Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst gemeenteraad Weert

Datum nieuwsfeit: 14-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert


Actueel
Raadsvergadering
Op donderdag 13 september vond in de raadzaal van het Weerter stadhuis de laatste raadsvergadering plaats.

Alle raadsvoorstellen bij de onderstaande agendapunten van die vergadering zijn akkoord bevonden.

AGENDA

1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 juni 2001.
2. Aankopen van grond in uitbreidingsgebied de Kempen van mw. A.M.J. Coppen-Jansen, Cranendonck 8, alhier. (01 09 138)
3. Aankopen van grond in uitbreidingsgebied de Kempen van de heer J.J.H. Smeets, Poldermolen 102, alhier. (01 09 139)
4. Wijzigen van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 1998. (01 09 143)

5. Wijzigen van enkele artikelen in de Algemene Plaatselijke Verordening. (01 09 129)

6. Vaststellen van het bestemmingsplan artikel 30 WRO herziening NRP-gebied. (01 09 125)

7. Vaststellen van het bestemmingsplan artikel 30 WRO herziening buitengebied 1998. (01 09 126)

8. Terugbetalen van de exploitatiebijdragen Erasmushof en hiervoor een krediet beschikbaar stellen ad ¦ 900.000,00. (01 09 134)
9. a. Kennisnemen van het verloop en de uitkomsten van de initiatief- en definitiefase Kerkplein Stramproy e.o.;

b. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad ¦ 274.500,00 voor de ontwerpfase (verdere uitwerking van de voorkeursvisie voor het) Kerkplein Stramproy e.o. (01 09 130)
10. Akkoord gaan met de definitieve versie van het speelruimteplan deel 1 (onderhoud) 2000 t/m 2004. (01 09 123)
11. Kennisnemen van de jaarrekening 2000 van het Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse en instemmen met de opgenomen aanwending van de algemene reserve. (01 09 131)
12. Vaststellen van de nota "Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten" en instemmen met de aanbevelingen. (01 09 132)
13. Rijksdienst voor de Monumentenzorg adviseren om de spoorbrug en de landhoofden aan de Suffolkweg niet te beschermen op rijksniveau. (01 09 124)

14. Vaststellen van de monumentennota 2001. (01 09 136)
15. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 12.000,00 voor het project Hartslag (Midden) Limburg. (01 09 135)


16. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad ¦ 37.453,00 voor het Weerter aandeel in de kosten van de opstelling van een Regionaal Volkshuisvestingsplan voor het Weerter Kwartier (Weert, Nederweert, Hunsel). (01 09 127)

17. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 260.000,00 voor de aanleg van een nieuw gemaal in de groenstrook langs de Ringbaan Oost ter hoogte van de St. Jobstraat. (01 09 144)

18. Akkoord gaan met:

a. Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad ¦ 90.000,00 voor aanpassingen binnen het betaald parkeren;
b. de nieuwe tarieven voor het betaald parkeren met ingang van 1 januari 2002;

c. de invoering van "real time parking";
d. het uitwerken van een adequaat communicatieplan. (01 09 128)
19. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 50.000,00 voor de oprichting van een voorziening voor jongeren in de wijk Graswinkel. (01 09 137)

20. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 200.000,00 voor de herinrichting van de foyer van het Munttheater. (01 09 141)
21. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 39.000,00 voor maatregelen brandveiligheid musea. (01 09 142)
22. Ingekomen stukken
Voor kennisgeving aannemen:


a. Besluit van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2001 tot het aanwijzen van mw. mr. P.J.W.M. Theunissen, Roermond als procureur inzake de verzetprocedure tegen executie dwangsom Kluitmans Internationale Transporten B.V., Hoolstraat 15, alhier. (01 09 133)

b. Besluit van burgemeester en wethouders van 3 juli 2001 om geen beroep in te stellen tegen de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Limburg van delen van de bestemmingsplannen Swartbroek, Tungelroy en Laar en niet te verzoeken om een voorlopige voorziening.

c. Eindverslag inspraak bouwplan bouwbedrijf Kiggen, Kemperveldweg 3, alhier. (01 09 133)

d. Eindverslag inspraak bouwplan Vereniging Natuurmonumenten aan de Venboordstraat alhier. (01 09 133)

e. Concept-antwoordschrijven aan de heer T.H.E. Halfers, Maaseikerweg 167, alhier op zijn verzoek tot het treffen van bestuurlijke maatregelen tegen het in bedrijf houden van een transportbedrijf op het perceel Maaseikerweg 169. (01 09 133)
f. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 24 mei t/m 16 augustus 2001.


a. ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 162, 164, 166, 167, 168, 172, 174, 182, 186, 187, 194, 195, 196, 197, 219, 223, 228, 230, 234 en 237;

b. ter beslissing aan de commissie Sport en Sportieve Recreatie voorleggen de brief onder nr. 191;

c. ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 170, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 185, 188, 190, 193, 199, 202, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 220, 222, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 235 en 236;
d. voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 163, 165, 169, 171, 180, 181, 189, 192, 198, 200, 201, 203, 204, 206, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 221 en 225. (01 09 133)
g. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen. (01 09 133)

h. a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2001;
b. Overzicht reserves en voorzieningen;
c. Overzicht begrotingsuitkomsten 2001;
d. Overzicht prioriteiten. (01 09 133)

OPENbaarHUIS
Raads- en commissievergaderingen
8-10 Commissie Algemene Zaken en Volksgezondheid 8-10 Commissie Sociale en Economische Zaken en Toerisme 9-10 Commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken 10-10 Commissie Gemeentewerken
11-10 Commissie Sport en Sportieve Recreatie (18.00 uur) en Commissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu (19.30 uur)
15-10 Commissie Financiën
25-10 Raadsvergadering
31-10 Raadsvergadering: algemene beschouwingen

1-11 Raadsvergadering: vaststelling begroting 2002

De meeste raads- en commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur, behalve indien anders aangegeven. Alle vergaderingen vinden plaats in het stadhuis aan de Beekstraat en zijn openbaar. De vergaderagenda's liggen enkele dagen voor de vergadering ter inzage in het Infocentrum in de hal van het stadhuis. Burgers hebben spreekrecht in de commissievergaderingen. Daarvoor dient men zich vóór het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

Andere openbare bijeenkomsten
19-9 Monumentencommissie 14.00 uur
27-9 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
11-10 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
25-10 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis.

Spreekuur burgemeester en wethouders
Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, stadhuis, Beekstraat. Voor een gesprek met de burgemeester dient men vooraf een afspraak te maken via tel. 575224.
Op maandag 1 oktober vervalt het spreekuur van burgemeester en wethouders in verband met de kermis.

Laatst gewijzigd op: 14 september 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...