Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zeewaartse verdediging reëele oplossing voor kustveiligheid

Datum nieuwsfeit: 10-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Week 37

Zeewaartse verdediging is een reŽele oplossing voor kustveiligheid Streekplan Noord-Holland-Zuid: Burgerhuis Zaanstad Nieuwe burgemeester in de gemeente Uitgeest

Persbericht, 10 september 2001

Kustveiligheid, Kust 2050
Gezamenlijk persbericht provincies Noord-Holland en Zuid-Holland

Zeewaartse verdediging is een reŽele oplossing voor kustveiligheid Een belangrijke conclusie van het eindrapport over de kust 'Strategische visie Hollandse kust, stap 3', is dat een zeewaartse verdediging in kosten ongeveer gelijk is aan een landwaartse. Een zeewaartse verdediging biedt vaak een maatschappelijke meerwaarde boven de landwaartse. In een bestuurlijke werkconferentie op 14 september zal ondermeer deze conclusie een belangrijk punt van bespreking zijn. Met het uitkomen van het eindrapport gaat de laatste fase van het project Kustvisie 2050 in. Het rapport behandelt de mogelijk te kiezen maatregelen voor de veiligheid van de kustlijn van Noord- en Zuid-Holland op lange termijn.

De hoofdbevindingen uit het rapport zijn de volgende:
1. Hoewel het directe risico voor de veiligheid aan de Hollandse kust en het achterland meevalt, blijkt toch uit de studie dat voor een aantal zwakke plekken op korte en middellange termijn extra maatregelen nodig zijn. Het gaat hierbij om de Kop van Noord-Holland, de Westlandse kust en het Flaauwe Werk op Goeree.
2. Voor de gehele kust geldt dat er een samenhangend beleid nodig is. Maatregelen in het ene kustvak hebben immers gevolgen voor het andere kustvak. De rollen en taken van de verschillende overheden moeten goed op elkaar afgestemd zijn.

3. De studie heeft nieuwe inzichten in de ontwikkeling van zandsuppletie ('zandbankieren') als maatregel voor kustverdediging opgeleverd. Stelregel is verder: "meewerken met de natuurlijke dynamiek: zacht waar het kan, hard waar het moet'.
4. Bij kustplaatsen is de ruimte voor landwaartse maatregelen per definitie beperkt en duur. Beperkt zeewaartse oplossingen met daarbij oog voor de ontwikkeling van de badplaatsen lijkt hiervoor de beste benadering.

Vervolg
De provincies Noord- en Zuid-Holland geven met het project Kustvisie 2050 het Rijk aan hoe de veiligheid van onze kustlijn op lange termijn het beste kan worden gewaarborgd. Samenwerking met het Rijk, de gemeenten en de waterschappen bij de uitwerking van de kustvisie is essentieel voor succes. De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het rijksproject 'Kust Bewust' bieden hiervoor aanknopingspunten. De Kustvisie 2050 kent immers een aantal vervolgvragen die in samenwerking met de verantwoordelijke overheden langs de kust moeten worden beantwoord. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over de risico's van en voor activiteiten in de kustzone, of over de rolverdeling in de samenwerking en over de financiering. Ook moeten nieuwe instrumenten (zoals zandbankieren) op geŽigende plekken daadwerkelijk een kans krijgen.

Werkconferentie en regiobijeenkomsten
Op 14 september organiseren de provincies Noord- en Zuid-Holland een werkconferentie over de conclusies uit het eindrapport. Deze werkconferentie is vooral bedoeld voor vertegenwoordigers van de kustgemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, statenleden en vertegenwoordigers van het Rijk. In oktober en november vinden in de kustgemeenten bijeenkomsten plaats voor iedereen die woont en werkt in het gebied. De stuurgroep verwerkt de uitkomsten van de werkconferentie en de regiobijeenkomsten in haar aanbevelingen aan beide colleges van Gedeputeerde Staten. Daarna bepalen de beide colleges in november hun standpunt. In februari 2002 vindt definitieve besluitvorming over de Kustvisie 2050 door Provinciale Staten van beide provincies plaats.

Het gehele rapport is vanaf donderdag 13 september opvraagbaar via internet: www.kustvisie.nl
Inlichtingen: Gideon Ravesteijn, afdeling RWB, tel. (023) 514 33 12 Print persberichtPersbericht, 7 september 2001

Streekplan Noord-Holland-Zuid: Burgerhuis Zaanstad De provincie nodigt inwoners uit Zaanstad van harte uit om met gedeputeerde dhr. H.M. Meijdam van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en met andere statenleden van de provincie Noord-Holland in het Burgerhuis Zaanstad te praten over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Holland-Zuid in het algemeen en dat van Zaanstad in het bijzonder. Het Burgerhuis Zaanstad vindt plaats op woensdag 12 september 2001 van 19.00 - 22.00 uur in het Zaantheater , Nicolaasstraat 3 in Zaandam
In de discussie in het Burgerhuis staat het volgende centraal:

Thema De economische groei van het gebied moet gelijk opgaan met een goede leefbaarheid.
Vraagstelling Wat kan, naar het oordeel van de burgers, de provincie bijdragen aan de leefbaarheid?
Onderwerpen

1. Wonen en werkgelegenheid
Waar moet de verdere groei van de bevolking en van de werkgelegenheid worden opgevangen?

2. Infrastructuur
Moet het streekplan nog voorzien in nieuwe of te verbeteren wegen en openbaar vervoer binnen Zaanstad. Zo ja, waar wordt dan aan gedacht.

3. Water
Water speelt een belangrijke rol in het streekplangebied. Doordat Zaanstad steeds meer verstedelijkt is er steeds minder plaats voor water in de regio. Hoe kan dat worden opgelost?
4. Recreatie
Zaanstad leent zich uitstekend voor recreatie. Hoe kunnen de recreatieve mogelijkheden in het landelijk en stedelijk gebied worden verbeterd?

5. Positie van Zaanstad in de Randstad
Wat moet Zaanstad doen om haar positie binnen de Randstad te versterken?

Achtergrond
Gedeputeerde Meijdam van Ruimtelijke Ordening, andere Statenleden en ambtenaren trekken het zuidelijk deel van Noord-Holland in om met burgers de praten over de betekenis van het toekomstige streekplan Noord-Holland-Zuid voor de eigen leefomgeving van deze burgers. Daarvoor worden in de maanden september, oktober en november 2001 in elk van de zeven regio's een brainstormbijeenkomst, een bustour, een burgerhuis en scholenprojecten georganiseerd. Deze zeven regio's zijn: Zaanstreek, Zuid- Kennemerland, Waterland, Amstelland en Meerlanden, Het Gooi, De Vechtstreek en de IJmond.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met: Rob Schimmel, tel: (023)-5143345, schimmelr@noord-holland.nlen Rina Swart, tel: (023)-5413174, swartc@noord-holland.nl Meer informatie over het streekplan Noord-Holland-Zuid is ook te vinden op de website www.streekplannhz.nl Print persberichtPersbericht, 7 september 2001

Nieuwe burgemeester in de gemeente Uitgeest
Vandaag is bekendgemaakt dat bij Koninklijk Besluit van 6 september 2001 de heer J. Kroon, sinds 1 november 1999 waarnemend burgemeester, is benoemd tot de nieuwe burgemeester van de gemeente Uitgeest.
Van 1990 tot 1999 was hij wethouder van de gemeente Haarlemmermeer. In de periode van 1990 tot 1993 was hij Hoogheemraad van het Waterschap Groot-Haarlemmermeer. En van 1992 tot 1999 was hij lid van het dagelijks bestuur van het Regionaal Orgaan Amsterdam.

De heer Kroon is lid van het CDA en 55 jaar oud. Hij volgt de vorige burgemeester, mevrouw M.M. van den Brink op, die per 1 september 1999 haar functie neerlegde. De burgemeestersvacature werd toen niet opengesteld aangezien de positie van Uitgeest in de beschouwingen moest worden betrokken op grond van de Wet algemene regels herindeling bij de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen. In een later stadium bleek dat het Kabinet besloten had het wetsvoorstel CAL aan de Tweede Kamer voor te leggen, zodat de vacature alsnog kon worden opengesteld.
De heer Kroon functioneert sinds het vertrek van mevrouw Van den Brink naar alle tevredenheid van de raad als waarnemend burgemeester van de gemeente Uitgeest.
Bij de openstelling van de vacature heeft de gemeenteraad de heer Kroon verzocht om mee te solliciteren.
De nieuwe burgemeester treedt per 15 september 2001 in functie. Print persberichtHet archief van de Persberichten vindt U in de rubriek Provinciale Stukken (categorie: persberichten).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L‚Äôeau, reclamebureau voor gedragsbe√Įnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l‚Äôeau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic¬†‚ÄėAll the More Urgent‚Äô, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‚ÄėInventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ Persbericht 12 oktober 2016 ‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...