Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek

Datum nieuwsfeit: 13-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 36 / 13 september 2001

Inhoud Financiële instellingen en markten ­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan- delenindexcijfers, week no. 36. pag. 8 ­ Valutakoersen, augustus 2001. pag. 4 Algemeen ­ Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt, augustus 2001. pag. 4 ­ Maandplanning sociaal-economische kerncijfers. . pag. 3 ­ Koerswaarde van aandelen, augustus 2001. pag. 5

Bouwnijverheid Prijzen ­ Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, (1995=100), ­ Consumentenprijsindex, augustus 2001. pag. 6 en 7 juni 2001. pag. 3 ­ Prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen, 1e ­ Inputindexcijfers voor bouwkosten van woningen, juli 2001. pag. 5 kwartaal 2001. pag. 3

Overheid
­ Overheidsschuld 1997 t/m 2000 in het licht van de normen voor toetreding tot de emu. pag. 2

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 (ã 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 (ã 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: (infoservice@cbs.nl) © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. ISSN: 0166­9680 V33514
Overheidsschuld 1997 t/m 2000 in het licht van de normen voor toetreding tot de EMU 1) (2000, no.12)

Centrale Regionale Sociale Totaal overheid overheid fondsen

mln gld 1997
Chartaal geld 2 687 2 687 Waardepapieren op korte termijn 13 089 229 0 13 318 Obligaties 344 804 3 202 0 348 006 Leningen op korte termijn 792 6 013 4 939 11 744 Leningen op lange termijn 56 288 82 074 60 138 422

Totaal EMU-schuld 417 660 91 518 4 999 514 177

1998
Chartaal geld 2 742 2 742 Waardepapieren op korte termijn 15 082 281 0 15 363 Obligaties 361 991 3 630 0 365 621 Leningen op korte termijn 1 094 7 636 2 598 11 328 Leningen op lange termijn 46 096 79 824 126 126 046

Totaal EMU-schuld 427 005 91 371 2 724 521 100

1999
Chartaal geld 2 754 2 754 Waardepapieren op korte termijn 11 198 141 0 11 339 Obligaties 383 973 4 127 0 388 100 Leningen op korte termijn 2 172 7 954 1 119 11 245 Leningen op lange termijn 29 541 76 713 135 106 389

Totaal EMU-schuld 429 638 88 935 1 254 519 827

2000
Chartaal geld 2 804 2 804 Waardepapieren op korte termijn 12 144 0 0 12 144 Obligaties 372 481 4 537 0 377 018 Leningen op korte termijn 6 046 7 203 879 14 128 Leningen op lange termijn 16 311 73 722 142 90 175

Totaal EMU-schuld 409 786 85 462 1 021 496 269

1 Het betreft de geconsolideerde schuld, dus exclusief schuldverhoudingen binnen de overheid zelf

2 Centraal Bureau voor de Statistiek
Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, incl. BTW (1995=100) (31)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

1996 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1997 102 102 102 102 102 103 103 103 104 104 104 104 1998 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 1999 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 109 109 2000 111 111 111 111 112 111 112 112 113 113 112 112 2001 115 117 117 118 119 120 121

Met ingang van 2000 wordt de reeks berekend en gepubliceerd op basis van 1995=100. De nieuwe cijfers kunnen aan de oude reeks worden gekoppeld met de factor 1.134. Deze indexcijfers zijn speciaal ontwikkeld voor het indexeren van de verzekerde waarde van woningen in opstalverzekeringen. Zie voor een toelichting op de cijfers het arti- kel `Een samengesteld gewogen indexcijfer voor de herbouwkosten van woningen' in de Maandstatistiek bouwnijverheid van oktober 1993.

Prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen, 1995=100 (19)

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Jaar 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Jaar

incl. BTW excl. BTW

1995 99 99 100 101 100 99 99 100 101 100 1996 103 104 104 105 104 103 104 104 105 104 1997 106 107 109 109 108 106 107 109 109 108 1998 110 110 112 115 112 110 110 112 115 112 1999 116 119 120 120 119 116 119 120 120 119 2000 122 122 127 129 125 122 122 127 129 125 2001 132 * 130*

De reeksen zijn in tegenstelling tot de eerder gepubliceerde Prijsindexcijfers van nieuwbouwwoningen gebaseerd op gegevens van alle woningen zoals die op door gemeenten afgegeven bouwvergunningen staan vermeld. Dit betekent dat deze reeksen, door de verschillende categorieën woningen die zij beschrijven, niet met elkaar kunnen worden vergeleken of gekoppeld. Voor een beschrijving van deze nieuwe reeks wordt u verwezen naar het artikel "Een nieuw prijsindexcijfer voor de bouwkosten van woningen" op de website van het CBS (http:\\www.cbs.nl) en in de publicaties Maandstatistiek bouwnijverheid en de Maandstatistiek van de prijzen van februari 200.

Maandplanning sociaal-economische kerncijfers

Het CBS publiceert een jaarplanning en een halfjaarplanning van zijn persberichten. Deze geven een indicatie van het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen. De weekplanning geeft nauwkeurig weer op welke dag een persbericht gepubliceerd zal worden. Als een uitbreiding van de dienstverlening publiceert het CBS voortaan ook maandelijks de publicatiedata van een aantal sociaal-economische kern- cijfers voor de komende vijf maanden. Nieuwe cijfers over lonen en bevolking worden gepubliceerd in het Statistisch Bulletin. Nieuwe cijfers over werkgelegeheid worden gepubliceerd op de internet-site van het CBS (www.cbs.nl). De overige sociaal-economische kerncijfers wor- den als persbericht uitgebracht.

Onderwerp Publicatiedatum

2001 2002

september oktober november december januari

Kwartaalrekeningen 18 (2e kw 01) 2) 15 (3e kw 01) 1) 17 (3e kw 01) 2) Industriële productie 11 (07­01­ 08­01) 08 (09­01) 11 (10­01) 10 (11­01) Werkgelegenheid 28 (2e kw 01) 21 (3e kw 01) Werkloosheid 19 (06­01­ 08­01) 17 (07­01­ 09­01) 16 (08­01­ 10­01) 19 (09­01­ 11­01) 18 (10­01­ 12­01) Lonen * 27 (08­01) 25 (09­01) 29 (10­01) 20 (11­01) 31 (12­01) Consumentenprijzen 07 (08­01) 05 (09­01) 09 (10­01) 07 (11­01) 11 (12­01) Producentenprijzen 28 (08­01)* 31 (09­01) 30 (10­01)* 21 (11­01)* 31 (12­01) Internationale handel 25 (07­01) 24 (08­01) 23 (09­01) 21 (10­01) Bevolking * 04 (08­01) 01 (09­01) 29 (10­01) 21 (11­01)

Tussen haakjes staat de verslagperiode

* gepubliceerd in het Statistisch Bulletin, beschikbaar op het Internet (www.cbs.nl)
1) eerste raming
2) definitieve cijfers

Statistisch bulletin 36 (CBS) 13/9/2001 3
Valutakoersen (gemiddelden) (32)

Eenheid 2000 2001

jaar aug. maart april mei juni juli aug. aug.

gld euro 1)

Amerikaanse dollar 1 2,39 2,44 2,42 2,47 2,52 2,58 2,56 2,45 0,90 Australische dollar 1 1,39 1,42 1,22 1,23 1,31 1,34 1,31 1,28 1,72 Canadese dollar 1 1,61 1,64 1,55 1,58 1,63 1,69 1,68 1,59 1,39 Deense kroon 100 29,56 29,55 29,52 29,53 29,53 29,57 29,60 29,60 7,45

Engelse pond 1 3,62 3,63 3,50 3,55 3,59 3,62 3,62 3,52 0,63 Griekse drachme 100 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 340,75 Hongkong dollar 10 000 30,68 31,22 31,05 31,67 32,30 33,12 32,85 31,38 702,35

Japanse yen 10 000 221,88 225,80 199,66 199,62 206,66 211,05 205,73 201,55 109,34 Nieuw-Zeelandse dollar 100 108,85 108,67 101,38 100,18 106,14 107,05 104,62 105,46 2,09 Noorse kroon 100 27,17 27,26 27,00 27,15 27,56 27,78 27,65 27,36 8,05

Zuid-Afrikaanse rand 100 34,50 34,98 30,71 30,54 31,61 32,03 31,31 29,50 7,47 Zweedse kroon 100 26,11 26,29 24,15 24,18 24,32 23,93 23,78 23,67 9,31 Zwitserse frank 100 141,54 142,00 143,49 144,20 143,70 144,74 145,51 145,52 1,51

1) Notering per 1 Euro.

Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt 1) (32)

2000 2001

jaar aug. febr. maart april mei juni juli aug.


Geldmarkt

Reporente ECB (ultimo) 4) 4,75 4,25 4,75 4,75 4,75 4,50 4,50 4,50 4,50 Marginale beleningsrente ECB (ultimo) 5,75 5,25 5,75 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,25 Depositorente ECB (ultimo) 3,75 3,25 3,75 3,75 3,75 3,50 3,50 3,50 3,25

Daggeldmarktrente (zonder onderpand) 4,12 4,42 4,99 4,78 5,06 4,65 4,54 4,51 4,49

Termijngelden zonder onderpand
eenmaands Euribor 4,24 4,57 4,80 4,78 4,78 4,66 4,53 4,52 4,46 driemaands Euribor 4,40 4,78 4,76 4,71 4,68 4,64 4,45 4,47 4,35 driemaands kasgeldleningen aan de lagere overheid 4,36 4,74 4,72 4,67 4,64 4,60 4,41 4,43 4,32 driemaands Euro-dollardeposito's 6,40 6,57 5,23 4,84 4,48 3,98 3,71 3,71 3,57

Wettelijke rente (ultimo) 2) 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Heffings- en invorderingsrente bij belastingen 3) 4,50 4,00 4,70 4,70 4,10 4,10 4,10 4,45 4,45

Kapitaalmarkt

Hypotheekrente van eerste hypotheken (ultimo)
laagste 6,00 5,90 5,70 5,70 5,60 5,70 5,70 5,70 5,40 hoogste 6,95 6,75 6,50 6,20 6,20 6,30 6,20 6,20 6,20

Bron: De Nederlandsche Bank NV en de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel, m.u.v. hypotheekrente, wettelijke rente en heffings- en invorde- ringsrente bij belastingen.

1) Jaar- c.q. maandgemiddelden, tenzij anders vermeld. 2) Vastgesteld door het Ministerie van Justitie.
3) Vastgesteld door het Ministerie van Financiën m.i.v. 1 oktober 1992. 4) Per 5­9­2001 : 4,25%

4 Centraal Bureau voor de Statistiek
Koerswaarde van aandelen (32)

Koerswaarde

2000 2001 2000 2001

aug. juli aug. aug. juli aug.

mln gulden mln euro Officiele Markt

Internationale concerns 581 143 523 410 496 487 263 711 237 513 225 296

Lokale fondsen 986 561 737 361 703 709 447 682 334 600 319 329 w.v.
financiele instellingen 434 067 370 373 365 137 196 971 168 068 165 692 niet-financiele instellingen 554 698 366 988 338 571 251 711 166 532 153 637

Totaal 1 569 908 1 260 771 1 200 196 712 393 572 113 544 625 Totaal, excl. Koninklijke Olie 1 246 216 945 824 905 187 565 508 429 196 410 756

Beleggingsmaatschappijen 271 667 168 628 160 423 123 277 76 520 72 797 Vastgoedfondsen 27 211 30 885 30 023 12 348 14 015 13 624 Overige fondsen 1) 68 588 45 661 42 538 31 124 20 720 19 303

Alle genoteerde ondernemingen 1 937 372 1 505 945 1 433 181 879 141 683 368 650 349

NMAX

Alle genoteerde ondernemingen 3 773 961 672 1 712 436 305

1) Maatschappijen die als nagenoeg enig actief aandelen van een andere ter beurze genoteerde onderneming bezitten of aandelen van een onderneming die in het buiten- land is gevestigd en parallelmarktfondsen

Inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen (1995=100) (excl. BTW) 1) (31)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

totaal
1998 104,9 104,9 104,9 105,2 105,3 105,4 105,3 105,3 105,2 105,7 105,7 105,6 105,3 1999 106,0 106,0 106,1 106,7 106,7 106,8 107,7 107,7 107,8 107,9 108,0 108,4 107,1 2000* 109,8 109,9 110,0 110,4 110,4 110,6 112,0 112,0 112,2 112,4 112,4 112,4 111,2 2001* 114,9 115,1 115,0 116,6 117,1 117,7 118,2

waarvan

loon
1998 108,2 108,2 108,2 108,6 108,6 108,6 108,8 108,8 108,8 110,1 109,9 109,9 108,9 1999 110,4 110,4 110,5 111,6 111,6 111,6 113,4 113,4 113,4 113,6 113,6 113,6 112,3 2000* 114,6 114,6 114,6 114,7 114,7 114,9 116,3 116,3 116,3 116,3 116,3 116,3 115,5 2001* 118,0 118,0 118,0 121,5 122,5 123,8 124,5

materiaal
1998 102,3 102,4 102,4 102,6 102,7 102,8 102,5 102,5 102,4 102,2 102,3 102,2 102,4 1999 102,5 102,5 102,6 102,9 102,9 103,0 103,2 103,2 103,3 103,5 103,6 104,4 103,2 2000 106,1 106,2 106,3 107,1 107,1 107,2 108,6 108,6 108,9 109,3 109,3 109,3 107,8 2001 112,4 112,8 112,7* 112,8* 112,9* 112,9* 113,2*

1) Een inputindexcijfer volgt de prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen, zoals materiaal, materieel en loon. Deze reeks is berekend als een gewogen gemiddelde uit de ontwikkeling van de loonkosten in de bouwnijverheid en een pakket bouwmaterialen dat in de woningbouw wordt toegepast. Voor de weging van de lonen en materialen is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Produktiestatistiek bouwnijverheid 1995. Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico zijn in deze cijfers niet opgenomen. Zie voor een toelichting op de tabel het artikel "Inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen" in de Maandstatistiek bouwnijverheid van juli 1999.

Statistisch bulletin 36 (CBS) 13/9/2001 5
Consumentenprijsindex alle huishoudens (1995= 100) (32)

Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient aug. febr. maart april mei juni juli aug.*

0 Totaal bestedingen 100 000 106,3 108,6 111,4 111,6 114,5 115,7 116,4 116,7 116,2 116,4 116,8

1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 13 726 103,7 105,0 105,9 106,0 109,7 111,9 113,8 114,7 114,1 113,9 113,9

Voedingsmiddelen 12 414 103,8 105,5 106,3 106,4 110,3 112,8 114,9 115,9 115,2 114,9 114,9

Brood en granen 2 324 102,3 104,0 105,5 105,3 108,6 109,1 109,6 109,9 109,7 110,3 110,6 Vlees 2 911 103,9 103,9 105,2 105,0 110,4 112,9 116,9 117,3 117,2 116,9 116,8 Vis 313 105,9 113,1 118,4 120,9 124,3 126,1 130,6 129,3 135,4 133,9 133,9 Melk, kaas en eieren 2 120 102,1 101,9 102,2 102,3 106,9 107,8 108,8 108,4 108,4 110,4 111,6 Olien en vetten 361 101,4 102,4 106,6 105,2 112,1 113,0 112,8 113,1 113,4 113,9 114,0 Fruit 986 111,0 112,5 115,2 122,3 116,7 121,0 126,4 131,7 130,9 132,0 132,6 Groenten incl. Aardappelen ed 1 446 103,9 110,7 106,5 103,4 111,1 120,5 121,8 126,3 119,3 112,5 109,4 Suiker en andere zoetwaren 881 100,9 101,7 101,9 101,5 104,7 105,0 106,4 106,3 106,6 106,9 107,2 Voedingsmiddelen n.e.g. 1 072 105,5 108,5 110,5 110,6 114,0 114,7 115,8 116,1 117,1 117,4 117,5

Alcoholvrije dranken 1 312 103,7 100,9 102,1 102,0 103,2 103,4 103,7 103,8 103,7 104,7 105,1

Koffie, thee en cacao 568 104,4 92,9 95,8 96,6 94,9 94,7 94,5 94,2 94,3 94,6 94,9 Mineraalwater, frisdranken ed 744 103,1 107,1 107,0 106,1 109,6 110,0 110,8 111,1 110,9 112,5 112,9

2 Alcoholhoudende dranken en tabak 3 980 108,1 111,3 114,4 114,8 120,8 121,2 121,3 121,6 121,5 121,7 123,0

Alcoholhoudende dranken 1 923 101,5 103,2 104,3 104,1 109,3 109,8 110,1 110,3 110,2 110,5 110,6 Tabak 2 057 114,3 118,9 123,9 124,8 131,5 131,8 131,8 132,1 132,1 132,1 134,5

3 Kleding en schoeisel 6 121 104,0 105,2 104,2 97,5 98,3 111,0 112,3 112,2 107,8 95,3 98,9

Kleding en kledingstoffen 4 995 103,9 104,7 103,3 96,4 96,3 110,1 111,1 110,7 105,8 92,7 96,1 Schoeisel en schoenreparaties 1 126 104,4 107,3 108,3 102,5 107,2 115,3 117,5 118,9 116,7 106,8 111,2

4 Huisvesting, water, elektriciteit, gas 26 832 112,7 116,1 121,2 122,7 125,8 125,8 125,2 125,2 125,3 128,8 128,9

Huisvesting 20 422 112,2 115,8 119,0 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 123,8 123,8 Normaal onderhoud en reparatie Woning 1 623 106,4 108,2 111,1 111,2 116,1 116,5 116,7 117,4 117,8 118,1 118,5 Overige diensten i.v.m. de woning, w.o. water 839 111,2 124,0 127,0 127,1 132,4 132,4 132,3 132,3 132,3 132,1 132,1 Elektriciteit, gas e.a. brandstoffen 3 948 118,1 119,0 135,5 138,0 156,0 156,0 151,6 151,6 151,6 158,6 158,6

5 Stoffering, huishoudelijke apparaten 7 959 101,4 103,9 105,8 105,9 110,2 110,6 110,8 111,0 111,4 111,7 111,8

Meubelen, stoffering en decoratie, 3 368 101,6 105,0 107,7 108,0 113,0 113,1 113,2 113,3 113,9 114,3 114,2 Huishoudtextiel 931 101,2 103,2 105,3 105,5 110,3 111,2 111,8 112,3 113,0 113,3 113,3 Verwarmingsapp., Kookapp., Koelkast. 904 94,9 95,1 92,9 93,0 93,8 94,1 94,2 94,1 94,0 93,9 93,8 Vaat- en glaswerk en huishoudelijke 470 102,6 104,4 105,9 105,7 108,2 109,0 110,1 109,7 109,8 110,2 110,5 Gereedschappen, werktuigen voor huis 430 100,7 101,9 103,4 103,2 105,7 106,1 106,5 106,6 107,2 107,3 107,8 Dagelijks woningonderhoud 1 856 104,1 107,0 109,3 109,3 114,6 115,0 115,5 115,7 116,1 116,4 116,7

6 Gezondheid 544 104,2 105,5 107,2 107,3 109,3 110,0 110,0 110,5 110,5 110,5 110,6

7 Vervoer 10 707 103,5 106,2 113,8 115,0 116,6 116,2 118,0 119,2 117,9 116,5 116,3

Aankoop voertuigen 4 211 98,6 99,3 101,3 101,3 103,7 103,7 103,9 103,9 104,1 103,8 103,8 Gebruik van privevoertuigen 4 784 106,9 111,5 125,7 127,7 128,6 127,6 131,4 134,0 130,7 127,5 127,2 Vervoersdiensten 1 712 106,1 108,3 111,4 113,0 114,8 114,9 115,7 115,7 115,9 116,8 116,8

8 Communicatie 1 862 110,1 104,6 98,5 98,4 95,7 95,7 97,1 96,8 96,8 97,5 97,6

9 Recreatie en cultuur 11 329 102,1 103,5 105,9 105,8 109,1 109,3 111,1 111,1 110,7 110,7 111,0

App. En toebehoren incl reparatie 4 744 94,0 92,9 93,1 92,4 95,7 96,1 97,0 96,8 95,9 95,4 95,8 Diensten op gebied van recr. , cultuur 3 092 109,7 113,2 117,8 118,3 121,4 121,5 123,6 123,7 123,8 124,0 124,1 Kranten, boeken en schrijfwaren 2 150 108,4 111,9 115,4 115,2 120,1 120,2 120,6 120,7 120,8 121,5 121,8 Pakketreizen 1 343 102,9 104,8 108,3 109,2 110,2 110,2 117,0 117,0 117,0 117,1 117,1

10 Onderwijs 376 107,8 110,7 114,6 113,6 118,2 118,2 118,2 118,2 118,2 119,4 119,4

11 Hotel, café's en restaurants 5 521 106,8 110,1 113,5 115,0 116,8 117,4 118,6 119,4 119,7 121,4 122,0

Restaurants, café's en kantines 4 387 106,6 110,2 113,3 114,0 117,9 118,2 118,9 119,3 119,5 120,0 120,3 Accommodatie 1 134 107,6 109,6 113,9 119,0 112,5 114,3 117,5 119,7 120,2 126,8 128,8

12 Diverse goederen en diensten 6 293 102,4 104,3 106,4 106,5 109,6 110,0 110,4 110,8 110,7 111,3 111,4

Lichaamsverzorging 1 980 105,0 109,5 110,6 110,7 115,1 115,0 115,3 115,6 115,7 116,1 116,2 Art. Voor persoonlijk gebruik n.e.g. 891 98,6 98,3 98,3 97,6 102,0 102,4 102,8 102,8 103,2 103,4 103,7 Verzekering 2 486 100,9 101,8 104,3 104,7 106,4 107,3 107,8 108,6 108,1 108,7 108,7 Bankdiensten n.e.g. 31 99,1 102,0 104,5 104,5 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 Andere diensten n.e.g. 905 104,3 105,9 111,0 111,2 114,1 114,1 114,3 114,3 114,3 116,1 116,1

13 Consumptie geb. bel., en overheidsdiensten 4 750 106,8 110,7 105,0 104,8 107,1 107,1 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8

Consumptie gebonden belastingen 3 785 105,6 108,9 100,0 100,0 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 Overheidsdiensten 965 111,8 117,7 124,6 123,8 126,6 126,6 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3

6 Centraal Bureau voor de Statistiek
Consumentenprijsindex, alle huishoudens (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 100,6 101,0 102,0 102,3 102,0 101,6 101,9 101,7 102,7 102,9 102,8 102,7 102,0 1997 102,8 103,0 103,8 103,9 104,2 103,6 104,0 104,3 105,2 105,3 105,4 105,1 104,2 1998 104,7 105,3 106,2 106,4 106,3 105,9 106,1 106,1 107,0 107,3 107,2 106,9 106,3 1999 107,0 107,5 108,5 108,7 108,7 108,3 108,3 108,9 109,4 109,5 109,6 109,2 108,6 2000 109,1 109,6 110,6 111,0 111,3 111,2 111,3 111,6 112,6 112,9 112,9 112,4 111,4 2001 113,7 114,5 115,7 116,4 116,7 116,2 116,4 116,8*

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid 1) (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 99,9 100,3 101,2 101,5 101,3 100,9 101,2 101,0 102,0 102,2 102,1 102,0 101,3 1997 101,9 102,1 102,8 102,9 103,1 102,6 103,0 103,3 104,3 104,4 104,4 104,1 103,3 1998 103,5 104,1 105,0 105,2 105,1 104,7 104,9 104,9 105,8 106,1 106,0 105,7 105,1 1999 105,3 105,8 106,7 107,0 107,0 106,6 106,5 107,1 107,6 107,7 107,8 107,5 106,9 2000 106,9 107,5 108,5 108,8 109,1 109,1 109,1 109,4 110,4 110,8 110,8 110,2 109,2 2001 110,4 111,1 112,3 113,0 113,4 112,9 113,1 113,4*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 100,6 100,9 101,9 102,2 101,9 101,5 101,8 101,6 102,5 102,8 102,6 102,5 101,9 1997 102,7 102,9 103,7 103,8 104,0 103,5 103,9 104,1 105,0 105,1 105,2 104,9 104,1 1998 104,6 105,2 106,0 106,3 106,2 105,7 105,9 105,9 106,8 107,0 107,0 106,7 106,1 1999 106,8 107,4 108,3 108,5 108,5 108,1 108,0 108,6 109,1 109,2 109,4 109,0 108,4 2000 108,8 109,4 110,4 110,6 111,0 110,9 110,9 111,3 112,3 112,6 112,7 112,1 111,1 2001 113,4 114,3 115,4 116,1 116,5 116,0 116,2 116,5*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen, afgeleid (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 99,9 100,2 101,2 101,5 101,2 100,8 101,1 100,9 101,8 102,1 101,9 101,9 101,2 1997 101,8 102,0 102,7 102,8 103,0 102,5 102,9 103,2 104,1 104,2 104,3 104,0 103,1 1998 103,4 104,0 104,8 105,1 105,0 104,5 104,7 104,7 105,6 105,9 105,8 105,5 104,9 1999 105,1 105,6 106,5 106,8 106,8 106,4 106,3 106,9 107,3 107,4 107,6 107,2 106,7 2000 106,7 107,2 108,2 108,5 108,8 108,8 108,8 109,1 110,1 110,5 110,5 110,0 108,9 2001 110,1 110,9 112,1 112,8 113,1 112,6 112,8 113,2*

Totaal consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 100,3 100,8 101,8 102,1 101,9 101,4 101,3 101,2 102,3 102,5 102,4 102,3 101,7 1997 102,2 102,5 103,4 103,5 103,7 103,1 103,1 103,5 104,6 104,7 104,7 104,3 103,6 1998 103,8 104,5 105,5 105,7 105,6 105,1 105,1 105,1 106,1 106,4 106,3 106,0 105,4 1999 105,9 106,5 107,6 107,8 107,9 107,4 107,2 107,9 108,5 108,6 108,7 108,3 107,7 2000 108,0 108,7 109,9 110,2 110,6 110,5 110,2 110,6 111,8 112,1 112,1 111,5 110,5 2001 112,5 113,4 114,7 115,5 115,9 115,3 115,1 115,5*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen, afgeleid (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 99,8 100,2 101,2 101,6 101,3 100,8 100,8 100,7 101,8 102,0 101,9 101,8 101,2 1997 101,5 101,7 102,6 102,7 102,9 102,3 102,4 102,7 103,8 103,9 104,0 103,6 102,8 1998 102,9 103,5 104,5 104,8 104,7 104,2 104,2 104,2 105,2 105,5 105,4 105,0 104,5 1999 104,5 105,1 106,2 106,5 106,5 106,1 105,9 106,5 107,1 107,2 107,4 107,0 106,3 2000 106,4 107,1 108,3 108,6 108,9 108,9 108,6 109,0 110,2 110,5 110,5 109,8 108,9 2001 109,8 110,7 112,0 112,8 113,1 112,6 112,4 112,8*

Statistisch bulletin 36 (CBS) 13/9/2001 7
Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (35)

Gemiddelden Week 36 per dag

2001 3-9 4-9 5-9 6-9 7-9

juli aug. week 34 week 35 week 36


Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 5,00 4,81 4,79 4,79 4,80 4,73 4,76 4,85 4,85 4,80 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­<5 jaar 4,63 4,44 4,41 4,43 4,40 4,32 4,35 4,47 4,45 4,42 5­<8 jaar 4,91 4,72 4,70 4,70 4,70 4,63 4,66 4,75 4,75 4,70 3­<8 jaar 4,80 4,61 4,58 4,59 4,58 4,51 4,53 4,64 4,63 4,59 Vijf langstlopende staatsleningen 5,39 5,21 5,19 5,20 5,23 5,17 5,20 5,27 5,29 5,23 Nieuwste 10-jarige staatslening 5,17 4,97 4,96 4,96 4,98 4,92 4,93 5,03 5,04 4,98

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100 Gemiddeld resterende looptijd
3­< 5 jaar 114,7 115,5 115,6 115,5 115,6 116,0 115,9 115,4 115,4 115,5 5­< 8 jaar 122,7 124,0 124,1 124,1 124,1 124,6 124,4 123,8 123,8 124,1 8­<10 jaar 126,3 128,0 128,2 128,1 127,9 128,5 128,3 127,5 127,4 128,0

ultimo 1993=100

CBS-index voor converteerbare obligaties 309,0 302,4 302,0 302,1 284,5 290,2 286,7 285,3 282,3 278,0

ultimo 1983=100 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties

Staatsleningen 366,8 371,3 371,8 372,4 372,2 373,3 371,7 371,2 372,0 373,0 Financiele instellingen
gewone obligaties 350,5 354,8 355,4 356,0 356,5 357,1 356,6 356,0 356,0 356,9 achtergestelde obligaties 429,0 435,2 435,9 436,8 437,1 438,3 437,2 436,2 436,5 437,2

Algemeen 365,7 370,2 370,7 371,3 370,5 371,9 370,3 369,7 370,1 370,6

jaar

Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,60 4,58 4,56 4,55 4,51 4,53 4,51 4,50 4,51 4,52

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 785,3 762,4 755,7 758,9 724,1 737,0 743,6 732,5 714,5 693,2 Algemeen excl. Kon. Olie 763,7 744,7 737,1 738,7 698,6 715,2 720,7 706,0 685,8 665,2

Internationals 814,3 790,6 784,0 793,3 775,0 779,2 793,0 785,2 768,5 749,1

Lokale fondsen 794,0 770,7 763,7 763,0 716,0 735,1 737,0 723,3 703,9 680,5 Financiele instellingen 998,3 990,4 988,0 992,0 925,1 956,3 961,0 939,0 905,9 863,5 Niet-financiele instellingen 700,6 665,0 654,4 650,3 614,3 626,2 626,3 617,5 606,4 595,0

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 165,3 159,0 156,1 156,3 152,8 153,6 154,4 153,9 152,4 149,7 aandelenfondsen 223,6 211,3 205,6 206,2 199,5 200,8 202,6 201,7 198,7 193,7 obligatiefondsen 132,0 132,3 132,4 132,5 132,8 132,9 132,7 132,9 132,6 132,6 geldmarktfondsen 118,3 118,6 118,7 118,8 118,9 118,8 118,8 118,9 118,9 118,9

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 315,2 307,9 302,8 302,2 287,2 293,6 293,5 289,8 282,4 276,9 CBS MIT-index 331,9 316,1 302,2 305,4 275,2 288,5 293,3 277,7 259,9 256,6 CBS MIT Small-index 385,2 358,1 347,9 342,6 307,4 316,4 324,6 312,3 295,4 288,5 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 96,3 94,7 93,7 94,8 93,0 93,4 93,6 93,2 92,9 92,0

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 1 499,8 1 462,3 1 451,0 1 459,6 1 393,4 1 418,1 1 430,7 1 409,4 1 374,8 1 333,8 Algemeen excl. Kon. Olie 1 341,2 1 311,2 1 299,2 1 304,9 1 234,7 1 264,0 1 273,8 1 247,8 1 212,2 1 175,8

Internationals 1 666,1 1 627,4 1 614,7 1 633,9 1 596,2 1 604,8 1 633,3 1 617,2 1 582,8 1 542,8 Lokale fondsen 1 397,5 1 360,9 1 350,4 1 352,9 1 270,5 1 304,5 1 307,8 1 283,6 1 249,1 1 207,7 Financiele instellingen 2 089,8 2 084,3 2 083,4 2 103,3 1 961,5 2 027,7 2 037,4 1 990,9 1 920,8 1 830,8 Niet-financiele instellingen 1 120,1 1 064,4 1 048,1 1 041,6 985,5 1 004,5 1 004,6 990,7 972,9 954,6

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 181,7 174,9 171,6 172,1 168,3 169,2 170,0 169,5 167,8 164,8 aandelenfondsen 247,3 233,8 227,5 228,2 220,9 222,3 224,3 223,3 220,0 214,5 obligatiefondsen 143,7 144,2 144,2 144,3 144,6 144,8 144,6 144,7 144,5 144,5 geldmarktfondsen 122,7 123,0 123,1 123,2 123,3 123,2 123,3 123,3 123,3 123,4

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 374,4 365,9 359,9 359,2 341,6 349,1 349,0 344,6 335,9 329,3 CBS MIT-index 381,7 363,5 347,5 351,2 316,5 331,7 337,3 319,3 298,9 295,0 CBS MIT Small-index 418,1 388,7 377,6 371,9 333,7 343,4 352,3 339,0 320,6 313,2 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 156,9 154,5 152,8 155,1 153,4 154,1 154,4 153,8 153,2 151,7

8 Centraal Bureau voor de Statistiek
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie