Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Presentatie Beleidsplan en Begroting 2002 Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 11-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht, 4 september 2001

Presentatie Beleidsplan en Begroting 2002
Begroting 2002: "Noord-Holland, provincie in uitvoering"
* Uitvoering van eerder voorgenomen beleid.
* Ruim Euro 5 miljoen (fl. 11 miljoen) extra voor nieuw beleid.
* Uit het Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH) ruim Euro 10.4 miljoen (fl. 23 miljoen) voor vijf projecten.

Gedeputeerden Staten van Noord-Holland hebben op dinsdag 4 september het Beleidsplan en de Begroting voor 2002 aan de pers gepresenteerd.
Verleden jaar is al besloten zeer ruime middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het College-programma. Voor 2002 geven Beleidsplan en Begroting dan ook de financiële onderbouwing weer van het "voortschrijdend beleid", de voortzetting van het beleid waartoe GS zich tot 2004 hebben verplicht.

Ogenschijnlijk een sluitende begroting voor het jaar 2002 zonder uitschieters, maar toch is daarbinnen nog extra ruimte vrijgemaakt voor nieuw beleid voor in totaal ruim vijf miljoen Euro. GS geven daarbij voorrang aan extra investeringen voor Verkeer en Vervoer en het Waterbeleid:

Verkeer en Vervoer
Euro. 226.900 voor Regionet
Euro. 136.000 voor Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP) Euro. 90.800 voor Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad (BOR)
Euro. 77.100 voor Goederenvervoer Randstad (GOVERA) Euro. 59.000 voor Vervoersmanagement en ICT

Waterbeleid
Euro. 1.200.000 voor uitvoering Waterhuishoudingsplan (WHP-2) Euro. 839.500 voor Strategisch Waterbeleid (Waterbeheer 21e eeuw)

Andere voornemens voor (extra) nieuw beleid in 2002: Regionale Patienten/Consumenten-Platforums: Euro.113.400; Samenwerkende Bonden voor Ouderen (SBO): Euro. 63.500; Telefonische Hulpdiensten: Euro. 79.900; Gebiedsprogramma Noord-Holland Midden: Euro. 337.600.

Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH)
Gedeputeerde Staten hebben voor het jaar 2002 vijf projecten aangewezen voor bijdragen uit het FINH:

Natuurbrug Zanderij Crailo Euro. 4.537.800
Renovatie Concertgebouw Haarlem Euro. 2.268.900 Kenniscentrum Teylers Museum Haarlem Euro. 726.000 Fort Vijfhuizen Euro. 1.646.000
Wielerbaan Alkmaar Euro. 1.302.800

Ten laste van de UNA-gelden in het FINH stellen GS voor een bedrag van 5,5 miljoen Euro beschikbaar te stellen voor het opstellen van de plannen van aanpak voor potentiële UNA-projecten. Provinciale Staten hebben in mei jl. volgende UNA-projecten met voorrang aangewezen:
N201+, Tweede Zeesluis IJmuiden, Hermitage aan de Amstel, Noord-Holland Maritiem/ Staande Mastroute NH-Noord, Wieringerrandmeer, ISV Noord-Holland 2001-2010 en Grond- aankopen voor de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Provinciale Staten zullen in december de plannen van aanpak behandelen.

Verdere procedure
17 september: Algemene Beschouwingen
sept/oktober : Adviseringsbehandeling door Statencommissies 5 november : Begrotingsbehandeling door voltallige Provinciale Staten
Print persberichtreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie