Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Thema Metaal op Open Monumentendag in Gent

Datum nieuwsfeit: 09-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

O p e n M o n u m e n t e n d a g . T h e m a : G r o n d s t o f , s t o f t o t n a d e n k e n : m e t a a l . (31/08/2001)

De Open Monumentendag van zondag 9 september is de dertiende op rij. De organisatoren willen nog steeds het grote publiek sensibiliseren voor ons erfgoed door dit op een aantrekkelijke en kwaliteitsvolle manier toegankelijk te maken. Dat blijft het uitgangspunt van het succesverhaal dat de Open Monumentendag telkens weer is.

Dit jaar zijn aan de formule belangrijke nieuwe elementen toegevoegd. Zo is er het voorstel van een thematisch drieluik Grondstof, stof tot nadenken. Het eerste luik behandelt in 2001 het thema metaal, een zeer concreet onderwerp dat de aandacht vestigt op het materiële aspect van onze monumenten. Ook dat uitgangspunt is nieuw. In 2003 is steen aan de orde, om in 2005 af te sluiten met hout. De stijlvolle affiche schept door een subtiele aankondiging van het volledige drieluik verwachtingen voor de toekomst.

Voorlopig houden we het bij metaal en vertellen we u waar u op zondag 9 september in heel Vlaanderen een patrimonium kunt ontdekken gaande van waterpompen, straatverlichting, kiosken, hekken en ramen met traliewerk tot gashouders, spoorwegarsenalen, fabrieken, kerken en bruggen.

Het zeer gevarieerd Gents programma heeft het allemaal. Meer dan 30 monumenten zijn toegankelijk en de meeste hebben wel iets met metaal te maken. Zo kunt u een bezoek brengen aan oude werkplaatsen, fabrieken, loodsen en centrales. Deze dateren veelal uit de 19de eeuw, toen het constructief gebruik van metaal oneindig veel nieuwe mogelijkheden bood. Sommige van deze gebouwen waren toen van levensbelang voor de Gentse economie, maar hebben intussen hun betekenis verloren. Hun reconversie getuigt van respect voor het boeiend verleden van deze stad.

Maar er is bij deze Open Monumentendag uiteraard ook aandacht voor de toekomst: in verschillende Gentse laboratoria worden topprestaties geleverd in opdracht van de staalproducerende industrie.

LIJST

Leopoldskazerne, De Craeyerstraat 2.

Gentbrugge: de NMBS-werkplaatsen, Brusselsesteenweg 602.

De Centrale, Kraankindersstraat 2.

Sint-Annakerk, Sint-Annaplein

Arena Van Vletingen, Lange Violettestraat 277A.

Stedelijk buurtcentrum Muide-Meulestede, Patrijsstraat 10.

Museum voor Industriële Archeologie en Textiel of voormalige katoenspinnerij Desmet-Guecquier, Minnemeers 9.

Gewezen fabriek Carels-SEM,ACEC: grote hal, Sassevaartstraat/Dok-Noord en montagehal voor diesel- en gasturbines, Sint-Salvatorstraat 16.

Katoenloodsen, Voorhavenlaan.

Universiteit Gent, Technicum, vakgroep voor mechanische constructie en productie, Sint-Pietersnieuwstraat 41. Blok 2: de verdiepingen P, Q, R en S.

Gewezen fabriek de Hemptinne, Kolveniersgang/ Opgeëistenlaan.

Loods van de stukwerkers, New Yorkstraat 2P.

Universiteit Gent, vakgroep toegepaste fysica, Jozef Plateaustraat 22.

Universiteit Gent, de serres in de plantentuin, Ledeganckstraat 35.

Hôtel d Hane Steenhuyse, Veldstraat 55 (info en monument).

Villa De Bondt, Krijgslaan 124.

De La Sallecollege, Oude Houtlei 13.

Sint-Kruis-Winkel, Heilig Kruiskerk en archeologische site

Nemrodzaal, Goudstraat 37.

Sint-Amandsberg, wintertuin van de voormalige bloemisterij Hartmann, Henri Van Cleemputteplein 2.

Zwijnaarde, laboratorium voor Metallurgie, campus Ardoyen Technologiepark.

Zwijnaarde, atelier Walter Duportail (bronsgieter), Zwarte Kobenstraat 28.

Zwijnaarde, molen, Heerweg Noord 33.

Gentbrugge, Sint-Eligiuskerk, Sint-Eligiusstraat.

Ledeberg, stedelijke begraafplaats, Hundelgemsesteenweg 12.

Sint-Pietersabdij en Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersplein 9.

Poortackere Monasterium, Oude Houtlei 54-56.

Kunstencentrum Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23.

De fabriek, Raffinaderijstraat 2.

Klooster van de paters augustijnen, Academiestraat 1.

Zwijnaarde, kiosk Dorpstraat.

Guislaininstituut, J. Guislainstraat 43.

Voor een gedetailleerd overzicht met de openingsuren, de gidsbeurten en andere evenementen kunt u het Monumentenmagazine raadplegen.

TENTOONSTELLINGEN

De vaste verzameling van het Bijlokemuseum bevat veel decoratief architecturaal metaal dat gerecupereerd is bij de afbraak van woningen. Hieruit wordt een selectie tentoongesteld met als titel Sierlijk metaal.

In het MIAT zullen meubelontwerpen te zien zijn van Gilbert Cocquyt. Deze ontwerpen zijn samengesteld uit onderdelen van neergestorte F-16 vliegtuigen (motoren en vleugels uit Titanium en duraluminium). Het museum toont ook objecten uit het bedrijf Mahillon & Co, de oudste blaasinstrumentenmanufactuur van België, sinds 1999 gesloten.

In de gewezen ACEC-gebouwen aan de Sassevaartstraat zal middels fotos, plannen en teksten een overzicht worden gegeven van de wereldbefaamde machineconstructiewerkhuizen Carels-Acec, die nu reeds meer dan 10 jaar gesloten zijn.

Onder de titel Metaal, met taal stellen Vlaamse kunstenaars hun metalen werken tentoon in de binnentuin van hotel Poortackere in de Oude Houtlei.

Ook op andere locaties zullen gelegenheidstentoonstellingen te zien zijn.

U vindt meer informatie hierover in het Monumentenmagazine.

TE VOET OF OP DE FIETS

Een wandeling langs de Prinses Clementinalaan en in het Miljoenenkwartier voert u langs het fraai smeedijzeren hekwerk dat de voortuintjes afsluit. Speciaal voor deze wandeling werd een handige gids geschreven.

De Bond van Grote en Jonge Gezinnen organiseert een fotozoektocht. Inschrijven kan enkel op 9 september tussen 13.30 en 15 uur in de Henegouwenstraat (bondscentrum) en in het De La Sallecollege (Oude Houtlei 13).

Kunt u niet kiezen tussen Flikkendag en Monumentendag kom dan naar beide en gebruik hiervoor de fiets. Met een fietskaart zult u feilloos de weg vinden tussen de Blaarmeersen en meerdere opengestelde monumenten in het centrum van Gent. Onderweg kunt u een aantal vragen oplossen die meestal wel iets met metaal te maken hebben. Een plannetje met het parcours en de opdrachten kunt u vooraf ophalen in de Stadswinkel of in de Stedelijke Bibliotheek.

Voor 45 gegadigden is een bezoek aan de toren en de ijzeren spanten van de Sint-Annakerk mogelijk. Na een fikse klimpartij via een gietijzeren spiltrap van 150 treden krijgen ze niet alleen een prachtig panorama van Gent maar ook een zicht op de dakoverspanning met een opeenvolging van ijzeren spanten over de totale lengte van de kerk. Hiervoor moet u reserveren bij de Dienst Monumentenzorg, enkel op maandagvoormiddag 3 september op telnr. (09) 269 37 50.

De bezoeken zijn om 13, 14.45 en 16.30 uur. In aansluiting hierop kunt u met dezelfde gids een bezoek brengen aan de gerenoveerde Rijbaan Van Vletingen waar eveneens een gietijzeren spant uit dezelfde periode te zien is.

Ook de deelgemeente Sint-Kruis-Winkel is uiterst actief: op zaterdag 8 en zondag 9 zullen kleine groepen onder begeleiding in de H. Kruiskerk het orgel, de klokkentoren, het torenuurwerk en de kerk boven de gewelven van de beuken kunnen bezoeken. Op zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag van 10 tot18 uur.

HET OPENBAAR VERVOER

De trams en bussen van De Lijn rijden op 9 september helemaal gratis. Via de Lijn en in overleg met de gemeente Evergem toert er bovendien een Industriebus in het havengebied.

Het startpunt is de Buurtloods in de Patrijsstraat, een gewezen atelier voor de herstelling van scheepsmotoren. De bus brengt u langs een gerenoveerde loods van de stukwerkers en daarna tot bij enkele oude havenloodsen waarvoor de firma Cockerill op het einde van de 19de eeuw de ijzeren geraamten leverde. Dan rijdt de bus de Kennedybaan op, langs het monument van Het eerste staal in Vlaanderen , en houdt halt aan de kerk Van Sint-Kruis-Winkel, niet zo ver van de staalreus Sidmar. Dit betekent een kort bezoek aan de oudste nog ter plaatse bewaarde glas-in-loodramen in Vlaanderen. De reis gaat dan verder naar de molens van Ertvelde en Wippelgem. Bij de terugkeer naar Gent rijdt de bus langs enkele interessante metaalconstructies zoals de gashouders aan het Rabot, een metalen voetgangersbrug over de Verbindingsvaart en een aantal kleine metalen monumentjes zoals herdenkingsplaten, hekwerk waar u anders gewoon aan voorbij loopt. Deze uitstap duurt ongeveer drie uur en wordt begeleid.

Praktisch: Vertrek: om 10 en 15 uur stipt.

Waar: hoek Patrijsstraat/ Pauwstraat.

Inschrijven op de dag zelf in de Buurtloods, Patrijsstraat 10 vanaf 9 uur.

EVENEMENTEN OM HET THEMA BIJ TE KLEUREN

De genieschool van Jambes bouwt een metalen brug over de Watersportbaan aan de Zuiderlaan tegenover de Topsporthal Vlaanderen. Deze brug legt de link tussen de Open Monumentendag en Flikkendag, een initiatief van de Gentse politie dat eveneens op zondag 9 september plaatsvindt in de Blaarmeersen.

Monumentenwachters van de provincie Oost-Vlaanderen begeleiden de mensen in hun bezoek aan de westertoren en de zolder van het schip van de Sint-Jacobskerk. Zij geven er informatie over hun werkwijze bij de prospectie van waardevolle gebouwen.

In de botanische tuin van de universiteit is er een optreden van de dansgroep Capriool met Renaissancedansen om 14, 15 en 16 uur.

MONUMENTENMAANDAG

Op maandag 10 september kunnen scholen enkele geselecteerde monumenten bezoeken en zo meer te weten komen over functioneel of decoratief gebruik van metaal. Reserveren is een noodzaak en de lijst van opengestelde gebouwen vindt u in het Monumentenmagazine.

INFO

Alle informatie met betrekking tot de opengestelde gebouwen is vooraf te bekomen bij de Dienst Monumentenzorg, Veldstraat 55, 9000 Gent, tel. (09)269 37 30 of (09)269 37 52 of fax (09)269 37 55 of e-mail (beatrix.baillieul@gent.be).

Het monumentenmagazine is gratis beschikbaar bij de Dienst Monumentenzorg maar ook in de Stadswinkel en aan de info-balie van de Dienst Toerisme. De Gentse brochure is vanaf 3 september te koop in de Stadswinkel aan 150 frank en de wandelgids over het hekwerk in het Miljoenenkwartier wordt er verkocht aan 80 frank. Op 9 september fungeert het hôtel d Hane Steenhuyse in de Veldstraat als centraal informatiepunt voor alles wat de Open Monumentendag aangaat en dit van 10 tot 18 uur.

Sinds dit jaar heeft Open Monumentendag een eigen website: www.gent.be/monumentendag. Hierop kunt u het hele programma nog eens bekijken.Voor een overzicht van de activiteiten in heel Vlaanderen bezoekt u de volgende website:
www.monument.vlaanderen.be

Informatie

Dienst Monumentenzorg, Hotel dHane-Steenhuyse, Veldstraat 55, 9000 Gent,

tel. (09)269 37 30, fax (09)269 37 55, e-mail (monumentenzorg@gent.be)

Bevoegd

de heer Sas van Rouveroij, schepen van Cultuur en Toerisme.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...