Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettowinst GTI stijgt in eerste helft 2001 met 10%

Datum nieuwsfeit: 12-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: GTI NV
Zoek soortgelijke berichten
GTI NV

Nettowinst GTI stijgt in eerste helft 2001 met 10%

Bunnik, 12 september 2001


* Nettowinst GTI stijgt met 10%, omzet stijgt met 25%
* Winst per aandeel stijgt met 10% van EUR 1,25 naar EUR 1,37
* Acquisities versterken marktleiderspositie GTI in de industrie
* Aansluiting bij Fabricom Groep creëert topspeler in de Benelux met een voorziene jaaromzet van ongeveer
EUR 2,3 miljard en 20.000 medewerkers

GTI nv (technische dienstverlening) heeft het eerste halfjaar van 2001 afgesloten met een nettowinst van EUR 12,2 miljoen, een stijging van 10% ten opzichte van 2000 (EUR 11 miljoen). Alle in 2000 en 2001 gepleegde acquisities hebben positief bijgedragen aan het resultaat. Als gevolg van deze acquisities zijn de rentebaten lager ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2000. Tevens is sprake van een hogere belastingdruk in België. De winst per aandeel is eveneens gestegen met 10% van EUR 1,25 naar EUR 1,37. Het bedrijfsresultaat is in 2001 met 15,3% gestegen tot EUR 16,5 miljoen (2000: EUR 14,4 miljoen).

De omzet over de verslagperiode (24 weken) kwam uit op EUR 520 miljoen (2000: EUR 416 miljoen). De in 2000 en 2001 gepleegde acquisities hebben voor een bedrag van EUR 90 miljoen bijgedragen aan de omzetstijging. Rekening houdend met de verkoop medio 2000 van twee divisies van GTI ICT Solutions (Networks & Systems en ICT Services) bedroeg de autonome groei van GTI ongeveer 4%. De sterke groei van de omzet, met name door de overname van HCG industrieservice, zorgt voor een tijdelijk drukkend effect op de winstmarge.

De orderportefeuille blijft sterk waarbij de kwaliteit van de projecten goed is. Per 15 juni 2001 bedraagt het nog uit te voeren gedeelte van het totale opdrachtenbestand circa EUR 750 miljoen (ultimo 2000: EUR 725 miljoen).

In miljoenen euro's

1e halfjaar 1e halfjaar Verandering
2001 2000

Omzet
520 416 +25 %
Bedrijfsresultaat
16,5 14,4 +15 %
Bedrijfsresultaat als % omzet 3,17% 3,46% Nettoresultaat 12,2 11,0 +10 %
Nettowinst als % omzet 2,35% 2,65% Winst per aandeel (in euro's) 1,37
1,25 +10 %


Succesvolle invulling groeistrategie
GTI heeft haar groeistrategie in de eerste van 2001 succesvol kunnen voortzetten met de overnames van Broux-Werken (België), HCG industrieservice, Delta Controls en Siersema Procestechnologie. Deze bedrijven hebben in hun regio en markt een vooraanstaande positie en versterken de positie van GTI aanmerkelijk als totaalaanbieder van technische diensten. Bovendien zorgen deze acquisities voor een betere mix van activiteiten in de lichte en zware procesindustrie. Dat vermindert de cycliciteit van de industriële sector van GTI aanzienlijk.

Belangrijke ontwikkeling in de eerste helft van 2001 was de aankondiging op 11 april dat Tractebel voornemens was een vriendschappelijk openbaar bod uit te brengen op alle gewone aandelen van GTI. Dit bod is inmiddels door Tractebel gestand gedaan nadat op 31 augustus ruim 95% van de uitstaande aandelen was aangeboden en de Europese Commissie had laten weten geen bezwaren te hebben tegen de overname van GTI. In de Benelux zullen de activiteiten van GTI worden samengevoegd met die van Fabricom Groep die betrekking hebben op technische installaties, onderhoud en beheer. Hiermee ontstaat een zeer sterke speler op het gebied van technische dienstverlening in de Benelux. De activiteiten van beide ondernemingen vullen elkaar perfect aan, zowel qua markten, technische disciplines als regionale spreiding.

"Nadat we vorig jaar veel aandacht hebben geschonken aan verdere versterking van onze interne organisatie en het verbeteren van onze marktgerichtheid, hebben we in 2001 een grote sprong voorwaarts gemaakt", aldus voorzitter van de hoofddirectie van GTI, Jan Westerhoud. "De diverse acquisities die we in de eerste helft van het jaar hebben gepleegd, dragen alle direct positief bij aan ons resultaat. Belangrijker is dat we onze positie als marktleider in de industrie en utiliteit structureel hebben weten te versterken. Door de aansluiting bij de Fabricom Groep geven we een forse stimulans aan de verdere groei van ons concern in de Benelux en wordt de deur naar andere Europese markten geopend. Voor onze opdrachtgevers en onze medewerkers een sterke verbreding van mogelijkheden die we als GTI kunnen bieden".

Overzicht van de sectoren
In de sector GTI Utiliteit is de omzet in de eerste helft van 2001 vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met een jaar eerder. Verwacht wordt dat dit beeld zich ook in de tweede helft van 2001 zal voortzetten. Ondanks de stijgende arbeidskosten is GTI Utiliteit erin geslaagd betere marges te realiseren. Een selectiever beleid op de aanbestedingsmarkt en hogere efficiency op de werkplek liggen hieraan ten grondslag. Naar verwachting zal het jaar 2001 worden afgesloten met een duidelijke stijging van de nettowinst van de sector.

De sector GTI Industrie heeft onder moeilijke marktomstandigheden een bevredigend halfjaar achter de rug. De integratie van HCG industrieservice verloopt succesvol en zal eind 2001 kunnen worden afgerond. De overname van Siersema Procestechnologie in juni 2001 versterkt de positie van GTI in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en lichtchemische industrieën Delta Controls versterkt GTI in de olie- en gasindustrie met haar specialisme op het gebied van montage, service en onderhoud van hoogwaardige afsluiters en regelkleppen. De sector Industrie zal, mede door de acquisities, dit jaar een aanzienlijke omzetgroei en stijging van het nettoresultaat laten zien.

De sector GTI Infratechniek kende in de eerste helft van 2001 een behoorlijke omzetstijging met echter een teleurstellend resultaat als gevolg van een tegenvallend projectresultaat. Over het gehele jaar is de verwachting dat de opgelopen achterstand in winstgevendheid van de sector Infratechniek niet meer kan worden ingehaald.

De ontwikkeling van de sector GTI België is onveranderd positief. Naast het positieve effect voortvloeiende uit de acquisitie van Broux-Werken, hebben de Belgische GTI-bedrijven een goede prestatie geleverd. De belastingdruk op de resultaten is door het reeds volledig aangewend hebben van de compensabele verliezen bij GTI Electromechanical en GTI Infra echter toegenomen.
Naar verwachting zal voor geheel 2001 de omzet verder toenemen en de netto winstmarge op het hoge peil van 2000 blijven.

Vooruitzichten voor geheel 2001
Op basis van de behaalde resultaten over het eerste halfjaar 2001 en de verwachtingen voor de tweede helft van het jaar, houdt GTI vast aan haar eerder uitgesproken verwachting dat 2001 een winstgroei zal laten zien van circa 10%. De omzet zal daarbij met minimaal 20% stijgen. Zoals reeds vermeld in het jaarverslag 2000 en in het in juni 2001 gepubliceerde biedingsbericht, zal de overname van HCG een tijdelijk drukkend effect hebben op de winstmarge van GTI.

Geconsolideerde balans
in duizenden euro´s

2001 2000

15 juni 31 dec
Vaste activa
Materiële vaste activa
84.811 81.207
Immateriële vaste activa 3.790 Financiële vaste activa
8.177 3.398

96.778 84.605

Vlottende activa
Voorraden -17.095
-6.141
Vorderingen 292.900 273.791 Effecten
9.716 16.888
Liquide middelen
39.266 79.750

324.787 364.288

421.565 448.893

Eigen vermogen 80.505 79.425
Winst lopend jaar 12.153 Voorzieningen 77.825 78.876
Schulden op lange termijn

1.391 1.718


Vlottende passiva
Kortlopende schulden
249.691 288.874

421.565 448.893

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
in duizenden euro´s
2001 2000

15 juni 16 juni

Omzet
519.518 416.459

Bedrijfslasten
Installatiematerialen en handelsgoederen -177.644
-146.108
Uitbesteed werk en andere externe kosten

-95.878 -71.086
Personeelskosten

-178.069 -145.582
Overige bedrijfskosten

-43.970 -33.773
Afschrijvingen op materiële vaste activa

-7.349 -5.500
Amortisatie goodwill

-121


-503.031 -402.049

Bedrijfsresultaat
16.487 14.410

Financiële baten en lasten

1.255 1.498
Resultaat voor belastingen 17.742 15.908

Belastingen - 5.589 -4.871
Nettoresultaat
12.153 11.037GTI richt zich op technische dienstverlening in de industrie, utiliteit en infrastructuur in Nederland en België. GTI ontwikkelt integrale oplossingen in alle voorkomende disciplines. In 2000 behaalde GTI een omzet van EUR 903 miljoen en een nettoresultaat van EUR 25,4 miljoen. De onderneming heeft bijna 10.000 medewerkers in dienst en beschikt over een netwerk van 90 bedrijven in Nederland en België.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: GTI nv
Peter C.M. Bassa MBA, directeur Concernmarketing en Communicatie Kosterijland 50, 3981 AJ Bunnik; postbus 210, 3980 CE Bunnik Tel.: 030 656 94 57; fax: 030 656 94 15
E-mail: info@gti-group.com
Internet: www.gti-group.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...