Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EC wil vervoersbeleid ten dienste van de Europese burgers

Datum nieuwsfeit: 12-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/1263

Brussel, 12 september 2001

Een vervoersbeleid ten dienste van de Europese burgers

Het Europese vervoersbeleid volledig toesnijden op de vraag en de behoeften van de burgers, dat is de ambitie van de Europese Commissie voor de komende tien jaar. Bij de goedkeuring vandaag van het Witboek «Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen» geeft de Europese Commissie voor het eerst de behoeften van de gebruikers een centrale plaats in haar strategie; zij stelt bijna zestig maatregelen voor om in deze opzet te slagen. De eerste van deze maatregelen heeft tot doel tegen het jaar 2010 een nieuw evenwicht tussen de verschillende vervoerstakken tot stand te brengen, dank zij een actief stimuleringsbeleid voor het spoor, bevordering van het zeevervoer en de binnenscheepvaart, en de ontwikkeling van intermodaliteit. De Europese Commissie wil immers ten behoeve van alle burgers zorgen voor een ontwikkeling van het Europese vervoer waarmee tegelijkertijd efficiëntie, kwaliteit en veiligheid worden gegarandeerd. Deze discussienota met bijbehorende voorstellen vormt tevens de eerste concrete bijdrage tot de strategie van duurzame ontwikkeling die door de Europese Raad van Göteborg in juni laatstleden is vastgesteld. «De Europese Unie moet aan de verwachtingen van de Europeanen voldoen en soms tegenstrijdige eisen verzoenen om bij te dragen tot de economische ontwikkeling en tegelijk de kwaliteit van ons bestaan te verbeteren,» beklemtoonde Loyola de Palacio, de vice-voorzitter die bevoegd is voor vervoer en energie. «De Europese burgers verdienen een efficiënt vervoerssysteem dat kwaliteit en veiligheid garandeert: het Witboek legt daarvoor de grondslagen, dank zij een vindingrijker en rationeler gebruik van de verschillende vervoermiddelen en -infrastructuren,» voegde zij daaraan toe.

Met haar nieuwe Witboek over het vervoersbeleid stelt de Commissie nu een concreet actieplan voor om de kwaliteit en de efficiëntie van het Europese vervoer aanzienlijk te verbeteren. Zij wil zich tevens de middelen verschaffen om de voortdurende toename van de mobiliteit en de economische groei geleidelijk van elkaar los te koppelen, teneinde de druk op het milieu en de congestie van het verkeer te verminderen, met behoud van het economische concurrentievermogen van de Europese Unie.

Zo stelt zij bijna zestig maatregelen voor om een vervoersbeleid ten dienste van de Europese burgers te ontwikkelen. Bevordering van de rechten van de passagiers: De Commissie zal binnenkort een versterking van de rechten van de passagiers in het luchtvervoer voorstellen, ook met betrekking tot schadeloosstellingen, wanneer zij het slachtoffer zijn van vertragingen of overboekingen door luchtvaartmaatschappijen. De volgende stap is dan deze maatregelen ter bescherming van de passagiers uitbreiden tot de andere vervoerstakken, met name tot het spoor, de zeescheepvaart en in de mate van het mogelijke het stadsvervoer.
Verhoging van de verkeersveiligheid: In 2000 hebben meer dan 41.000 Europeanen het leven verloren op de weg. De Commissie wil dat alle krachten worden gebundeld om het aantal doden vóór 2010 met de helft te verminderen. Van haar kant zal zij voorstellen doen om een passende signalisering van gevaarlijke punten te ontwikkelen, op te treden tegen te lange rijtijden, de bestraffing van overtredingen in het wegvervoer op Europees niveau te harmoniseren en het gebruik van nieuwe technologieën aanzienlijk op te voeren: nieuwe veiliger voertuigen, bescherming van de inzittenden bij botsingen, vaststelling van veiligheidsnormen voor het ontwerp van met name autofronten.
Prioriteit voor veiligheid: Meer in het algemeen stelt de Commissie zich ten doel erop toe te zien dat veiligheid in alle omstandigheden prioriteit krijgt. Van het lucht- tot het zeevervoer, via het spoorvervoer, moet het hoogst mogelijke veiligheidsniveau voor de burgers worden gewaarborgd, dank zij een adequate wetgeving en de strikte toepassing van controles en sancties.
Congestie tegengaan: Als er niets wordt ondernomen, wordt Europa spoedig bedreigd met «verstikking in het centrum en verlamming aan de uiteinden». De Commissie stelt voor aan de huidige tendens een einde te maken en de verdeling tussen de verschillende vervoerstakken weer in evenwicht te brengen dank zij een vastberaden beleid ten gunste van intermodaliteit en bevordering van het spoor, de zeevaart en de binnenscheepvaart. In dit opzicht wil de Commissie steun geven aan een nieuwe programma ter bevordering van intermodaliteit « Marco Polo », ten belope van 30 miljoen euro per jaar.
Naar een duurzame mobiliteit: Het samengaan van het Europese vervoer met milieubescherming moet een prioriteit zijn. Daartoe wil de Commissie een hele reeks grootscheepse maatregelen nemen: de ontwikkeling van een juiste tariefbepaling voor infrastructuur, waarin ook externe kosten in aanmerking worden genomen en het gebruik van de minst verontreinigende vervoerstakken wordt gestimuleerd; de omschrijving van kwetsbare zones, met name in de Alpen en de Pyreneeën, waarvoor aanvullende financiering ten gunste van alternatief vervoer kan worden gegeven; bevordering van schone brandstoffen.
Naar een geharmoniseerde heffing op brandstof voor het beroepsgoederenvervoer: een harmonisatie van de belastingen op de professionele dieselolie kan de concurrentieverstoring op de geliberaliseerde markt van het wegvervoer verminderen. Kwaliteitsborging van het vervoer in Europa: De ontwikkeling van het Europese vervoer moet verenigbaar zijn met kwaliteitseisen. De Commissie beveelt ondermeer een onderlinge aanpassing van de arbeidsvoorwaarden aan, met name in het wegvervoer, alsmede de handhaving van een openbare dienstverlening van hoge kwaliteit. Voorts wil zij, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, de uitwisseling van «optimale praktijken» voor stadsvervoer van hoge kwaliteit bevorderen, gericht op een beter gebruik van het openbaar vervoer en bestaande infrastructuur. Uitvoering van grote infrastructuurprojecten: In het kader van de trans-Europese netwerken stelt de Commissie voor de geplande netwerken af te bouwen en zich daarbij te concentreren op de ontbrekende schakels (met name het snelle trans-Europese spoorwegnet voor reizigers met de hogesnelheidslijnen en de systemen waarmee deze aansluiting op luchthavens kunnen krijgen) en infrastructuur met een reëel potentieel voor de overheveling van goederen van de weg naar het spoor (met name de spoorverbinding met grote capaciteit door de Pyreneeën). Het Europese satellietnavigatieprogramma Galileo: Satellietnavigatietechnologie is momenteel alleen in de Verenigde Staten en gedeeltelijk ook in Rusland in gebruik. Het is tijd dat de Europese burgers een betrouwbaar Europees systeem krijgen aangeboden waarmee zij gebruik kunnen maken van nieuwe universele diensten, beschikbaar voor iedereen waar hij zich ook bevindt: automatische plaatsbepaling, follow-up van patiënten op afstand of geografische-informatiesystemen voor de landbouw bijvoorbeeld. Daartoe stelt de Commissie voor het Galileosysteem vanaf 2008 operationeel te maken.
Beheersing van de mondialisering: Nog al te vaak treedt Europa op het wereldtoneel ongeordend of inadequaat op, ten koste van de efficiëntie. In het Witboek wordt voorgesteld de positie van de Europese Unie in internationale organisaties zoals de Internationale Maritieme Organisatie (OMI) of de Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart (ICAO) te versterken om de stem van Europa beter te laten horen en de Europese Unie inzake veiligheid en milieubescherming het voortouw te laten nemen.

Het nieuwe Witboek staat voor een kwalitatieve ombuiging van het vervoersbeleid, zodat er naast de maatregelen voor de openstelling van de markten ook maatregelen komen ten gunste van milieuvriendelijke vervoersdiensten. De gezamenlijke bereidheid om de voorgestelde veranderingen te verwezenlijken is bepalend voor het concurrentievermogen van de Europese economie en de totstandbrenging van een Europees kwaliteitsmodel voor de burgers.

De volledige tekst van het Witboek is vanaf vandaag te raadplegen op het volgende adres:
europa.eu.int/comm/energy_transport/nl/lb_nl.html.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...