Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie IVBN op advies Commissie Vermeulen huurprijsbeleid

Datum nieuwsfeit: 12-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

IVBN

Reactie IVBN op advies Commissie Vermeulen huurprijsbeleid

Voorburg, 11 september 2001

P E R S B E R I C H T

Embargo tot 12 september 9.30 uurReactie IVBN op advies Commissie Vermeulen over huurprijsbeleid: Advies leidt tot miljardenverlies in de stedelijke vernieuwing

De IVBN is het volledig oneens met de voorstellen voor het huurprijsbeleid die een meerderheid van de commissie Vermeulen heeft gedaan voor de periode tot 2005. Deze voorstellen staan in het advies dat woensdag 12 september wordt aangeboden aan staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting. De voorstellen betekenen dat de huren in het midden en duurdere huursegment (f 850 . f 1200) jaarlijks bijna niet meer kunnen stijgen (0% tot 2,7%). Dit heeft grote negatieve gevolgen: stagnatie in de doorstroming, afname van investering in nieuwe huurwoningen en geen mogelijkheden om bestaande huurwoningen kwalitatief te verbeteren. De leden van de IVBN hadden voor de komende 5 jaar circa 15 miljard gulden beschikbaar om in nieuwe huurwoningen te investeren en een belangrijk deel daarvan in de stedelijke vernieuwing. Dit komt nu op losse schroeven te staan.

Voorstellen leiden tot verstoring van de huurwoningmarkt Een meerderheid van de commissie Vermeulen heeft voorstellen gedaan om tot een overgangsbeleid te komen, totdat een volledig nieuw huurprijzensysteem in 2005 wordt ingevoerd. Deze voorstellen betekenen dat de huren niet meer kunnen worden aangepast aan ontwikkelingen in de markt en zullen bij de jaarlijkse inflatie (in 2001 4,6%) achterblijven. De marktwerking in de huursector wordt hierdoor buiten werking gesteld. Dit heeft grote negatieve gevolgen. De huurmarkt zal niet meer goed kunnen functioneren, omdat de huurprijs in die gevallen niet meer in overeenstemming is met de kwaliteit van en de vraag naar de huurwoningen. Dit leidt tot een scheefgroei van de markt en tot een afnemende doorstroming. De voorstellen houden tevens in dat de liberalisatiegrens wel jaarlijks met inflatie stijgt. Doordat de maximale huurprijzen worden bevroren zullen steeds meer woningen tot het niet-geliberaliseerde segment (huren tot f 1.200) gaan behoren. Dit is volstrekt in strijd met het overheidsbeleid dat enige jaren geleden is ingezet om meer marktwerking te verkrijgen in het huurwoningsegment.

Investeringen nemen sterk af
De animo van institutionele vastgoedbeleggers (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen) om in de woningsector en de stedelijke herstructurering te investeren, zal door de voorstellen sterk afnemen. De leden van de IVBN hadden voor de komende 5 jaar circa 15 miljard gulden beschikbaar om in huurwoningprojecten te investeren. Een belangrijk deel daarvan had betrekking op de stedelijke vernieuwing. Als de voorstellen van de commissie door de staatssecretaris overgenomen worden, zullen deze investeringen voor een belangrijk deel op losse schroeven komen te staan.

IVBN pleit voor verlaging van huurprijsliberalisatiegrens Het meerderheidsvoorstel voor het huurprijsbeleid voor de korte termijn treft vooral het segment waarin marktpartijen actief zijn. Door het voorstel zien huurders met lagere inkomens zich in de komende jaren gesteld voor hogere huurverhogingen dan huurders in de duurdere huurwoning. De IVBN is van mening dat eerder te rechtvaardigen valt dat een afzonderlijk huurprijsbeleid, met een aanzienlijke huurprijsbescherming, wordt ontwikkeld voor huurwoningen waarin de doelgroep van beleid (mensen met lagere inkomens) gehuisvest is, en een afzonderlijk huurprijsbeleid, met ruimere mogelijkheden, voor huurwoningen waarin deze doelgroep niet is gehuisvest. Dit opvatting betekent dat er eerder aanleiding is om de huurprijsliberalisatiegrens (nu f 1.200) te verlagen tot de bovengrens tot waaraan de zogenaamde betaalbare voorraad loopt (f 910).

Geen vertrouwen in uitwerking huurprijsbeleid langere termijn De Commissie Vermeulen heeft eveneens voorstellen gedaan voor een nieuw huurprijsstelsel, bestaande uit een boxensysteem gecombineerd met meerjarige zekerheid, dat op zijn vroegst in het jaar 2005 kan worden ingevoerd. De voorstellen geven uitsluitend nog de ruwe vorm aan, vele zaken moeten nog worden uitgewerkt en uitgezocht. De wijze waarop de korte termijn huurprijsbeleid door de commissie is ingevuld, geeft de IVBN echter zeer weinig vertrouwen in de uitwerking van het huurprijsbeleid voor de lange termijn. Daarnaast sluit de IVBN niet uit dat de uitwerking veel langer zal duren dan de geplande 3 jaar en mogelijk tot de conclusie kan gaan leiden dat het nieuwe voorgestelde systeem op vele praktische problemen stuit waardoor het niet ingevoerd wordt.

Voortzetting huidige beleid
Omdat er nog zo veel onzekerheden zijn rondom het nieuwe huurprijsbeleid voor de langere termijn, is de IVBN van mening dat het huidige huurprijsbeleid voortgezet moet worden. Een huurbeleid waarbij verhuurders binnen bepaalde bandbreedtes rondom de inflatie een voldoende gedifferentieerd huurbeleid kunnen voeren.


......

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie