Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over flitsscheidingen

Datum nieuwsfeit: 07-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Justitie


www.justitie.nl

MIN JUST: Antwoorden inzake flitsechtscheidingen

Antwoorden op de vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Van Middelkoop (Christenunie) en De Pater (CDA) over flitsscheidingen (nr. 2000114520, ingezonden 21 augustus 2001).


1. Hebt u kennisgenomen van het bericht Scheiden binnen een dag. Gat in nieuwe huwelijkswetgeving ?

Antwoord 1.
Ja.


2. Is het bericht waar dat de omzettingsmogelijkheid van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap in een toenemend aantal gevallen wordt gebruikt om de wettelijk verplichte rechterlijke tussenkomst bij een echtscheiding te ontlopen?

Antwoord 2.
In de periode van 1 april 2001 tot en met 31 juli 2001 bedroeg het aantal omzettingen van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap in totaal 83 (april: 15; mei: 15; juni: 23 en juli: 30). 33 van deze omzettingen hebben plaatsgevonden in de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Navraag bij de burgerlijke stand van die drie steden heeft met een kleine slag om de arm opgeleverd dat in Amsterdam in 4 gevallen binnen twee tot drie weken na de omzetting het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden is beëindigd. In Den Haag staat ten aanzien van één geval vast dat het in een geregistreerd partnerschap omgezette huwelijk binnen korte tijd na de omzetting is beëindigd. In Rotterdam betreft het ook één geval. Uit deze gegevens kan niet worden afgeleid dat in een toenemend aantal gevallen de omzettingsmogelijkheid van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap gebruikt wordt om de relatie zonder tussenkomst van de rechter te beëindigen. De aantallen omzettingen zullen de komende tijd gevolgd blijven worden.


3. Bent u van oordeel dat het om een oneigenlijk gebruik van de omzettingsmogelijkheid gaat, wanneer deze uitsluitend wordt benut voor het realiseren van een echtscheiding zonder rechterlijke tussenkomst?

Antwoord 3.
De omzettingsmogelijkheid is niet in het leven geroepen met het uitsluitende doel na de omzetting het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden te beëindigen. Gelet op de tot nu toe bekende aantallen omzettingen die binnen korte tijd gevolgd worden door een beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden, is de praktijk daarop ook niet gericht.


4. Deelt u de vrees dat een echtscheiding binnen enkele uren kan leiden tot impulsechtscheidingen en anderszins ook nadelige gevolgen kan hebben?


5. Op welke gronden heeft de regering destijds bij de behandeling van de Wet openstelling huwelijk verondersteld dat een dergelijke handelwijze vermoedelijk niet vaak zou voorkomen?


6. Bent u, gelet op de thans ter beschikking staande gegevens, bereid wettelijke maatregelen te nemen teneinde ontduiking van de rechterlijke tussenkomst bij huwelijksontbinding onmogelijk te maken?

Antwoord 4,5 en 6.
Een geregistreerd partnerschap kan met wederzijds goedvinden buiten de rechter om beëindigd worden, indien de partners verklaren dat hun partnerschap duurzaam ontwricht is en zij het wensen te beëindigen. Deze verklaringen dienen in een overeenkomst te worden vastgelegd, waarin ook de gevolgen van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap aan de orde komen. Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt vervolgens een verklaring overgelegd, waaruit blijkt dat en op welk tijdstip het geregistreerd partnerschap is beëindigd. Deze verklaring moet de ambtenaar van de burgerlijke stand uiterlijk drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bereikt hebben. De verklaring dient ondertekend te zijn door beide partners alsmede door een advocaat of notaris.
De mede-ondertekening door een advocaat of notaris biedt een waarborg ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst. De door een advocaat of notaris in acht te nemen zorgvuldigheid brengt met zich mee dat hij de overeenkomst op volledigheid en juistheid beoordeelt. Het hangt sterk van de omstandigheden van het geval af welke gevolgen van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap in de overeenkomst regeling behoeven. Omtrent de vier in de wet (art. 1:80d, eerste lid, onder a tot en met d BW) genoemde elementen, die onderdeel van de overeenkomst kunnen uitmaken, merk ik het volgende op:
- Alimentatie ten behoeve van de behoeftige partner. Hieromtrent zijn betrokkenen vrij afspraken te maken. Bedacht moet evenwel worden dat, indien de behoeftige partner een beroep doet op de bijstand er een verhaalsbijdrage aan de ander opgelegd zal worden tot aan de grens van de onderhoudsplicht.
Omtrent de limitering van alimentatieduur is in de wet voor deze gevallen geen regeling getroffen. Het is mede daarom van groot belang dat betrokkenen daarover zelf een afspraak maken.
- Huurrecht echtelijke woning. Indien de gezamenlijk bewoonde woning een huurwoning is, is het van belang dat afspraken worden gemaakt omtrent de vraag aan wie het huurrecht toekomt. Indien de gemeenschappelijk bewoonde woning aan een van beiden toebehoort of toebedeeld zal worden, is het van belang na te gaan of de ander ter overbrugging van de periode waarin andere huisvesting gevonden dient te worden, het voortgezet gebruik van deze woning (en de inboedel) behoeft.

- De verdeling van de gemeenschappelijke goederen en/of de verrekening van overgespaarde inkomsten.

- De verevening of verrekening van pensioenrechten. Onder omstandigheden kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn pensioenverevening uit te sluiten. Dat kan het geval zijn wanneer betrokkenen beiden gedurende het huwelijk en geregistreerd partnerschap ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd. Dat is krachtens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding mogelijk (art. 2, eerste lid). Die uitsluiting moet op schrift zijn gesteld, terwijl daarvan een gewaarmerkt afschrift of uittreksel aan het pensioenuitvoeringsorgaan moet worden overgelegd. Ook als anderszins wordt afgeweken van de verevening krachtens de Wvps is het nodig dat op schrift te stellen en daarvan op de voorgeschreven wijze de pensioenuitvoerder op de hoogte te stellen.
Indien er kinderen zijn waarover het gezag gezamenlijk uitgeoefend wordt, blijft het gezamenlijk gezag voortduren, zoals dat ook in geval van echtscheiding het uitgangspunt is. Betrokkkenen kunnen onderling omtrent de hoogte van de kinderalimentatie afspraken maken, evenals over de omgang.
Indien betrokkenen het over een onderdeel van de naar gelang van de omstandigheden van het geval te maken afspraken niet eens worden, zal het nodig zijn de rechter in te schakelen door middel van een echtscheidingsverzoek.
Zijn betrokkenen het wel eens over de gevolgen van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan heeft de weg van de omzetting als voordeel dat geen gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, vergezeld van een convenant bij de rechter behoeft te worden ingediend en dat dus ook niet gewacht behoeft te worden op de beslissing van de rechter. Indien er afspraken zijn gemaakt omtrent de betaling van alimentatie in een echtscheidingsconvenant, wordt in de praktijk bij de indiening van het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding de rechter steeds verzocht om deze afspraken in de echtscheidingsbeslissing op te nemen. De rechterlijke uitspraak strekt in dit opzicht niet verder dan het verschaffen van een veroordeling tot alimentatiebetaling. Deze levert een executoriale titel op. Indien de weg van de omzetting gevolgd wordt, levert de overeenkomst, waarin afspraken omtrent de alimentatie zijn gemaakt, op zichzelf geen executoriale titel op. Dat is alleen anders als de overeenkomst in de vorm van een notariële akte is gegoten.

Gelet op al het bovenstaande deel ik niet de vrees dat de weg van omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap leidt tot impulsechtscheidingen. De te maken afspraken zijn vrijwel dezelfde als die in een echtscheidingsconvenant worden opgenomen. De advocaat of notaris draagt er zorg voor dat noodzakelijke afspraken niet over het hoofd gezien worden. Overigens worden gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding vrijwel steeds administratief afgedaan. De inventarisatie als hierboven weergegeven van de verschillende aspecten verbonden aan de het sluiten van de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap, alsmede van de voor- en nadelen ten opzichte van de weg van het indienen van een echtscheidingsverzoek heeft de regering destijds tot de uitlating geleid dat een dergelijke handelwijze vermoedelijk niet vaak zou voorkomen.
Gezien het vorenstaande zie ik geen redenen tot het treffen van wettelijke maatregelen als in de laatste vraag bedoeld.


07 sep 01 16:21

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...