Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 13-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 9.45 uur

donderdag 13 september 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.

Na enkele hamerstukken debatteert de Kamer over de wet ter introductie van een niet-sectorspecifieke toezichtsdimensie in wetten. Bankzaken, verzekeringsactiviteiten en het effectenverkeer raken steeds meer verweven in financiële instellingen. De Raad van Financiële Toezichthouders houdt toezicht op activiteiten van deze instellingen. Door dit wetsvoorstel worden ongerechtvaardige verschillen, lacunes en overlap in het sectorale toezicht ondervangen om daarmee tot effectiever toezicht te komen.

Hierna debatteert de Kamer over de wijziging van enkele onderwijswetten. Door middel van de wijziging wordt duidelijk gemaakt wat wordt verstaan onder taalondersteuning en aan welke kwaliteitseisen een leraar moet voldoen die zich met taalondersteuning aan allochtone leerlingen bezighoudt. Allochtone kinderen krijgen door de taalondersteuning begrippen aangeleerd in de eigen taal waardoor het Nederlands toegankelijker wordt gemaakt.

Vervolgens debatteert de Kamer over het voornemen om de publieke en commerciële taken van het Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut(KNMI) te scheiden. Het wetsvoorstel vormt de wettelijke basis voor de publieke taken van het KNMI op het gebied van meteorologie en bevat een voorziening over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de werkzaamheden door het agentschap KNMI worden verricht.

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van de wet Milieubeheer. De wijziging heeft tot doel de bevoegdheden voor bestuurlijke handhaving beter en duidelijker te regelen.

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen eventueel stemmingen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.15 tot ca. 12.15 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Verstand-Bogaert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over beleidsmaatregelen gericht op gelijke beloning. Er wordt ingegaan op beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, tussen allochtonen en autochtonen en de factoren die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 tot ca. 13.15 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de besturingssystematiek, kwaliteit en doelmatigheid in de ambulancezorg.

Europese Zaken en Economische Zaken: 13.00 tot ca. 14.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Economische Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 13.00 tot ca. 15.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de problematische situatie op de kamermarkt voor studenten door een stijgende vraag naar studentenhuisvesting.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.00 tot ca. 17.00 uur Oude Zaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO), de Wet voorziening gehandicapten en het eindrapport Zorg lokaal. Tevens komt de evaluatie aan de orde van de Wet voorziening gehandicapten en het bovenregionaal vervoer voor gehandicapten (de TraXX).

Economische Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over:

-maatregelen ter bevordering van windenergie;
-de project planologische kernbeslissing (pkb) inzake het demonstratieproject voor windenergie Near Shore Windpark (NSW) voor de kust van Egmond aan Zee;

-de bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie.

Europese Zaken, Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 15.00 tot ca. 16.15 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over vergaderingen van de ministers van Ruimtelijke Ordening en Verkeer van de lidstaten van de Europese Unie.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.00 tot ca. 17.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de wijziging van het pachtnormenbesluit 1995 waarin de bescherming van de pachter wordt gewaarborgd. Door de wijziging worden de pachtnormen in hoogte en naar rato aangepast.

Buitenlandse Zaken: 15.30 tot ca. 17.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de beleidsreactie op de evaluatie Duurzame Ontwikkelingsverdragen.

Europese Zaken en Financiën: 16.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) en de staatssecretarissen Bos (Financiën) en Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 17.00 tot ca. 18.00 uur
Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 14.00 tot ca. 16.00 uur
*Troelstrazaal

Agenda: gesprek met deskundigen en betrokken organisaties over de notitie Kiezen op afstand. Door het kiezen op afstand kan het uitbrengen van de stem minder plaatsafhankelijk worden.

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt om 12.25 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Vereniging Spierziekten Nederland. De petitie heeft betrekking op de evaluatie van de Wet voorziening gehandicapten (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt om 12.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland. De petitie heeft betrekking op de evaluatie van de Wet voorziening gehandicapten (Oude Zaal).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: procedure.

Justitie: 10.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken: 11.30 tot ca.12.30 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: gesprek met een aantal junior diplomaten uit Oost-Europa.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

*Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 12.45 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: procedure.

Verzoekschriften: 13.00 uur Van Someren-Downerzaal
Agenda: procedure.

Justitie: 13.30 tot ca. 14.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: gesprek met de president en de procureur-generaal van de Hoge raad der Nederlanden.


*Verkeer en Waterstaat: 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: procedure.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 17.00 tot ca. 18.30 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie over het jaarverslag van de Arbeidsinspectie van het jaar 2000.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen de heer André Marcus en Dr. Yochanan Manor, die de onderzoeken hebben verricht van het Center for monitoring the impact of peace over Palestijnse schoolboeken.

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij brengen van 11 tot en met 15 september een gecombineerd bezoek aan Spanje en Portugal. Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Augusteijn-Esser (D66), Ter Veer (D66), Waalkens (PvdA), Oplaat (VVD), Meijer (CDA) en
Stellingwerf (ChristenUnie).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...