Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Besluit toezicht Energie ENET Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 12-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet
Zoek soortgelijke berichten
Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT

Nummer: 100551-1

Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit tot het vaststellen van de aansluittarieven en de transporttarieven voor het jaar 2001 van ENET Eindhoven B.V. (besluit tot wijziging van besluit nummer 00-091)

AANLEIDING TOT WIJZIGING


1. In het besluit nummer 00-091 van 13 december 2000 van de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (directeur DTe) heeft de directeur DTe gelet op artikel 41 Elektriciteitswet 1998 de aansluittarieven en transporttarieven voor ENET Eindhoven B.V. (ENET) voor het jaar 2001 vastgesteld.


2. Het is de directeur DTe gebleken dat bij de vaststelling van die tarieven het transporttarief voor blindvermogen voor de deelmarkt Afnemers LS buiten beschouwing is gelaten.


3. De directeur DTe is van oordeel dat de transporttarieven alsnog moeten worden vastgesteld met inachtneming van het transporttarief voor blindvermogen voor de deelmarkt Afnemers LS.


4. Dit ambtshalve besluit laat de behandeling van het bezwaarschrift van ENET tegen besluitnummer 00-091 onverlet.


5. De directeur DTe is van oordeel dat het voor de duidelijkheid wenselijk is de bij het besluit nummer 00-091 behorende bijlage opnieuw vast te stellen met inbegrip van de onder randnummer 3 genoemde wijzigingen.


6. Aangezien de wijziging van het desbetreffende besluit tot vaststelling van de aansluittarieven en transporttarieven 2001 dient plaats te vinden ten einde te bewerkstelligen dat de juiste tarieven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2001 worden gehanteerd en gezien het feit dat de desbetreffende gegevens gedurende een periode van vier weken gerekend vanaf 17 oktober 2000 reeds ter inzage hebben gelegen, is er voor de directeur DTe geen aanleiding geweest de in het algemeen door hem gevolgde openbare voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, te volgen.

BESLUIT


7. Gelet op het bovenstaande wordt de bij het besluit nummer 00-091 behorende bijlage gewijzigd vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.


8. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Dit besluit wordt tevens gepubliceerd op de internetpagina van DTe (www.nma-dte.nl).


9. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2001.

Datum: 4 september 2001

W.g.

Drs. J. de Jong

Directeur Dienst uitvoering en toezicht Energie

Tegen dit besluit kan degene, die rechtstreeks door dit besluit in zijn belang wordt getroffen, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Juridische Dienst van de Nederlandse mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

Terug naar startpagina

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie