Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 12-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 11 september 2001

1. IPO-adviescommissie MWLN op 13 september 2001
2. Vergadering IPO-adviescommissie ROVEM op 13 september 2001
3. Tijdelijke subsidieregeling stimulering van de zorg- en dienstverlening voor lichamelijk gehandicapten in Noord-Holland 2000 en 2001

4. Beantwoording schriftelijke statenvragen van de heer Breunissen, aangaande financiële toezeggingen gedeputeerde De Boer
5. Commissie beleidsevaluatie/ handhavingssamenwerking
6. Beantwoording schriftelijke vragen statenlid G.Le Belle inzake afschotvergunningen voor overzomerende grauwe ganzen .
7. Plan van aanpak voor de actualisatie van bestemmingsplannen
8. Langetermijnagenda Provinciale Staten

9. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
10. Verlenen verklaring van geen bezwaar ex art 19 lid 1 WRO voor de bouw van een gasboorinstallatie in de hoek Zuiddijk/Oostdijk van Zuidschermer, gemeente Schermer

11. Project ROB-IJmeer, opheffen project

12. Concept-jaarrekening 2000 van het Fonds Package-Deal
13. Voortgangsrapportage Resider IJmond 2000
14. Verslag studiereis Canada
IPO-adviescommissie MWLN op 13 september 2001
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur Vergadering IPO-adviescommissie ROVEM op 13 september 2001 Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda voor de vergadering van de adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit op 13 september 2001.
Tijdelijke subsidieregeling stimulering van de zorg- en dienstverlening voor lichamelijk gehandicapten in Noord-Holland 2000 en 2001

1. in principe in te stemmen met het verdelingsvoorstel van de tranche 2001 voor de subsidies in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering van de zorg- en dienstverlening voor lichamelijk gehandicapten in Noord-Holland 2000 en 2001( hierna te noemen de regeling);

2. conform de regeling dit verdelingsvoorstel om advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur;
3. indien de statencommissie ZWC positief adviseert over dit verdelingsvoorstel, de gedeputeerde Zorg te machtigen het verdelingsvoorstel vast te stellen en conform het 5. op grond van artikel 8 van de regeling, de regiocommissies van die regio's waar sprake is van onderuitputting na deze besluitvorming te verzoeken om mee te helpen om de regio in staat te stellen nieuwe subsidieaanvragen in te dienen;

4.

Beantwoording schriftelijke statenvragen van de heer Breunissen, aangaande financiële toezeggingen gedeputeerde De Boer Het college stelt de antwoorden vast.

Commissie beleidsevaluatie/ handhavingssamenwerking Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde brief, als antwoord op de brief van de voorzitter van de Commissie Beleidsevaluatie inzake handhavingssamenwerking.
Beantwoording schriftelijke vragen statenlid G.Le Belle inzake afschotvergunningen voor overzomerende grauwe ganzen . Het college stelt de antwoorden vast.
Plan van aanpak voor de actualisatie van bestemmingsplannen Het college besluit in het kader van het plan van aanpak voor de actualisatie van bestemmingsplannen de volgende acties te ondernemen:
1. De gemeenten te verzoeken een bestuurlijk gedragen plan van aanpak te maken voor een systematische en structurele wijze van actualisatie van hun verouderde bestemmingsplannen.
2. Aan de gemeenten te vragen om bij de herziening prioriteit te geven (indien hiermee een provinciaal belang is gemoeid) aan:
- plannen die door hun verouderde regels leiden tot veel uitwerkings- en wijzigingsplannen

- plannen die onvoldoende basis bieden voor de handhaving door te ruim geformuleerde voorschriften of omdat een goed stelsel van aanlegvergunningen (is vooral van belang in plannen buitengebied) ontbreekt.

3. Onder voorbehoud van het instandblijven van de provinciale taak en bevoegdheid op het terrein van bestemmingsplannen een stimuleringsbijdrageregeling in te stellen voor herziening van bijzondere plannen of in bijzondere situaties, namelijk:
- voor plannen opgesteld om rijks- of provinciale projecten mogelijk te maken (bijvoorbeeld verbinding A6-A9, provinciale wegen en fietspaden, provinciale ecologische hoofdstructuur etc.)
- indien de plannen leiden tot een reductie van 50% van het gemeentelijke bestand aan bestemmingsplannen
- voor plannen die geheel digitaal aangemaakt worden
- voor intergemeentelijke bestemmingsplannen
4. Gemeenten waar de voortgang blijvend onvoldoende is, schriftelijk verzoeken om de plannen te herzien

5. Jaarlijks te rapporteren aan de Statencommissie ROB over de voortgang en de gemaakte afspraken met de gemeenten; deze rapportage in te voegen in het jaarlijkse "verslag gevoerd r.o. beleid"

Langetermijnagenda Provinciale Staten
Het college besluit de langetermijnagenda vast te stellen. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: Art.19; verklaringen van geen bezwaar.

* Bouw van een winkel met vier appartementen aan de Zijdstraat 51, gemeente Aalsmeer

* Oprichten van 3 woongebouwen aan de Cornelis Outshoornstraat TT 90,Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer, gemeente Amsterdam
* Bouw van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Lakenblekerstraat, naast nr. 62, gemeente Aalsmeer

* Bouw van een combinatiegebouw t.b.v. postkantoor, kinderdagopvang etc. aan het Nieuw Loopveld 6, gemeente Amstelveen
* Herinrichting openbaar gebied strandplateau Castricum aan Zee, gemeente Castricum

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
* Kleine Sluis Centrum 1996, derde herziening, gemeente Anna Paulowna

10.
Verlenen verklaring van geen bezwaar ex art 19 lid 1 WRO voor de bouw van een gasboorinstallatie in de hoek Zuiddijk/Oostdijk van Zuidschermer, gemeente Schermer
Het college besluit de verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 lid 1 WRO, ten behoeve van de bouw van een gasboorinstallatie in de hoek Zuiddijk/Oostdijk van Zuidschermer, gemeente Schermer, te verlenen. 11.
Project ROB-IJmeer, opheffen project

1. kennis te nemen van het besluit van de Stuurgroep ROM-IJmeer tot opheffing van het project en de daarbij behorende stukken;
2. het besluit van de stuurgroep, het slotdocument en het evaluatierapport ter kennis te brengen van de statencommissie ROB. 12.
Concept-jaarrekening 2000 van het Fonds Package-Deal Het college besluit in te stemmen met de van een accountantsverklaring voorziene concept-jaarrekening over 2000 van het Fonds Package-Deal. 13.
Voortgangsrapportage Resider IJmond 2000
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage RESIDER IJmond 2000.
2. De voortgangsrapportage ter kennisname te agenderen voor de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa op 17 oktober 2001.

14.

Verslag studiereis Canada
Het college besluit om kennis te nemen van het verslag van de IPO-studiereis naar Canada.
D.Berger tel. 06.183.000.64 12
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58
4
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10
8
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 14
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 13
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 7, 9, 10, 11 M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 3
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1, 5, 6

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...