Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W Amsterdam stemt in met huisregels Mega Banenmarkt

Datum nieuwsfeit: 12-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente AmsterdamHuisregels Mega Banenmarkt

Het college van B&W heeft ingestemd met de 'Huisregels voor de Mega Banenmarkt'. De Mega Banenmarkt heeft als doel om cliënten van de Sociale Dienst, die kunnen werken, aan het werk te helpen en tegelijkertijd de rechtmatigheid van de uitkering te onderzoeken. In de huisregels wordt beschreven in welke gevallen de bijstandsuitkering van cliënten mag worden verlaagd, opgeschort of beëindigd. Het college vindt het van groot belang dat voor aanvang van de Mega Banenmarkt bij personeel en cliënten helder is welke maatregelen kunnen en mogen worden opgelegd. De huisregels zijn een nadere uitwerking van bestaande wetgeving en werkinstructies van de Sociale Dienst Amsterdam.

Amsterdam staat voor voorzieningen voor wie die nodig heeft, maar vraagt daarvoor een maximale inzet terug. Uitgangspunt bij de uitwerking van de huisregels van de Mega Banenmarkt is dat cliënten naar beste vermogen proberen betaald werk te vinden én te behouden. In principe gelden voor alle bijstandsgerechtigden en hun partners de arbeidsplicht. De gevraagde inzet verschilt van persoon tot persoon, afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden. De bijstand is niet vrijblijvend. Degene die een aanbod voor passend werk weigert, verspeelt het recht op bijstand.

Op de Mega Banenmarkt worden strakke procedures gevolgd. De lijnen zijn kort en alle afspraken en verwijzingen worden schriftelijk vastgelegd. Alles is erop gericht om stap voor stap toe te werken naar een aanbod van passend werk en inkomen en daarmee onafhankelijkheid van de bijstandsuitkering.

Voor de meeste bezoekers van de Mega Banenmarkt zal vooral van belang zijn of zij aan de functie-eisen voor een bepaalde vacature voldoen. Immers, volgens de wettelijke regeling is alleen bij een recent arbeidsverleden passendheid gekoppeld aan de vorige baan. Ook voor schoolverlaters en pas afgestudeerden geldt dat alle arbeid in principe passend wordt geacht.

Onder passend werk wordt volgens de wet verstaan: '... alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de belanghebbende is berekend, tenzij aanvaarding om reden van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem (haar) kan worden gevergd.'

De huisregels omvatten de hierna genoemde negatieve financiële prikkels, die afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid worden opgelegd. Ook sociale en persoonlijke omstandigheden worden meegewogen. Hoe kansrijker de betrokkene, hoe scherper de sanctie.
* Verlaging van de uitkering
Wanneer een cliënt onvoldoende meewerkt - dat wil zeggen de kans op werk nadelig beïnvloedt - door te laat te komen of niet mee te werken aan scholing en/of begeleiding naar de arbeidsmarkt, wordt de uitkering verlaagd. Het kortingspercentage op de uitkering varieert, afhankelijk van de aard van de gedraging, van 5, 10, 20 tot 100%.

* Opschorting en beëindiging
De uitkering wordt gestopt op het moment dat de cliënt geen gehoor geeft aan oproepen of niet de informatie verstrekt die nodig is om het recht op een uitkering vast te stellen. De cliënt krijgt bij opschorting eenmalig de kans om de omissie te herstellen. Daarna kan de uitkering worden beëindigd, eventueel met terugwerkende kracht en/of het opleggen van een sanctie.

* Uitsluiting
Het meest vergaand is de maatregel om een cliënt uit te sluiten van bijstand. Dit gebeurt wanneer hij of zij passende arbeid weigert. De uitsluiting is in beginsel tijdelijk, maar kan voortduren zolang de cliënt in gebreke blijft en kan in laatste instantie definitief zijn. De maatregelen worden niet lichtvaardig opgelegd.

Op de Mega Banenmarkt wordt - waar mogelijk - een tweede kans of enige bedenktijd geboden. Het opleggen van een maatregel wordt (schriftelijk) gemotiveerd en het is mogelijk ertegen bezwaar in te dienen.

Marga Kuperus


-

© gemeente Amsterdam - 12-09-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie