Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak BZK en bilaterale internationale samenwerking

Datum nieuwsfeit: 13-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak Staatssecretaris Gijs de Vries op de Conferentie Comité van de Regios, Provincie Limburg en CLRAE 'Trans-Europese samenwerking'
Een toespraak bij het onderwerp BZK en de bilaterale internationale samenwerking
13 september 2001
Dames en heren,
Binnen de Europese Unie worden onze grenzen niet meer gemarkeerd door roodwitte slagbomen. Al jaren valt het ons niet eens meer op dat we een grens passeren. Toch zijn de Europese binnengrenzen niet helemaal verdwenen. Vooral burgers, bedrijven en overheden in de grensgebieden zien zich nog altijd geconfronteerd met de juridische, politieke en psychologische gevolgen van het bestaan van grenzen. Ik geef u een paar voorbeelden.
GROS
Steeds meer mensen kiezen ervoor om in het ene land te wonen en in het andere te werken. Werkgevers vestigen hun bedrijf op grensoverschrijdende bedrijventerreinen. Al deze mensen hebben specifieke vragen over belastingen, sociale verzekeringen en ziektekosten. Om hen bij te staan zal de provincie Limburg rond 1 januari 2002 het Grensinfopunt openen. De Nederlandse regering ondersteunt dit initiatief.
Ander voorbeeld. We kennen de situatie waarin bijvoorbeeld een bosbrand of een bedrijfsongeval in een grensstreek plaatsvindt. De gevolgen kunnen grenzen overschrijden, terwijl dat van de bestrijding lang niet altijd gezegd kan worden. Daarom heeft de Nederlandse regering meebetaald aan het opstellen van een grensoverschrijdend plan voor rampenbestrijding in de omgeving Roermond/Mönchengladbach. Het definitieve rampenplan wordt op 7 november gepresenteerd.
We zien aan deze voorbeelden dat grensoverschrijdende samenwerking de kwaliteit van leven in de grensregios verhoogt. Alle overheden hebben daarin hun eigen rol. De nationale overheid zorgt er vooral voor dat de regios zelf kunnen samenwerken.
INTERREG
Het geld dat voortvloeit uit het programma INTERREG III van de Europese Commissie geeft een forse impuls aan de grensoverschrijdende en, in het bijzonder, aan de euregionale samenwerking. Nu moeten we zorgen dat er voldoende bestuurlijk weefsel ontstaat, zodat de samenwerking ook na INTERREG doorgaat. In mijn opdracht vindt momenteel een onderzoek plaats naar het functioneren van de euregios langs de grens tussen Nederland en Duitsland en tussen Nederland en België. Het doel is: het verstevigen van het bestuur in de grensstreek. Op die manier kan een degelijke structuur ontstaan om samenwerking over de grens heen te waarborgen. Dat is belangrijk, want grensoverschrijdende samenwerking mag niet stilvallen als het INTERREG-programma afloopt. Het moet op de politieke agenda blijven, bij decentrale overheden, bij de hoofdsteden van de lidstaten, en in Brussel. Advies-Rombouts/Kauppinen
Daarom ook hoop ik dat de Europese Commissie de aanbevelingen, die staan in het conceptadvies van Rombouts en Kauppinen ter harte zal nemen. Dat document, dat binnenkort verschijnt, breekt een lans voor financiële ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking. Bovendien stellen Rombouts en Kauppinen voor om enkele artikelen in het Verdrag te wijzigen dit om het belang van Trans-Europese en grensoverschrijdende samenwerking te onderstrepen.
Ik voeg daaraan nog een gedachte toe. Het Verdrag heeft een artikel, artikel 151, dat betrekking heeft op culturele samenwerking. Het artikel bepaalt dat de samenwerking tussen de lidstaten aanmoediging verdient. Wordt het geen tijd voor een vergelijkbaar artikel, maar dan over grensoverschrijdende samenwerking? Immers, als burgers érgens in Europa de vruchten zouden moeten plukken van de Europese integratie, dan is het wel in de grensregios! Hier ligt een taak voor de Europese instellingen op de eerstvolgende Intergouvernementele Conferentie. Comité van de Regios
Op dit moment is zon verdragsbepaling er nog niet. Maar dat neemt niet weg dat de bestáánde mogelijkheden ten volle en actief moeten worden benut. Het Comité van de Regios kan daarbij het voortouw nemen. Dat heeft immers advies- en initiatiefrecht op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Een regelmatige rapportage van het Comité over grensoverschrijdende samenwerking - bijvoorbeeld in een jaarrapport - zou de druk op de ketel kunnen houden. Gezamenlijk optreden met het Europees Parlement, waarvan de bevoegdheden in het Verdrag van Amsterdam aanzienlijk zijn vergroot, zou de effectiviteit van het Comité verder ten goede komen. Ik wil het Comité oproepen om met meer rapporten op de proppen te komen over díe terreinen waar burgers het meest te kampen hebben met praktische problemen.
Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan brandweer en rampenbestrijding. Het Comité zou kunnen voorbouwen op haar recente advies over een communautair mechanisme voor civiele bescherming in noodsituaties.
Het Comité kan voorts initiatieven ontplooien op het terrein van grensoverschrijdende politiesamenwerking. Een voorbeeld van zulke samenwerking is het uitwisselen van agenten - zonder wapen en bevoegdheid - tussen Nederland en Duitsland. Of het gezamenlijke politiewijkbureau op de Nederlands-Duitse grens in Dinxperlo/Suderwick. Zouden zulke projecten niet ook elders langs de binnengrenzen van de Unie kunnen worden opgezet? Tetra-standaard
Het belang van zulke samenwerking bleek duidelijk tijdens en na de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei vorig jaar. Bij deze ramp, waarbij 22 doden vielen en een woonwijk met de grond gelijk werd gemaakt, bleek een directe radiocommunicatie tussen Nederlandse en Duitse hulpdiensten niet haalbaar, omdat de diensten uit de beide landen gebruik maken van verschillende analoge netten. Om dit soort problemen te voorkomen voeren de meeste landen binnen de Unie één technische norm in voor de communicatie tussen politie, brandweer en ambulances; de Europese Tetra-standaard. Nederland bijvoorbeeld bouwt een Tetra-netwerk onder naam C2000. Zolang Frankrijk echter de voorkeur blijft geven aan een eigen standaard, Tetrapol, wordt de samenwerking tussen de Europese orde- en veiligheidsdiensten bemoeilijkt. Dat gaat ten koste van de veiligheid van de Europese burger. Ik heb de Europese Commissie al verschillende keren op dit probleem attent gemaakt en ik zal dat blijven doen. Zou het niet zinvol zijn als het Comité van de Regios zich ook zou inzetten voor meer effectiviteit in de grensoverschrijdende samenwerking van politie en andere hulpverleningsdiensten, en dan voor de harmonisatie van de radiocommunicatie-techniek?
Europa en decentrale overheden
Tot nu toe heb ik gesproken over de grensoverschrijdende samenwerking in letterlijke zin: samenwerking tussen aangrenzende staten. Niet minder belangrijk is, dat gemeenten en regios in heel Europa samenwerken. Dat komt het wederzijds begrip en dus de eenwording van Europa ten goede. Het helpt ook om de stem van de regios in Europa sterker te laten klinken. In het Witboek European Governance kondigt de Commissie aan te onderzoeken óf, en zo ja, hóe de decentrale overheden directer bij het werk van de Unie kunnen worden betrokken. Natuurlijk moeten de betreffende overheden ook zelf meepraten, bij voorkeur vóórdat de Commissie een standpunt heeft ingenomen. Ook hier ligt een belangrijke taak voor het Comité van de Regios. De Europese Commissie heeft een website geopend; daarop kunnen burgers en instanties zich mengen in de discussie over het Witboek. Wellicht zou die discussie ook gevoerd kunnen worden op de website van het Comité zelf. Zo zou de burger meer betrokken kunnen worden bij het Europees bestuur. Het is van groot belang dat de democratische legitimatie van het Europees bestuur de aandacht houdt van alle Europese bestuursorganen, inclusief het Comité van de Regios en het Congres van Plaatselijke en Regionale Overheden. Het Witboek Governance, maar ook de IGC van 2004, bieden hiertoe goede kansen. Ik ben dan ook blij met de groeiende betrokkenheid van decentrale overheden bij het functioneren van de Europese Unie. Hoe krachtiger de inbreng van deze overheden, hoe groter de kans dat Brusselse besluiten in de praktijk van alledag goed zullen uitwerken. Omgekeerd geldt, dat hoe meer er lokaal en regionaal dus dicht bij de burger zichtbaar wordt van het werk de Unie, hoe transparanter de Unie wordt. En transparantie is een noodzakelijke
- zij het geen voldoende - voorwaarde voor legitimiteit. Dames en heren,
Grensoverschrijdende samenwerking is gebaat bij meer politieke aandacht. Aandacht en steun van nationale overheden, maar ook van gemeenten en regios. Het Comité van de Regios kan een voortrekkersrol spelen bij het benutten van die mogelijkheden. Door initiatieven te nemen en door - ook ongevraagd - advies te geven; door meer samen te werken met het Europees Parlement; en door zich op te werpen als behartiger van de belangen van de decentrale overheden. Ik wens u een vruchtbare conferentie. NB alleen het gesproken woord geldt.

Relevante links:
BZK en de Europese Unie: inleiding
BZK en de andere internationale organisaties: inleiding Informatiebeleid OOV: inleiding

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...