Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemeen nieuws gemeente Oostburg

Datum nieuwsfeit: 14-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oostburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oostburg


Algemeen nieuws week 37

Nieuws en Persberichten


* Galm laat hele gemeente bewegen

* Controle- en handhavingsbeleid aangescherpt
* Opplusdag Zuidzande

* Rioleringswerkzaamheden Groede

* Feestavond voor vrijwilligers

Galm laat hele gemeente bewegen

Ondertekening contract door (v.l.n.r.) de heren Van Brussel, Leentfaar en Kienhuis Om inwoners tussen de 55 en 65 jaar te stimuleren (meer) bewegings- en sportactiviteiten te ondernemen, hebben de gemeente Oostburg, de Zeeuwse Sportraad en de Stichting Welzijn West Zeeuwsch-Vlaanderen in februari 2000 het Galm-project opgestart. Galm staat voor Gezond Actief Leven Model. Gezellig sporten staat voorop, maar het project heeft tevens tot doel dat deelnemers zich gezonder en fitter gaan voelen.

Omdat het Galm-project gericht is op circa 1000 personen was het niet mogelijk alle inwoners uit de gemeente tussen de 55 en 65 jaar aan te schrijven. Er is daarom gestart met de kernen Oostburg, Zuidzande, Cadzand, Nieuwvliet, Schoondijke en Waterlandkerkje Het afgelopen jaar hebben ruim 90 deelnemers uit deze plaatsen aan het project deelgenomen. De ervaringen zijn zeer positief. Niet alleen over de sportieve kant van het verhaal, maar zeker ook vanwege de vele sociale contacten.

Gezien dit succes is besloten een tweede ronde op te starten. Hiervoor hebben wethouder Leentfaar van de gemeente Oostburg, de heer Kienhuis, directeur van de Zeeuwse Sportraad. en de heer Van Brussel, voorzitter van de Stichting Welzijn West Zeeuwsch-Vlaanderen op 30 augustus jl. een convenant getekend. Nu krijgen de 55-plussers uit de kernen Breskens, Groede, Hoofdplaat en IJzendijke de kans om sportactiviteiten (terug) op te pakken. Naar aanleiding van brieven die de gemeente hiervoor verstuurd heeft, hebben zich inmiddels ruim 100 personen aangemeld. Het project start met een fitheidstest op woensdag 26 september a.s. in de sporthal van sportpark Scheldeveste te Breskens.
top

Controle- en handhavingsbeleid aangescherpt

Eén van de agendapunten van de raadsvergadering op 20 september a.s. is het voorstel tot het goedkeuren van de nota "Handhavingsbeleid gemeente Oostburg". Volgens deze nota is handhaving het afdwingen van naleving van de bestaande wetten en regels en dus het optreden tegen illegale situaties en overtredingen.

De rampen in Enschede en Volendam hebben veel gemeenten en andere overheden duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goed controle- en handhavingsbeleid is. Ook de gemeente Oostburg heeft extra maatregelen getroffen. Begin dit jaar is gestart met een actief controle- en handhavingsbeleid op de (geldigheid) van gebruiksvergunningen. Binnen vier jaar wil de gemeente alle bedrijven die een publieksfunctie hebben controleren. Ook de bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en/of verwerkt. Daarbij horen nagenoeg alle horeca-panden, campings, winkels, bedrijfspanden, garages en openbare gebouwen. Hiervoor is een medewerker brandpreventie aangetrokken.

Hier blijft het echter niet bij. Er is immers niet alleen controle en handhaving nodig op het gebied van brandveiligheid, maar ook op het vlak van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen) en volkshuisvesting (bouwen). In de nota "Handhavingsbeleid gemeente Oostburg" staat beschreven hoe de handhaving op al deze verschillende gebieden systematisch en structureel gaat plaatsvinden. Jaarlijks moet bijvoorbeeld een duidelijk programma van activiteiten opgesteld worden. Hiervoor is een coördinator handhaving aangetrokken die naast het opstellen van het programma ook toeziet op de uitvoering ervan. Hierbij moet uiteraard rekening gehouden worden met actuele ontwikkelingen op het handhavingsgebied.

Met de nota zet de gemeente een belangrijke stap naar een gestructureerd controle- en handhavingsbeleid. Dit zal een positieve invloed hebben op ons woon- en leefklimaat.

De adviescommissie Algemeen Bestuurlijke en Economische Zaken heeft 27 augustus jl. met de nota ingestemd. Op 20 september a.s. wordt het beleidsstuk ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. top

Op vrijdag 12 oktober a.s. organiseert de gemeente in samenwerking met de dorpsraad een opplusdag in Zuidzande. Op deze dag zal een team van gemeentewerken kleine karweitjes opknappen, zoals het rechtleggen van trottoirtegels, het opvullen van putten in het wegdek en het rechtzetten van verkeersborden.

Het gemeentebestuur nodigt de inwoners van Zuidzande van harte uit om aan te geven wat er op korte termijn opgeknapt dient te worden. Tevens wordt het zeer op prijs gesteld als inwoners zich als vrijwilliger aanmelden om tijdens de opplusdag (of eventueel op een vervolgdatum) mee te helpen.

Reacties (zowel klusjes als aanmeldingen om mee te helpen) kunnen tot vrijdag 28 september a.s. worden gemeld bij de secretaris van de dorpsraad Zuidzande, de heer W. Huigh, Oostburgsestraat 29 te Zuidzande (tel. 0117 - 455384). De gemeente en de dorpsraad bepalen vervolgens samen welke klusjes die dag worden uitgevoerd. top

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN GROEDE

Een groot deel van de riolering in Groede is aangelegd rond 1953. Omdat de kwaliteit hiervan in de loop der jaren verminderd is en omdat de capaciteit van het stelsel niet meer voldoet aan de nu geldende eisen is een paar jaar geleden besloten een deel van de riolering te vernieuwen. Hierbij worden de bestaande buizen vervangen door leidingen met een veel grotere omvang.

In 1997 is al een gedeelte van dit werk uitgevoerd. Omdat de Schuitvlotstraat toen in het kader van Duurzaam Veilig volledig moest worden aangepast, is daar gelijktijdig de riolering vervangen. Binnenkort wordt begonnen met de rest van het werk. De riolering zal dan worden vervangen vanaf het kruispunt van de Schuitvlotstraat en de Markt, op de Markt, in de Noordstraat, de Blekestraat en de Nieuwstraat tot bijna op het kruispunt met de Molenstraat. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind september van start gaan, zodat alles er weer keurig bijligt voor aanvang van het nieuwe seizoen.

Omdat zeker in de Noordstraat de waterleiding en mogelijk ook de gasleiding te dicht bij de riolering liggen, worden hier tijdelijk noodleidingen gelegd door Delta Nutsbedrijven.

Het werk, dwars door het hart van Groede, zal zeker voor de nodige overlast zorgen. Toch is uitvoering noodzakelijk en wij vertrouwen op het begrip van u als inwoners. Op woensdag 19 september a.s. om 20.00 uur vindt in boisserie De Drie Koningen een voorlichtingsbijeenkomst plaats, waar uitleg wordt gegeven over onder andere de volgorde en tijdsduur van de aankomende werkzaamheden. Uiteraard is er tevens gelegenheid tot het stellen van vragen. Alle direct omwonenden ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst in de bus. Andere belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Voor nadere inlichtingen:
Afdeling Gemeentewerken of Bureau Voorlichting, tel. 0117 - 457000 top

Feestavond voor vrijwilligers

Het jaar 2001 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Vrijwilliger. Ook in West Zeeuwsch-Vlaanderen zetten veel vrijwilligers zich in voor uiteenlopende doelen. Daarom laten de gemeenten Sluis-Aardenburg en Oostburg, die op dit werkgebied verenigd zijn in het Samenwerkingsverband Welzijnsbeleid West Zeeuwsch-Vlaanderen, dit niet zomaar voorbij gaan. Als blijk van waardering voor het vele werk dat vrijwilligers bij allerlei maatschappelijke organisaties verrichten, organiseren zij op 3 november a.s. een feestavond in sportcomplex De Eenhoorn.

Alle bij de gemeenten bekende organisaties hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen met het verzoek enkele vrijwilligers voor deze avond aan te melden. Gezien het aantal beschikbare plaatsen, maximaal 800, is het helaas niet mogelijk alle vrijwilligers van alle organisaties te vragen.

Indien uw maatschappelijke organisatie (nog) geen uitnodiging ontvangen heeft en u wel in aanmerking voor de feestavond komt omdat er vrijwilligers werkzaam zijn, kunt u zich tot 1 oktober a.s. alsnog aanmelden bij het Samenwerkingsverband Welzijnsbeleid West Zeeuwsch-Vlaanderen, postbus 27, 4500 AA Oostburg, tel. 0117 - 457226, e-mail (pvherwaarden@oostburg.nl). Wilt u bij opgave duidelijk de naam, het adres, het telefoonnummer, de contactpersoon en de maatschappelijke doelstelling van uw organisatie vermelden? Ook vernemen wij graag het aantal vrijwilligers dat bij uw instantie werkzaam is. Na ontvangst van de aanmelding nemen wij vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.
top

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie