Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving verlaagd BTW-tarief geneesmiddelen

Datum nieuwsfeit: 14-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

ongeregistreerde geneesmiddelen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein verbruiksbelastingen

Kennisgeving van 14 september 2001, nr. CPP2001/2242M

De directeur-generaal Belastingdienst geeft namens de staatssecretaris van Financiën kennis van het volgende.

Verlaagd BTW-tarief geneesmiddelen

Ingevolge post a 6 van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) vallen farmaceutische specialités en farmaceutische preparaten als zijn omschreven in artikel 1, eerste lid, onderdelen h en i, van de Wet op de Geneesmiddelen (hierna: de WOG) onder het verlaagde tarief. Een "farmaceutische
specialité" is in vorenbedoeld onderdeel h omschreven als: een geneesmiddel in een farmaceutische vorm, dat in de handel wordt gebracht onder een speciale benaming en in een standaardverpakking. Een "farmaceutisch preparaat" is ingevolge vorenbedoeld onderdeel i een geneesmiddel in een farmaceutische vorm dat in de handel wordt gebracht, niet onder een speciale benaming of niet in een
standaardverpakking.

Onder "farmaceutische vorm" wordt in artikel 1, lid 1, onderdeel f, van de WOG verstaan: een vorm welke met het oog op de toediening of aanwending van een geneesmiddel wordt gebezigd.

Arrest Hoge Raad d.d. 18 april 2001, nr. 36.444

In het arrest van de Hoge Raad van 18 april 2001, nr. 36.444 (Infobulletin nr. 2001/425) is nader ingegaan op de reikwijdte van tabelpost a 6. In dit arrest spitste de probleemstelling zich toe op de vraag of jeukstillende poeders die niet als geneesmiddel zijn geregistreerd in het door het College ter beoordeling van geneesmiddelen bijgehouden register van farmaceutische specialités en farmaceutische preparaten (zie artikel 3 van de WOG) onder tabelpost a 6 zijn te rangschikken of niet.

Uit vorengenoemd arrest en de in het arrest bevestigde uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 31 januari 2000, MK II, nr. 98/4567, valt af te leiden dat voor de uitleg van de in tabelpost a 6 opgenomen begrippen "farmaceutische specialités" en "farmaceutische preparaten" dient te worden teruggegrepen naar de artikel 1, lid 1, onderdeel e, van de WOG opgenomen definitie van het begrip
"geneesmiddel". In artikel 1, lid 1, onderdeel e, van de WOG wordt de term "geneesmiddel" als volgt omschreven:

"substantie of samenstelling van substanties, welke is bestemd te worden gebruikt of op enigerlei wijze wordt aangeduid of aanbevolen als zijnde geschikt voor:


1. het genezen, lenigen of voorkomen van enige aandoening, ziekte, ziekteverschijnsel, pijn, verwonding of gebrek bij de mens,


2. het herstellen, verbeteren of wijzigen van het functioneren van organen bij de mens,


3. het stellen van een medische diagnose door toediening aan of aanwending bij de mens."

Onder substantie wordt in artikel 1, lid 1, onderdeel d, van de WOG verstaan: een stof van menselijke, dierlijke, plantaardige of chemische oorsprong, daaronder begrepen dieren, planten, delen van dieren of planten, alsmede
micro-organismen.

Ten aanzien van de aan de orde gestelde poeders is geoordeeld dat het voor het aanmerken als geneesmiddel voldoende is, dat zij op enigerlei wijze worden aangeduid of aanbevolen als zijnde geschikt voor genezen of lenigen van enige aandoening, ziekte of ziekteverschijnsel bij de mens. Gelet op het feit dat:


- zowel op de flacons waarin de poeders zijn verpakt als in de door belanghebbende uitgegeven productinformatie het woord "jeukstillend" voorkomt en dat de poeders ook in de folder van de gezamenlijke Kring-apothekers worden aangeduid als geneesmiddel tegen jeuk;


- jeuk in beginsel als een aandoening of als gevolg van een aandoening of ziekte en daarmee als een ziekteverschijnsel is aan te merken,

zijn de poeders als een geneesmiddel in de zin van artikel 1, lid 1, onderdeel e, van de WOG aangemerkt.

Aangezien de poeders een substantie vormen in de zin van de WOG, in een farmaceutische vorm als bedoeld in de WOG zijn gebracht en onder een speciale benaming en in een standaardverpakking in de handel worden gebracht, zijn zij aangemerkt als farmaceutische specialités in de zin van tabelpost a 6.

Overigens oordeelde het Hof dat het onder een speciale benaming en in een standaardverpakking in de handel brengen niet van belang is voor de beoordeling of op de poeders het verlaagde tarief van toepassing is. Voorts gaf het Hof in de lijn van het arrest van de Hoge Raad van 3 juni 1992, nr. 28.074, aan, dat de
omstandigheid dat de poeders zijn bereid, in een farmaceutische vorm zijn gebracht en in de handel worden gebracht door een persoon die daartoe niet bevoegd is, niet kan afdoen aan toepassing van het verlaagde tarief.

Consequenties arrest Hoge Raad d.d. 18 april 2001, nr. 36.444

Uit de hiervoor aangehaalde jurisprudentie valt af te leiden dat het bij een product dat niet als geneesmiddel in de zin van artikel 3 van de WOG is geregistreerd, voor rangschikking onder tabelpost a 6 voldoende is, dat het product is bestemd om te worden gebruikt of op enigerlei wijze wordt aangeduid of aanbevolen als zijnde geschikt voor het genezen, lenigen of voorkomen van enige aandoening, ziekte(verschijnsel), pijn, verwonding of gebrek bij de mens, alsmede dat het product in een farmaceutische vorm in de handel wordt gebracht.

Naar mijn oordeel is de enkele aanduiding of aanprijzing door de ondernemer dat het door hem in farmaceutische vorm in de handel gebrachte product geschikt is voor het genezen enz. van enige aandoening enz. bij de mens, niet toereikend voor rangschikking onder tabelpost a 6. Een dergelijke aanduiding of aanprijzing moet vanwege het subjectieve karakter ervan, worden ondersteund door gegevens die de aanduiding of aanprijzing ondersteunen in meer objectieve zin. Zie in dit verband rechtsoverweging 4.8 van vorengenoemde uitspraak van het Gerechtshof 's?Hertogenbosch, waarin het Hof nadrukkelijk verwijst naar de in een folder van de
gezamenlijke Kring-apothekers opgenomen aanduiding van de desbetreffende poeders als geneesmiddel tegen jeuk.

Deze objectivering kan bijvoorbeeld bestaan uit:


- een verklaring van een deskundige op het terrein van de werking van geneesmiddelen, dat de aanduiding/aanprijzing van het desbetreffende product klopt. Bij een deskundige valt onder meer te denken aan de onder het ministerie van VWS ressorterende Inspectie voor de
Volksgezondheid, een overkoepelende organisatie van apothekers, artsen e.d. (KNMP, KNMG e.d.);


- wetenschappelijke rapporten waarin de aanduiding/aanprijzing van het product wordt bevestigd;


- de aanwezigheid van bepaalde werkzame bestanddelen in het desbetreffende product, die ook voorkomen in producten die op basis van de WOG als farmaceutische preparaten of
farmaceutische specialités zijn geregistreerd.

Producten die naar maatschappelijke opvattingen (primair) een andere functie bezitten dan de functie van geneesmiddel (bijv.
verzorgingsproducten, cosmetica, alcoholhoudende dranken) vallen buiten het toepassingsgebied van tabelpost a 6.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...