Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PVDA aan debat toezicht beleggingsinstellingen

Datum nieuwsfeit: 13-09-2001
Bron: Partij van de Arbeid
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 13 september 2001

BIJDRAGE TINEKE WITTEVEEN-HEVINGA (PvdA) AAN HET PLENAIR DEBAT WETSVOORSTEL TOEZICHTSDIMENSIE BELEGGINGSINSTELLINGEN (27 290)

De PvdA-fractie heeft er waardering voor dat de minister van Financiën de laatste tijd bepaald niet stil heeft gezeten op het gebied van het toezicht op de financiële markten. Het gaat daarbij niet alleen om de belangen van de consumenten, die door gebrek aan informatie en transparantie nauwelijks meer in staat zijn om de prijs/ kwaliteitsverhouding van de ingewikkelde financiële producten - hypotheekaanbiedingen met zowel verzekerings- als beleggingselementen met elkaar te vergelijken, laat staan te beoordelen. Het gaat ook om een hoogwaardig functionerende markt ter ondersteuning van een internationaal concurrerende markt.

Er is op diverse fronten veel gebeurd de laatste jaren. Ik wijs alleen al op de situatie zoals ik die ongeveer zeven jaar terug aantrof bij de STE. Daar waren minder dant tien mensen werkzaam, nu loopt het tegen de 200.

Hoewel het op zichzelf onaangenaam is om vrijwel iedere dag in de media met misstanden te worden geconfronteerd, kunnen we toch rustig concluderen dat er resultaten geboekt worden die zonder wetgeving, zoals de Wet gebruik voorkennis, en de Wet meldingsplicht, en sterkere toezichthouders achterwege zouden zijn gebleven. In dit rijtje hoort uiteraard ook thuis de samenwerking met opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie, het op poten zetten van expertise op het gebied van financieel rechercheren. Natuurlijk, het kan en moet allemaal nog veel beter; we moeten absoluut niet gaan achteroverleunen, maar er ligt wel een goed fundament waar zowel nationaal als internationaal op voortgebouwd kan worden.

Belangrijke impulsen zijn uitgegaan van de kwesties Vie d'Or en Nusse Brink op de beurs. Dat geldt zeker ook voor het onderhavige wetsvoorstel, dat een wettelijke verankering biedt voor de zo noodzakelijke samenwerking tussen de financiële toezichthouders om vooral ook de consument betere bescherming te bieden. Tijdens het parlementaire onderzoek over Vie d'Or kwamen wij tot de conclusie dat de reeds door mij genoemde financiële producten om geïntegreerd toezicht vragen en dat dat dus geen kwestie van afzonderlijke toezichthouders meer kan zijn: een model van geïntegreerde samenwerking tussen de DNB, de Verzekeringskamer en de STE om zo voldoende afgestemd te zijn op de marktontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van grote financiële conglomeraten.

Het onderhavige wetsvoorstel geeft vorm aan deze visie en de PvdA-fractie stemt daar dus van harte mee in.

Hoe functioneert het centraal aanspreekpunt dat ingericht is voor consumenten met behulp van telefonische "toezichtslijnen"? Heeft er eigenlijk wel een gerichte publieksinformatie plaatsgehad? Wat zijn de reacties van banken, verzekeringsmaatschappijen zelf geweest tot op heden? Zijn er reeds positieve reacties te melden, b.v. voor wat betreft vermindering van de administratieve lastendruk?

Wij zien het wetsvoorstel wel duidelijk als onderdeel van een proces dat nog lang niet af is. Wij stellen vast dat dat ook geldt voor de minister; de conferentie die de minister organiseerde over financieel toezichthouden in Europa is daar het bewijs van. Kan de minister iets melden over de resultaten van die conferentie? Bovendien ontvingen wij gisteren - ik neen aan bij toeval maar daardoor niet minder interessant - een brief van de minister van Financiën waarin iets van contouren zichtbaar zijn voor een volgende stap. Uiteraard komen wij daarover later uitgebreid te spreken, maar het lijkt me toch dat de minister enige informatie kan geven over wat hem voor ogen staat, zowel nationaal als in Europees verband.

Enkele technische vragen over het wetsvoorstel zelf.


- Met betrekking tot het toezicht op de holdings: zijn er concrete criteria voor besmettingsrisico of systeemrisico ten aanzien van financiële conglomeraten (pag. 9)?


- Hoewel een efficiënter toezicht, verlaging van administratieve lasten en stroomlijning van regelgeving, beleid en uitvoering van het toezicht, het voorkomen van overlap enz. wordt opgevoerd als kroonargument voor het totstandkomen van de Raad van Financiële Toezichthouders, kan toch geen schatting gemaakt worden van de bespaarde toezichtskosten. Tarieven en heffingen blijven ongewijzigd. Kan de minister daarover al iets melden?

Enkele punten waarover wij minder tevreden zijn.

Al jaren houdt het Kabinet de Kamer aan het lijntje als het gaat over een studie en voorstellen over aanpassingen in het toezicht met betrekking tot raakvlakken en versmelting van de collectieve sector op het gebied van zorg, pensioenen en sociale zekerheid enerzijds en marktsector anderzijds. Zeker nu de minister van VWS een eerste visie heeft gepresenteerd op een nieuw zorgverzekeringsstelsel, mag dit aspect beslist niet ontbreken. Zorgverzekeraars die als afhankelijk onderdeel van grote nu noch nationale, maar straks misschien internationale financiële conglomeraten publieke taken uitoefenen, is een fenomeen dat vanuit het toezichtstelsel aanpassingen vereist. Een vergelijkbare situatie zien we op het gebied van de sociale zekerheid. Op basis van de Vie d'Or-aanbevelingen van de Kamer heeft het Kabinet de Kamer een studie beloofd. De minister deelde in maart desgevraagd in de Nota naar aanleiding van het verslag mee dat de nota in de loop van dit jaar verwacht mag worden. Erkent de minister de urgentie van deze problematiek en wanneer komt de nota dit jaar naar de Kamer?

Dan de kwestie geheimhoudingsplicht van de toezichthouders. De PvdA-fractie is bijster ongelukkig met de Europese wetgeving op dit gebied. Het beknot de Tweede Kamer in haar controletaken. Ik zal daar nu niet wederom verder uitweiden maar ik stel wel vast dat ook toezichthouders zelf blijkbaar behoefte hebben aan deze discussie. Ik wijs op uitspraken van voorzitter van de Pensioen- en Verzekeringkamer in Het Financieele Dagblad van 8 september 2001, waarin hij stelt dat hij b.v. graag zou willen kunnen berichten over het afwikkelen van klachten die hij ontvangt of zou hij willen waarschuwen voor partijen op de markt.

Valt er nog enige voortgang te melden op Europees niveau als gaat om aanpassingen in de betreffende richtlijn, zijn er vergelijkbare signalen uit andere lidstaten en is de minister bereid de signalen van de voorzitter Pensioen- en Verzekeringskamer actief op te pakken? Is dat inderdaad - - zoals de PVK-voorzitter meldt - ook niet typisch een onderwerp voor de Raad van Financiële toezichthouders?

Als derde punt noem ik het belang van integriteit. Op basis van antwoorden op vagen die ik gesteld heb over een tussenpersoon die bemiddelde voor de CVB Bank, concludeer ik dat de banken weliswaar binnen Nederlandse vestigingen een integriteitscode hebben gerealiseerd maar nog steeds geen actie nemen richting buitenlandse vestigingen. De PvdA-fractie stoort zich daar aan. De financiële markten zijn internationaal, we hebben straks de euro en de banken achten het niet opportuun om juist ook bij hun buitenlandse vestigingen de zo noodzakelijke integriteitscode in te voeren. De zelfregulering blijkt hier duidelijk zijn grenzen te hebben. Dat is een slechte zaak. Zou het een idee zijn om regelgeving op Europees niveau te bevorderen? Hoe kijkt de minister daartegen aan?

Tenslotte vraag ik nog aandacht voor drie andere punten.


- Is er samenwerking met de NMa en hoe ziet die eruit?

- Zoals bekend is de evaluatie accountancy aan de orde. Het Nivra heeft voorgesteld om onafhankelijk toezicht in te stellen. Mochten de ontwikkelingen in die richting verlopen, dan zouden zij graag de optie willen openhouden om dat toezicht bij de Raad van Financiële Toezichthouders onder te brengen. Zou de minister daar eens zijn gedachten over willen laten gaan?


- Wat is de stand van zaken in de discussie over het toezicht op tussenpersonen. Het advies van de Raad van Financiële Toezichthouders luidt om tussenpersonen onder toezicht te stellen om frauduleuze activiteiten tegen te gaan en de kwaliteit op een hoger niveau te brengen. Hun voorstel lijkt mij een goede stap. Het zijn juist ook de tussenpersonen die veelal dicht bij de consument staan op grond waarvan gesteld kan worden dat daar dus wel degelijk een zwakke schakel zit. Dat wordt niet de in de laatste plaats geïllustreerd door de tussenpersoon die zaken deed met de CVB bank. Graag een reactie van de minister.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...