Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agendas commissievergaderingen Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 10-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Capelle a/d IJssel
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Agendas commissievergaderingen 10-18 september 2001

Van maandag 10 tot en met dinsdag 18 september 2001 komen de raadscommissies voor advies en bijstand bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.

Spreekrecht
Het spreekrecht biedt u de mogelijkheid voorafgaand aan de vergadering de commissie toe te spreken. Wilt u spreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan, dan moet u dat melden aan de voorzitter van de commissie. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. U kunt dit mondeling doen via het Informatiecentrum, telefoon 010-2848484. Of schriftelijk. Het postadres is: De burgemeester van Capelle aan den IJssel, t.a.v. het hoofd Facilitaire Diensten, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

De commissie voor Bestuurszaken vergadert maandag 10 september 2001, aanvang 20.00 uur.
Voorzitter is burgemeester J.J. van Doorne.

Op de agenda staat onder andere:

- Gedragscode voor raadsleden;

- Rechtsvorm Isala Theater;

- Discussienota WijkWerkPlan 2002 / Visienota Politiewerk in de Wijk;

- Notitie besteding 500.000,-- ( 226.890) in het kader van Veiligheid;

- Integraal Veiligheidsbeleid, nabeschouwing discussie conferentie 7 september 2001
en voorbereiden raadsbesluit.

Voorafgaand aan de commissie voor Sociale Zaken, Milieu en Volksgezondheid vindt op dinsdag 11 september, om 19.45 uur, een gecombineerde vergadering van de commissie voor Verkeer en Beheer en de commissie voor Sociale Zaken, Milieu en Volksgezondheid plaats. Voorzitters zijn de heren P.F.J. van den Eijnden en R.P. Binnendijk.

Op de agenda staat:

- Eigendoms- en beheersituatie van het pand Dorpsstraat 164.
De commissie voor Sociale Zaken, Milieu en Volksgezondheid vergadert dinsdag 11 september 2001, aanvang 20.00 uur. Voorzitter is wethouder R.P. Binnendijk.

Op de agenda staat onder andere:

- Stand van zaken uitputting Fonds Werk en Inkomen;
- Voorstel tot kennisname van het jaarverslag 2000 en instemming met de begrotingswijzigingen 2001, de begroting en het investeringsplan 2002 van het Werkvoorzieningschap IJssel en Lek.

De commissie voor Stadsontwikkeling en Economische Zaken vergadert woensdag 12 september 2001, aanvang 20.00 uur. Voorzitter is wethouder A. Oster.

Op de agenda staat onder andere:

- Vaststelling bestemmingsplan Oostgaarde 1999;
- Het voornemen om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Stadsdeelpark Herziening II voor de bouw van een woonhuis op het perceel Bermweg 211;

- Marktverordening 2000;

- Nota Buitenreclame in Capelle aan den IJssel;
- Reactie op de Visie Stedelijke Vernieuwing 2001-2010 van de Stadsregio Rotterdam.

De commissie voor Welzijn en Educatie vergadert maandag 17 september 2001, aanvang 20.00 uur.
Voorzitter is wethouder G.J.M. van den Akker.

Op de agenda staat onder andere:

- Bestuursopdracht ontwikkeling Antillianen/Arubanenbeleid;
- Onderzoek naar een nieuwe uitvoeringsstructuur van het brede welzijnsveld;

- Plan van aanpak jongeren Schollevaar.

De commissie voor Financiën, Sport en Grondzaken vergadert dinsdag 18 september 2001, aanvang 20.00 uur. Voorzitter is wethouder J. Tammel.

Op de agenda staat onder andere:

- Rapportage bouwgrondexploitaties 2001-3;
- Voorstel tot opzegging van de erfpachtovereenkomst met de Stichting 400m kunstijsbaan
Capelle aan den IJssel;

- Beantwoording vragen ex artikel 53 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen
van de raad van de raadsleden de heren J.T. van Zwienen, R. Eerhart en M. Ponte inzake
de verbouwing van het gemeentehuis in 1996.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie