Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarrapportage project NH-90 2001

Datum nieuwsfeit: 10-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer

Jaarrapportage project NH-90 2001

10-09-2001

Inleiding

Het Europese samenwerkingsproject NH-90 behelst de ontwikkeling en productie van een middelzware helikopter in een maritieme variant (de "Nato Frigate Helicopter", NFH) en in een tactische transportvariant (de "Tactical Transport Helicopter", TTH).

Nederland neemt sinds 7 januari 1991, na het sluiten van het "General Memorandum of Understanding" (General MOU) en het "Design and Development" (D&D) MOU, samen met Frankrijk, Duitsland en Italië deel aan dit Europese project. Voor Nederland gaat het hierbij om de vervanging van de Lynx-helikopters van de Koninklijke marine door twintig NFHs in de periode tussen 2007 en 2012. Zoals de Defensienota 2000 aankondigde, worden veertien helikopters uitgerust met een volledig missiesysteem voor de bestrijding van onderzeeboten en oppervlakteschepen. In de resterende zes toestellen worden voorzieningen aangebracht voor de inbouw van een dergelijk systeem. Deze toestellen kunnen naar gelang de opdracht alsnog van missieapparatuur worden voorzien.

De Tweede Kamer wordt jaarlijks separaat over dit project geïnformeerd. Op 22 mei 2000 is dit met de D-brief (resultaten verwervingsvoorbereiding, Kamerstuk 25 928 X, nr. 6) voor het laatst gebeurd.

Na overleg met u is op 8 juni 2000 in Berlijn het "Production Investment and Production" (PI/P) MOU gesloten. Op 30 juni 2000 heeft vervolgens de General Manager van het "Nato Helicopter management Agency" (Nahema) het productiecontract getekend.

Voortgang "Design and Development"

Sinds de D-brief is goede vooruitgang geboekt met de "Design and Development"-activiteiten. De vijf prototypes hebben inmiddels samen meer dan 1000 uren gevlogen en de testopstellingen, ontwikkelsimulatoren en belangrijkste prototypes (nummer 4 voor de TTH en nummer 5 voor de NFH) worden steeds completer. De eerder gemelde problemen met de trillingen worden, evenals het gewicht en de hoogte van de helikopter, niet langer als een technisch risico beschouwd.

De komende periode staan belangrijke proeven op het programma betreffende het missiesysteem van de NFH en het piekvermogen van de motoren. De ontwikkeling van het missiesysteem van de NFH verloopt tot dusver volgens plan. Zodra de integratie van de vele sensoren en de ontwikkeling van de "man-machine-interface" is voltooid, zal blijken of bij de contractueel overeengekomen missies kan worden volstaan met een driekoppige bemanning (een van de "gegarandeerde waarden" waarover u met de D-brief van 22 mei 2000 bent geïnformeerd). Ook de proeven met de prototypes om met één motor vanaf lage hoogte te kunnen wegvliegen als de andere motor uitvalt, verlopen tot dusver succesvol. Later zal blijken of ook de volledig uitgeruste prototypes aan deze eis voldoen.

De verticale daalsnelheid bij de landing is tijdelijk beperkt, omdat zich onder bepaalde omstandigheden tijdens de landing grotere belastingen op het scharnierende deel van het staartstuk voordoen dan oorspronkelijk was berekend. De industrie zoekt hiervoor thans naar een oplossing. Overigens kunnen de meeste proefvluchten gewoon doorgaan. Zo zijn van 7 tot 11 mei 2001 deklandingsproeven uitgevoerd op het Italiaanse bevoorradingsschip Etna. De problemen met het scharnierende deel van het staartstuk vormen thans nog geen risico voor de tijdige levering van de NH-90 aan Nederland.

Productievoorbereiding

De voorbereidingen op de productie van de helikopter verlopen grotendeels naar wens, zij het dat bij enkele onderdelen enige vertraging is opgetreden. Dit betreft de bestelorders van onder meer de motoren, sonars en "Forward Looking Infra Red" (Flir), de aanpassingen in het communicatiesysteem, de anti-icing tests en de specificaties van de trainingshulpmiddelen. Dit heeft echter nog geen gevolgen voor het afleverschema.

Exploitatievoorbereiding

De exploitatievoorbereiding verloopt langzamer dan gepland. Dit wordt vooral veroorzaakt door de vertragingen in de D&D-fase die zich in de jaren negentig hebben voorgedaan, en de uiteenlopende eisen van de internationale partners. Hierdoor komt de tijdige beschikbaarheid van de "Initial In-service Support" voor de eerste gebruikers in 2004 in gevaar. Ook dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor de levering van de NH-90 aan Nederland vanaf 2007.

Financieel

Het projectbudget bedraagt f 1843,9 miljoen (prijspeil 2001). Sinds de ondertekening van het MOU en het contract voor de productiefase zijn geen nieuwe verplichtingen aangegaan. De betalingen hebben plaatsgevonden in overeenstemming met de in het D&D-contract en het PI/P-contract opgenomen betalingsschemas. De risicoreservering van het NH-90 budget is niet aangesproken.

Activiteiten Nederlandse industrie

De activiteiten van de Nederlandse industrie met betrekking tot de voltooiing van de "Design and Development" hebben betrekking op de volgende onderdelen van de helikopter:

* Cabinedeuren, staartstuk en sponson (de constructie waar het landingsgestel aan wordt bevestigd) bij Fokker Aerostructures;

* Landingsgestel en "intermediate gearbox" bij Special Products.

Daarnaast treft de Nederlandse industrie voorbereidingen op de productie van bovengenoemde onderdelen conform het PI/P-contract.

Overige ontwikkelingen

De onderhandelingen over de toetreding van Portugal tot het project zijn voltooid. Op 21 juni jongstleden zijn de wijzigingen op het General MOU, het PI/P MOU en het productiecontract getekend. Portugal zal tien TTHs afnemen en als vijfde partner in de "Nato Helicopter Management Organisation" (Nahemo) deelnemen. Dit zal overigens geen invloed hebben op het Nederlandse werkaandeel.

Ook de onderhandelingen tussen Nahema en het "Nato Maintenance and Supply Agency" (Namsa) zijn voltooid. Op 21 juni jongstleden hebben de agentschappen een overeenkomst (de "Agreement between Nahema and Namsa on Material Support for the NH-90 helicopter") gesloten. Namsa zal een aantal routinematige taken op het gebied van verwerving van reservedelen gaan uitvoeren.

Diverse andere landen tonen belangstelling voor de NH-90. Hiervan zijn de eerder gemelde Noordse landen (Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland) de meest serieuze kandidaten. Voor het gezamenlijke Noordse helikopterprogramma staat de NH-90 nog steeds op de zogenaamde "shortlist". Een beslissing wordt voor het einde van dit jaar verwacht.

Ten slotte

Samenvattend kan worden gesteld dat zowel de ontwikkelactiviteiten als de voorbereidingen op de productie van de NH-90 gestaag vorderen. Voor het gemelde probleem met het scharnierende deel van het staartstuk zoekt de industrie thans naar een oplossing. De exploitatievoorbereiding staat onder tijdsdruk. De levering van de NH-90 aan Nederland, voorzien vanaf 2007, loopt vooralsnog geen gevaar. Inmiddels is Portugal toegetreden tot het project en tonen ook andere landen belangstelling voor de NH-90.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie