Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over het ruimingsbeleid bij BSE

Datum nieuwsfeit: 13-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 2001/3328
datum
13-09-2001

onderwerp
Antwoorden Kamervragen BSE
TRC 2001/9001 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van de leden Atsma en Schreijer (beiden CDA) over het ruimingsbeleid in geval van BSE.

datum
13-09-2001

kenmerk
VVM. 2001/3328

bijlage

1 en 2
Op 19 juli jl. heb ik de Kamer schriftelijk geïnformeerd over de wijziging van het ruimings-beleid in geval van BSE (Kamerstukken II, 2000-2001, 24668, nr. 64). Voortaan zal het verplichte ruimen beperkt blijven tot de groep van runderen met een verhoogd risico op BSE. Hiermee is het huidige ruimingsbeleid in lijn met de nieuwe TSE-verordening die sinds 1 juli 2001 (999/2001/EG) van kracht is. Een groot aantal derde landen verlangen garanties van het exporterend land dat levend rundvee, melk, vlees- en vleesproducten afkomstig zijn van een rundveebeslag waarin zich gedurende de laatste 7 jaar geen geval van BSE heeft voorgedaan. In de praktijk betekent dit dat producten afkomstig van een gedeeltelijk geruimd bedrijf niet buiten de EU kunnen worden afgezet.
Om de verlangde garanties te kunnen waarborgen is een complex kanalisatiesysteem nodig.

Over een en ander is overleg gevoerd met NZO, LTO en de COV, met name waar het gaat om de eigen verantwoordelijkheid van de sector hierin. Dit heeft niet tot concrete afspraken geleid.

3
De keuze van de veehouder zal in sterke mate bepaald worden door de afzetmogelijk-heden die de verwerkende industrie kan bieden in het kader van de kanalisatie van producten afkomstig van een gedeeltelijk geruimd bedrijf en de consequenties hiervan voor zijn bedrijfsvoering.

4
Zoals toegelicht in mijn brief aan de Kamer van 19 juli jl. sta ik positief tegenover het selectiever ruimen van dieren in geval van BSE voorzover dit gelijkwaardige garanties biedt voor de volks- en diergezondheid als bij het ruimen van het gehele bedrijf. Zoals u bekend is uit mijn brief van 5 december 2000 in verband met de opkoopregeling inzake BSE (Kamerstukken II, 2000-2001, 21561-16, nr. 272) ben ik geen voorstander van het onnodig ruimen van gezonde dieren.

5
Bij een ruiming die zich beperkt tot de risicodieren blijven de overige runderen op het bedrijf in leven. Afvoer van levende dieren van dat bedrijf kan dan in beginsel alleen plaatsvinden voor de slacht.
Het is primair de verantwoordelijkheid van de sector zelf om een passende oplossing te vinden voor de marktconsequenties die een gedeeltelijke ruiming met zich meebrengt.
Zoals eerder gezegd heeft de veehouder de mogelijkheid te kiezen voor gehele ruiming van de rundveestapel indien hij bij gedeeltelijke ruiming onoverkoombare gevolgen voorziet voor zijn bedrijfsvoering.

6
Terreinbeherende instanties bepalen zelf op welke wijze zij de gewenste natuurdoeltypen in hun natuurterreinen het beste kunnen realiseren. In sommige gevallen worden daar-voor grazers ingezet (schapen/runderen/paarden). De beheerder bepaalt waar, wanneer en hoe lang er grazers worden ingezet, hij bepaalt ook het aantal en soort. Over exacte getalsgegevens beschik ik niet.
Het uitgangspunt bij het inzetten van runderen als natuurlijke begrazers van natuur-gebieden is dat deze dieren zich gedurende het gehele jaar onder wisselende omgevings-omstandigheden zelfstandig kunnen redden. Dit betekent dat deze dieren onder meer moeten voldoen aan bepaalde raseigenschappen en ervaring waar het onder huidige productieomstandigheden gehouden Nederlandse vlees- en melkvee niet aan beant-woordt.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van de leden Atsma en Schreijer-Pierik (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het voorkomen van ruimen van BSE-bedrijven.(Ingezonden 5 september 2001)

1
Kunt u bevestigen dat sinds 1 juli 2001 de mogelijkheid bestaat om in geval van BSE niet het gehele bedrijf waarvan het BSE-dier afkomstig was te ruimen, maar het ruimen te beperken tot dieren met een verhoogd risico op BSE? Kan de veehouder vanwege de mogelijke beperkingen voor de bedrijfsvoering besluiten ook de overige dieren te ruimen? Kunt u aangeven welke beperkingen het betreft? 1

2
Zijn het vooral de zuivelindustrie en de slachterijen die melk of vlees van een met BSE besmet bedrijf verwerken, die gevolgen kunnen ondervinden als het bedrijf niet volledig wordt geruimd? Op welke wijze is overlegd met beide sectoren en zijn er afspraken gemaakt over de verwerking van melk en vlees van bedoelde bedrijven? Zo ja, wat is de inhoud van de afspraken?

3
Deelt u de mening dat boeren op wier bedrijf een BSE-dier voorkomt, in feite geen echte keuze hebben als het gaat om de ruiming van al het vee op hun bedrijf?

4
Deelt u de mening dat het de voorkeur heeft om het ruimen van runderen op bedrijven waar BSE is geconstateerd zoveel mogelijk te beperken?

5
Bent u bereid de mogelijkheid te onderzoeken om in het geval van een BSE-vaststelling alle runderen van het betreffende bedrijf op te kopen en de runderen waarbij geen verhoogd risico aanwezig is in leven te laten?

6
Hoeveel uit binnen- en buitenland afkomstige runderen worden ingezet voor de begrazing van natuurgebieden in Nederland? Hoe oordeelt u over de mogelijkheid om de runderen waarbij geen sprake is van een verhoogd risico in te zetten voor de begrazing van onder meer natuurgebieden?

1 Persbericht ministerie van LNV, 23 augustus jl., naar aanleiding van een BSE-geval te Ambt Delden.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...