Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belangen Harmelense Inwoners tegen locatie windmolens

Datum nieuwsfeit: 14-09-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


PersberichtHarmelen, 14 september 2001

Belangen Harmelense Inwoners:

windmolens en 'Groene energie' op Septembermarkt punt van discussie

Op de afgelopen Septembermarkt in Harmelen heeft de vereniging Belangen Harmelense Inwoners onderzocht hoe de mening van de inwoners met be-trekking tot windmolens langs de A12 en het 'Groene energie'-aanbod van de Remu is.

De Remu heeft bij de gemeente Woerden een bouwvergunning aangevraagd voor de plaatsing van vier windmolens ter hoogte van het benzinestation langs de A12 bij Harmelen. Dit heeft tot schrikreacties bij de inwoners van Harmelen geleid, niet in het minst omdat de hoogte van die windmolens 80 meter zou worden. Dat is bijna de hoogte van de Utrechtse Domtoren en dat maar liefst viermaal!

Belangen Harmelense Inwoners heeft er daarom bij de gemeente Woerden op aan-gedrongen éérst verder te kijken naar een plaats minder dicht bij de bebouwing van woningen (bij een industrie/bedrijventerrein zou een veel meer in aanmerking komende locatie kunnen zijn) en de mogelijke geluidsoverlast te onderzoeken.

Een ander punt is het zogenaamde 'Groene energie'-aanbod van de Remu. Afnemers worden verleid daarvoor te kiezen en gaan dan extra betalen. Reeds in juni heeft Belangen Harmelense Inwoners daartegen bij alle gemeenten binnen onze provincie een actie in gang gezet. De afnemer krijgt namelijk niet die beloofde 100% 'groene' stroom, niemand heeft een speciale elektriciteits-brievenbus voor 'groene' stroom in zijn huis. 'Groene' stroom verdwijnt gewoon in het net en iedereen krijgt daar een beetje van. Alleen betalen de 'niet-groene' afnemers daar niets extra voor.

Deze voorstelling van zaken noemt Belangen Harmelense Inwoners een vorm van misleiding. Daartegen heeft zij ook bij de Provincie (groot-aandeelhouder van de Remu) geprotesteerd en aangedrongen de Remu te bewegen ook de kiezers voor 'Groene' energie het normale tarief te berekenen. Anders is er sprake van prijsdiscriminatie.

Gedeputeerde Staten wil van geen medewerking weten. Zij beweert dat de Remu niet aan misleiding doet. In een scherpe beantwoording toont Belangen Harmelense Inwoners duidelijk aan dat de Remu wel misleidend te werk gaat en dringt opnieuw op bemiddeling aan.

Bijlage: kopieën brieven

Nadere informatie: J. Bakker, ( 0348-44.2016

De brieftekst naar de gemeente Woerden:

Geacht College, geachte Fracties,

Toen er in juni berichten in de pers verschenen over de aanvraag voor een vergunning tot het plaatsen van vier windmolens ter hoogte van het benzinestation op de A12, hebben inwoners ons gebeld om hun verontrusting uit te spreken over deze plaats, mede gezien de hoogte van de geplande windmolens (bijna Utrechtse Domtoren hoog) en mogelijke geluidsoverlast.

Dit is voor onze vereniging aanleiding geweest dit (naast het onderwerp 'Groene energie'/ 'Ecostroom') op de jl. Septembermarkt in Harmelen nader af te tasten. Ons is gebleken dat bovengenoemde zorg in de breedte van de inwoners leeft.

Wij brengen derhalve dit gegeven namens de inwoners onder uw aandacht. Tijdens de Septem-bermarkt hebben op onze stand formulieren gelegen met een tekst in de geest zoals de eerste 'bellers' zich hebben uitgesproken, waarvan er veel zijn meegenomen. Een aantal heeft zelfs ter plekke getekend met het verzoek deze voor hen op te sturen. Een ervan is een bezoeker uit Vleuten-De Meern, die heeft getekend met als motief: 'wanneer die zo dicht bij mij zouden komen, zou ik ook hebben getekend. Zie het als mijn steun aan de Harmelenaren'.

Wij dringen er op aan - voordat u de vergunningaanvraag in overweging neemt - eerst de mogelijkheid van een andere locatie te bekijken en te onderzoeken wat de geluidsoverlast kan zijn. Ten overvloede brengen wij onder uw aandacht dat, toen Harmelen op dat punt een - lagere -reclamezuil wilde plaatsen, dit vreemd genoeg door de Provincie is geweigerd.

De brieftekst naar het Provinciehuis:

Geacht College,

Op 15 juni schreven wij u aan met het verzoek u, als mede-eigenaar, in te spannen de Remu te bewegen bij de keuze voor 'Groene energie' dezelfde prijs te berekenen als voor de 'normale'. Iets, waartoe reeds een aantal andere leveranciers is overgegaan.

U stelt in uw antwoord via de provinciale medewerker de heer W.R. Snel, 'dat u daartoe niet bereid bent'. Dit met de volgende argumentatie:


1. Geen misleiding


U stelt dat de Remu met haar voorlichting niet misleidt: 'omdat 'Groene energie' tezamen met andere energiestromen in het net verdwijnt* en 'dat daardoor het groene karakter van de leverantie aan de afnemers is gegarandeerd'.


*dit is ons bekend en het is juist de reden van ons verzoek
Het 'groene karakter is gegarandeerd' is geen argument om een hogere prijs te berekenen, want afnemers die niet op het aanbod voor 'Groene energie' hebben gereageerd, behoeven niets extra voor diezelfde leverantie te betalen. Bovendien is die geleverde energie nog steeds niet 'groen', maar slechts een heel klein beetje groen. Het 'groene karakter is gegarandeerd' is dus niet meer dan een aantal mooie worden. De Remu verleidt de afnemers haar brief en folder met wel degelijk suggestieve, misleidende informatie:

4e6309.jpg

(Zoals ons is gebleken lopen tegen dergelijke teksten reeds aanklachten bij de Reclame Code Commissie)

4e632b.jpg

Niets dus over 'Groene energie, die tezamen met andere energiestromen in het net verdwijnt'. En niets over 'u krijgt voor die extra kosten geen 100%, maar slechts een heel klein beetje groene energie in huis'.

Uit inmiddels vele gespreken met milieubewuste, maar niet zo spontaan reagerende inwoners binnen onze provincie blijkt, dat die dit ook zo zien: 'misleidende voorlichting' en 'een hogere prijs terwijl geen 100% 'Groene energie' wordt geleverd'. Mensen laten zich niet zo gemakkelijk meer voor de gek houden. Wanneer maatschappijen als de Remu - evenals andere maatschappijen - geen extra prijs zouden rekenen, dan zouden veel meer mensen met een positieve respons op het idee van 'Groene energie' te kennen geven daarvoor te zijn, De respons zou dan aanmerkelijk hoger zijn, wellicht zelfs de 100% naderen.


2. Uw onwil zich in deze niet met het prijsbeleid van de Remu te bemoeien

Dit is iets wat wij niet kunnen vatten. Wat kost het u voor moeite, om in het belang van de inwoners van onze provincie, een poging te doen de Remu - als typische leverancier van onze provincie - om bovenstaande redenen te bewegen 'Groene energie' ook tegen de normale prijs te leveren? Nu is er sprake van prijsbeleid, maar van prijsdiscriminatiebeleid. Uiteindelijk bent u door de inwoners gekozen om voor hen te 'zorgen' en niet om de commerciële belangen van de Remu te steunen.

Wij dringen dus nogmaals aan om gehoor te geven aan ons verzoek namens de inwoners van onze gemeente, maar ook die van de andere gemeenten in de Provincie Utrecht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie