaarverslag en jaarverslagen diensten over 2000
* Subsidieaanvraag Solidarity Productions voor Bob Marley Memorial Day

* Kredietaanvraag t.b.v. bouw- en woonrijp maken Campus Westermaat
* Kredietaanvraag t.b.v. bouwrijp maken van Plein in Westermaat Hengelo Vastgoed B.V.

* Beschikbaar stellen van een krediet voor herstraatwerk en uitbreiding terrassen bij De Houtmaat

* Duurzaam Industrieterrein Twentekanaal

* Bestemmingsplan Flemingstraat

* Bestemmingsplan Zonering vliegbasis Twente
* Commerciële voorzieningen Hengelo Zuid

* Toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO en art. 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een woonhuis met machineberging aan de Hogeveldsweg 15

* Wijziging Bouwverordening conform de 7e serie wijzigingen van de Modelbouwverordening

* Toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO en art. 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een tuinbouwkas aan de Nieuwe Grensweg
* Toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO en art. 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een kapschuur aan de Wolfkaterweg
* Toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO en art. 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van twee garages op perceel aan de Pentropsdijk
* Bezwaarschriften (12) tegen voorbereidingsbesluit voor de Drienerstraat (t.o. O.S.G. Bataafse Kamp)

* Vaststellen bestemmingsplan Wilderinkshoek, Laurastraat (MEAO-terrein)

* Intentieovereenkomst Regionaal Bedrijventerrein Twente
* Banen Varianten Plan

* Project Het Gilde herleeft

* Welzijnsfunctie in wooncomplex voor ouderen Mozartlaan
* Evaluatie en vervolg aanvraag Project Zorg en Welzijn Allochtone Ouderen

* Vervanging Back-up voorziening

* Nadere uitwerking subsidieregeling voor aanpassing van niet-gemeentelijke sportaccommodaties ter preventie van legionellabesmetting

* Allochtonenprogramma 2001

* Kredietaanvraag aanpassingen Bornsestraat
* Kredietaanvraag woonrijp maken van de Spinelstraat
* Stuwput riolering Wegtersweg
De stukken liggen ter inzage bij De Gemeentewinkel, de bibliotheek en het "Hasselerhoes".

Spreekuur raadsfracties

Verschillende raadsfracties uit de gemeenteraad houden spreekuur voor geïnteresseerde burgers. Op

maandag 17 september 2001 gebeurt dat door:

* de PvdA van 19.30 tot 20.00 uur, liefst op afspraak (telefoon 2427798)

* het CDA van 19.00 tot 19.30 uur, liefst op afspraak. Wilt u een bepaald raadslid spreken, bel dan vooraf 2594675
* de VVD van 18.30 tot 19.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2432294)

* de ChristenUnie van 19.30 tot 20.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2421703)

* Burgerbelangen van 19.15 tot 19.45 uur, liefst op afspraak (telefoon 2910691)

* OuderenUnie of afspraak (telefoon 2423781 en 2422956)
* D66 op afspraak (telefoon 2776677 of (leonvanschie@home.nl) )
* de SP van 19.00 tot 20.00 uur telefoon 2459277 (voor afspraak telefoon 2421042)

* Groen Links iedere maandagavond, na telefonische afspraak (telefoon 2569420)

De fracties houden spreekuur in het stadhuis (begane grond) en zijn 's avonds te bereiken via de zij-

ingang onder de toren.

Een van de raadsleden spreken?

Wilt u een van de raadsleden spreken? Op pagina 20 in de Gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers van alle raadsleden vermeld. Weet u niet precies wie u moet hebben? U kunt dan contact opnemen met het centrale nummer van de fractie van de politieke partij van uw keuze. De nummers staan hiervoor bij de spreekuren vermeld. Voor meer informatie kunt u ook De Gemeentewinkel bellen, telefoon 2459 555.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen naar boven Heeft u een minimaal inkomen en geen vermogen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kan tot zes maanden na de aanslagdatum worden ingediend. Met betrekking tot de aanslag van 2001 dient uw verzoek dus voor 1 oktober 2001 in ons bezit te zijn.

Verzoekformulieren zijn verkrijgbaar bij:

* Belastingbalie, kamer S 111, telefoon 074 24 59 884
* Receptie van het Stadhuis.

Nieuws over het paspoort naar boven
Even weg? Even wachten . . .

Gaat u binnenkort op reis? Sta dan even stil bij de nieuwe regels voor paspoort en identiteitskaart. Die gelden vanaf 1 oktober 2001. Zo moet u voortaan een aantal dagen wachten op een nieuw reisdocument. Daarnaast moeten kinderen mee naar de gemeente om ze te laten bijschrijven in uw paspoort. En voor zowel aanvragen als bijschrijven is voortaan een goede, recente pasfoto nodig die van voren is genomen, dus niet van opzij. Het paspoort kost vanaf 1 oktober Euro 35,19 (fl.77,55) en een identiteitskaart kost vanaf 1 oktober Euro 26,64 (fl. 58,70).

Meer informatie vindt u op
www.paspoortinformatie.nl Met vragen kunt u ook terecht bij de Gemeentewinkel, telefoon 074 - 245 9555.
Gezondheidswijzer naar boven
Thema: 55+ (on)gezond?!

De Gezondheidswijzer, het informatiecentrum van de GGD Twente, besteedt in september en oktober aandacht aan het thema (gezond) ouder worden. Informatie over dit thema kunt u krijgen bij de Gezondheidswijzer en in de bibliotheek. Ook met andere vragen over gezondheid, ziekten en leefstijl kunt u terecht bij de Gezondheidswijzer. De Gezondheidswijzer is gevestigd in het gebouw van de GGD Twente te Almelo, Haven Noordzijde 39, 7607 ES Almelo, telefoon 0546-536890, fax 0546-536997. Openingstijden: iedere werkdag van 9.00 tot 15.00 uur.

Open Dag Duurzame Energie naar boven
Zaterdag 22 september

Op zaterdag 22 september zet de Nederlandse Energiewereld haar deuren open voor het publiek. In Hengelo bent u van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom in het Informatiecentrum Het Broek, Kolbleistraat 8.

In deze informatiewoning voor duurzaam bouwen en wonen kunt u zelf ontdekken welke innovatieve toepassingen bestaan op het gebied van duurzame energie en kunt u ervaren hoe wij nu al gebruik maken van de natuurlijke bronnen zon, wind, water en aarde.

Meer informatie

Informatiecentrum Het Broek, Kolbleistraat 8, telefoon 074 245 9638 / 074 245 9647.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met het Informatiecentrum Duurzame Energie (onderdeel van Projectbureau Duurzame Energie), telefoon 0900 98 92, of kijk op de internetsite: www.duurzame-energie.nl

regenpijp bij.
De andere regenton is van oud hout en heeft een nostalgische uitstraling. De inhoud is 225 liter en de kosten bedragen 140,00 (Euro 63,53). Bij deze ton kan een houten kraan geleverd worden voor 15,30 (Euro 6,94).

in te vullen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie of de afdeling Bouwen (dhr Frank) tel: 2459638.

Inloopavond 30 km-herinrichtingsplan Roershoek naar boven Verkeersveiligheid

Een verkeersveilige omgeving om in te wonen. Dat wil iedereen. In de gemeente Hengelo heeft de verkeersveiligheid dan ook continu de aandacht. Al vele jaren wordt er gestreden tegen onveilige situaties in het verkeer. Het aanpakken van gevaarlijke kruispunten, het invoeren van de gordelplicht, het verplicht dragen van de valhelm en controle en toezicht door politie. Het zijn nog maar een paar maatregelen die ervoor hebben gezorgd dat het aantal verkeersslachtoffers flink is gedaald. Toch zijn er elk jaar nog steeds veel slachtoffers te betreuren.

30 km- inrichtingsplan Roershoek

Daarom is het plan "Duurzaam Veilig Verkeer" ontstaan. Een van de maatregelen is de zogeheten inrichting van 30 km/uur zones. Met de ondertekening van het zogeheten Startprogramma Duurzaam Veilig (In dit dat ook de Roershoek verder ingericht kan worden als 30 km-gebied. Op 28 maart jl. hebben representatieve vertegenwoordiging van buurtbewoners tijdens een informatiebijeenkomst de verkeersknelpunten in de buurt aangegeven en toegelicht. Op basis van de geïnventariseerde verkeersveiligheidsgegevens is inmiddels een concept 30 km-inrichtingsplan opgesteld voor de Roershoek. Inloopavond
Op woensdag 19 september wordt een inloopavond georganiseerd waar u de op 19 september van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Telgenkamp aan de Luxemburgstraat.

Ter inzage en reactie
Vooruitlopend op de inloopavond kunt u vanaf 12 september tijdens kantooruren het herinrichtingsplan alvast bekijken in de Gemeentewinkel in het Stadhuis.
Bestemmingsplan Stadshotel onherroepelijk
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan Stadshotel met ingang van 29 augustus 2001 onherroepelijk is geworden. Ter inzage
Bovengenoemd bestemmingsplan ligt ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat 2e etage.

* plaatsen dakkapel, Wegastraat 12

* oprichten tuinhuisje, Otto Klempererstraat 60
* oprichten transformatorstation, Hamerstraat 10
* oprichten tuinhuisje, Lansinkweg 47

* veranderen en vergroten woonhuis, Breemarsweg 357
* oprichten berging, Reigerweg 25

* oprichten garage annex berging, Sloetsweg 67
* veranderen winkelpand, De Wetstraat 9

* veranderen en vergroten woonhuis, Caro van Eyckstraat 33
* oprichten schuur, Godfried Bomansstraat 65
* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Landmansweg 55 Ter inzage
In de week van 27 tot en met 31 augustus is ingestemd met:
* oprichten tuinhuisje, Robert Stolzstraat 98
* veranderen en vergroten woonhuis, Julia Culpstraat 2
* oprichten tuinhuisje, Meidoornstraat 26
* oprichten tuinhuisje, Haaksbergerstraat 148
* oprichten tuinhuisje, Breemarsweg 286

* oprichten tuinhuisje, Bandoengstraat 2
In de week van 27 tot en met 31 augustus is vergunning verleend voor:
* veranderen en vergroten woonhuis, Breemarsweg 189
* veranderen en vergroten woonhuis, Robert Stolzstraat 7
* veranderen en vergroten woonhuis, Berfloweg 57
* oprichten kap op woning en oprichten dakkapel, Geleenstraat 24
* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten garage/stallingsgebouw, Landmansweg 159

* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Riouwstraat 2
* veranderen en vergroten woonhuis, Hammerfeststraat 17
* veranderen en vergroten woonhuis, Hammerfeststraat 19
* oprichten huisartsenpraktijk, Geerdinksweg 153
* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Kortenaerstraat 17

* oprichten 3 reclamezuilen, Goudstraat 65
* veranderen en vergroten woonhuis, Zwavertsweg 114
* oprichten tuinhuisje, Krabbenbosweg 297
* plaatsen 5 vuilcontainers (ondergronds), Weideweg voor de nrs. 2 t/m 220

* plaatsen vuilcontainer (ondergronds), Spiegelstraat nabij nr. 53
* plaatsen vuilcontainer (ondergronds), E Du Perronstraat
* plaatsen vuilcontainer (ondergronds), Adriaansweg nabij nr. 53
* plaatsen vuilcontainer (ondergronds), Lijsterweg nabij nr. 13 Reclamevergunningen
In de week van 27 tot en met 31 augustus is vergunning verleend voor
* een neonlichtreclame, Marskant 8

* een neonlichtreclame, Oldenzaalsestraat 129
* 5 lichtbakken en een reclameluifelband, Oldenzaalsestraat 145
* 2 lichtbakken, Wemenstraat 20

* 6 opschriften, Diamantstraat 1-15

* 2 lichtbakken en een neonlichtreklame, Oldenzaalsestraat 535-537
* een lichtbak en 2 neonreclames, Enschedesestraat 14
* 2 opschriften, Marskant 10 I
Ter inzage en bezwaar
De instemming meldingen, verleende bouw- en reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, tweede verdieping van de Telgenflat, Markt 203. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Informatie
De besluiten zijn genomen in de week van 27 tot en met 31 augustus Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* oprichten tuinhuisje, O. Klempererstraat 60
* oprichten woning met garage, Krabbenbosweg 8
* veranderen en vergroten woning, Sloetsweg 193
* veranderen en vergroten woning, Koekoekweg 72
Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Zij zijn vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor door ons gehanteerde beleid.

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 11 september tot 9 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, tweede dit voornemen kunt u van 11 september tot 9 oktober 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Rectificatie
Milieubeheer is ingediend door:
De voorgenomen verandering heeft betrekking op de herindeling van de werkplaats en de olieopslag. Deze verandering is niet in veroorzaakt.

Ook leidt de voorgenomen verandering naar ons eerste oordeel niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geeft evenmin aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22. 8.23 of 8.25 Wet milieubeheer (actualisering, wijziging of intrekking van de vergunning, voorschriften of beperkingen).
Ter inzage

12 september 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655. verstrekt.

Voor wij door middel van een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid onder c van de Wet milieubeheer een besluit nemen over de aanvaardbaarheid van de beoogde verandering, worden belanghebbenden gedurende twee weken in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop mondeling of schriftelijk naar voren te brengen. Eventuele zienswijzen worden vervolgens betrokken bij het afgeven van deze verklaring, welke geldt als besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen desgewenst bezwaar en beroep openstaat.

Meldingen ex artikel 8.41
Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in de hieronder vermelde, op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die zijn ontvangen van:

* Theeuwes de Jong in verband met het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag van wegenzout en kunstmest, gelegen aan de Zuidelijke Havenweg 20 alhier (artikel 6Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer);

* Bruns en Bonke Bouw in verband met het oprichten van een inrichting , gelegen aan de Welbergweg 80, alhier ( artikel 6 Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer). De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij de daarbij genoemde besluiten.

Ter inzage
Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open. De meldingen met bijbehorende stukken kunt u vanaf woensdag 12 september 2001 inzien bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.
Kapvergunningen naar boven
In de week van 28 augustus tot en met 4 september 2001 zijn kapvergunningen verleend voor:

* 1 sierkers in de Johan Buziaustraat 14 bij school de Timp. Herplant: 1 boom in de maat 16-18.

* 1 eik aan de voorzijde van de Busscherweg 1. Er komt geen herplant.

* 3 essen aan de zijkant van de woning aan de Beppie Nooystraat 15. Herplant: 2 essen.

* 1 zomereik en 1 den in de Noordelijke Esweg naast huisnummer 279. Er komt geen herplant.

* 2 krentenbomen in de Kor Kuilerstraat 7, nabij de vijver. Herplant: 2 bomen.

* 1 bol-esdoorn in de Kor Kuilerstraat 23. Herplant: 1 boom in de maat 14-16.

* 1 eik in de Morshoekweg 11. Er komt geen herplant.
* 1 wilg in de Vechtlaan 66. Herplant: 1 boom in de maat 16-18.

indienen bij het College van B en W van Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
De besluiten zijn genomen in de week van 28 augustus tot en met 4 september 2001. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.

Werk aan de weg naar boven
Hasselerbaan

In verband met werkzaamheden langs de Hasselerbaan is met ingang van maandag 17 september 2001 de toegang tot de M.L. Kingstraat vanaf de Hasselerbaan voor een periode van ongeveer 2 weken afgesloten voor het verkeer. Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr J. de Jong telefoon 06-51196449.

Boortorenweg

In verband met reparatiewerkzaamheden aan het spoorwegviaduct Boortorenweg is de Boortorenweg, gelegen tussen de Twekkelerweg en de Mensinkweg, op zaterdag 20, zondag 21 en zaterdag 27 oktober 2001 afgesloten voor alle verkeer. Op zaterdag 20 en zaterdag 27 oktober vinden de werkzaamheden plaats tussen 9.00 uur en 17.30 uur. Op zondag 21 oktober vinden de werkzaamheden plaats tussen 8.00 uur en 16.00 uur.

Visvijver Tichelwerk

In verband met het uitbaggeren van de vijver aan de M.A. de Ruyterstraat en het verder (her)aanleggen van het park Tichelwerk, wordt zaterdag 15 september a.s. de vijver leeggevist door een beroepsvisser. De gevangen vis wordt op andere locaties in Hengelo weer uitgezet.
september 4

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...