Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Artotheek Hoeksche Waard in Oud-Beijerland

Datum nieuwsfeit: 15-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oud-Beijerland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oud-Beijerland

Artotheek Hoeksche Waard in Oud-Beijerland

De Artotheek Hoeksche Waard is van 15 tot en met 29 september a.s. in Oud-Beijerland. Gedurende deze twee weken is de ontmoetingsruimte in De Lindenhoeve ingericht als kunstuitleen. Er zijn ongeveer 250 kunstwerken aanwezig, waaruit direct een keuze gemaakt kan worden.

Abonnees kunnen hun werk omruilen en belangstellenden kunnen vrijblijvend binnenlopen om te zien of er iets van hun gading bij is.

In oktober 2000 is de permanente vestiging van de Artotheek Hoeksche Waard (onderdeel van Centrum Beeldende Kunst, Kunstuitleen Dordrecht) gesloten en is besloten om in een geheel nieuwe opzet terug te komen in Oud-Beijerland.

Vanaf 2001 is de kunstuitleen met een mobiele vestiging twee keer per jaar, telkens voor een periode van twee weken, aanwezig in Oud-Beijerland.

Ditmaal wordt er een kunst- en tekenwedstrijd georganiseerd voor kinderen t/m 12 jaar. De wedstrijdformulieren worden verspreid via alle basisscholen in Oud-Beijerland en kunnen vanaf 15 september worden ingeleverd bij de kunstuitleen. Alle inzendingen worden gexposeerd in de foyer van De Lindenhoeve.

De jury bestaat uit mw. A.M.C. van Hemert (wethouder onderwijs), Hanneke Piederit (beeldend kunstenaar) en Annelies van Wijk (hoofdmedewerker Artotheek Hoeksche Waard.

De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op 26 september om 14.00 uur

Artotheek Hoeksche Waard, alleen van 15 tot en met 29 september 2001 in De Lindenhoeve, Steenenstraat 24 in Oud-Beijerland. Openingstijden: dinsdag en donderdag van 12.00 tot 17.00 uur; woensdag en vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Nadere informatie is te verkrijgen bij : Maaike van de Wiel, tel. 078.6314689.

Autovrije zaterdag

EUROPESE AUTOVRIJE DAG ZATERDAG 22 september a.s.

De Autovrije Dag is een initiatief van Milieudefensie en het Landelijk Overleg Autovrije (Zon)dag (LOAZ). Dit jaar sluit Nederland zich aan bij de Europese Autovrije Dag die elk jaar op 22 september door de Europese Commissie wordt uitgeroepen. Dit jaar valt 22 september op een zaterdag. Op 22 september 2001 wordt door Reizigers Vereniging Rover in samenwerking met LOAZ/Milieudefensie ook de landelijke promotiedag voor het Openbaar Vervoer georganiseerd met het motto: "stap 'ns een dagje over". Behalve met de fiets en te voet kun je de autovrije gebieden dus ook met het openbaar vervoer bereiken.

Wij hebben besloten als gemeentebestuur zelf niet actief deel te nemen aan de Europese Autovrije Dag, maar de Autovrije Dag wel onder de aandacht te brengen, zodat iedereen voor zich kan afwegen of hij of zij de auto laat staat op zaterdag 22 september a.s.

Diverse Nederlandse gemeenten doen mee aan de Europese Autovrije Dag op 22 september a.s. In onze omgeving zijn de deelnemende gemeenten onder andere: Dordrecht, Gorinchem, Rotterdam, Delft, Leiden, Voorschoten en Zoetermeer, Daarnaast doen vrijwel alle Europese hoofdsteden zoals: Rome, Londen, Parijs, Madrid, Brussel, Berlijn en Amsterdam mee. Delen van deze gemeenten zijn afgesloten voor het autoverkeer. Voor de overige delen van de gemeenten geldt het verzoek de auto op vrijwillige basis te laten staan.

Indien u op zaterdag 22 september a.s. een van de autovrije gemeenten wilt bezoeken verzoeken wij u rekening te houden met de Autovrije Dag en zomogelijk andere vervoermiddelen dan de auto te benutten. Een aantal van de deelnemende gemeenten biedt die dag in samenwerking met vervoerbedrijven alternatieve vervoersmogelijkheden aan of korting op openbaar vervoer.

Voor meer informatie: www.autovrijedag.nl of tel. 020-6262620 (servicelijn milieudefensie).

Reisdocumenten

Per 1 oktober wijzigt de afgifteprocedure van de reisdocumenten.

Het duurt voortaan n week voordat uw nieuwe document gereed is. Het aanvragen en afhalen moet u persoonlijk doen.

Van 1 t/m 8 oktober 2001 kunnen er zelfs helemaal geen reisdocumenten worden verstrekt.

Het paspoort wordt een stuk goedkoper: f 73,55 (33,38) (nu f 106,50 (48,33)). De identiteitskaart wordt duurder: f 59,20 (26,86) (nu f 39,60 (17,97)).

Het bijschrijven van kinderen duurt ook voortaan ook n week en kost f 17,50 (7,94) (bijschrijving in een geldig paspoort) of f 10,00 (4,54) (bijschrijving in nieuw paspoort).

Uiteraard zijn er spoedprocedures voor bijzondere omstandighede.

Deze wijzigingen zijn het gevolg van nieuwe landelijke regels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, tel. 646777.

Veilig fietsen

Alles weten over veilig fietsen

De fiets is in Nederland nog altijd een van de meest gebruikte vervoersmiddelen. Voor de fietser is deelname aan het verkeer van alledag er echter niet veiliger op geworden. Want al kent u als fietser de regels nog zo goed en past u deze ook toe, vaak is het juist het gedrag van anderen dat een groot gevaar vormt voor de kwetsbare tweewieler.

Om iedereen die zich met de fiets voortbeweegt op deze gevaren te wijzen, heeft de Fietsersbond een folder gemaakt met de titel :

Zelfbewust fietsen: veiliger en plezieriger

Het recht van de sterkste

In deze folder vindt u tal van adviezen die vooral gericht zijn op het voorkomen van ergernis en gevaarlijke situaties. Omdat er nogal wat onduidelijkheid bestaat over de regels die gelden voor de fietser in het verkeer, zijn bovendien de belangrijkste verkeersregels in het boekwerkje opgenomen. Tot slot wordt er een aantal specifieke tips genoemd voor de oudere fietser en voor ouders met kinderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Fietsersbond via telefoon (030) 2918171.

Wanneer u over een internetaansluiting beschikt, kunt u ook een kijkje nemen op de site van de Fietsersbond: www, fietsersbond.nl

Beindiging verkoop compostvaten

Sinds 1985 verkoopt de gemeente compostvaten voor de helft van de inkoopprijs om het hergebruik van gft-afval te stimuleren. Binnenkort zal echter met de verkoop van de vaten gestopt worden. Wilt u een steentje bijdragen aan een goed milieu dan kunt u nog een compostvat bestellen, wij hebben er nog een paar (drie) op voorraad. Nadat deze voorraad is uitverkocht wordt met de verkoop gestopt.

De gemeente was begonnen met de verkoop van compostvaten om het hergebruik van groente- fruit en tuinafval te stimuleren. Door het hergebruiken van gft-afval nam de hoeveelheid te verbranden afval af en werd er bespaard op de kosten van de afvalverwerking. Daarnaast was een compostvat aantrekkelijk voor de consument omdat zij, wanneer zij zelf compost maakten, geen tuincompost of mest hoefden te kopen.

Aanvankelijk was de compostvatenregeling bijzonder succesvol. Per jaar werden gemiddeld 50 stuks verkocht. Na de introductie van de gescheiden inzameling in 1992 nam de belangstelling echter sterk af. De gft-container bood sindsdien immers ook een goede oplossing. Het is nu eenmaal gemakkelijker om het gft afval in de groene containers te doen dan om zelf aan het composteren te slaan. Daarnaast is in 1997 de taak ten aanzien van de inzameling, het hergebruik en de preventie van huishoudelijk afval overgedragen van de gemeente aan de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard. Om deze redenen heeft de gemeente besloten om, nadat de laatste paar vaten verkocht zijn, te stopen met de verkoop.

Indien u nog een compostvat wilt kopen dan kunt u deze bestellen bij de heer van Hoven, telefoonnummer 0186-646671. De vaten kosten f 25,- per stuk.

Petitie

PETITIE 'GEZOND VAN 'T LAND' AANGEBODEN

Een delegatie van de WLTO afd. Hoeksche Waard heeft vrijdag 7 september jl. een petitie aangeboden aan burgemeester B.B.M. van der Hart.

Deze landelijke actie is bedoeld om aan inwoners en politici kenbaar te maken dat er maatregelen genomen moeten worden en middelen beschikbaar moeten komen voor het beschermen van gewassen tegen ziekten, plagen en onkruiden en vooral dat Nederland in de pas moet lopen met de rest van de Europese Unie.

Parkeerregeling voor caravans

PARKEERREGELING VOOR CARAVANS EN AANHANGWAGENS

Nu de vakantieperiode weer ten einde loopt en velen terugkeren van hun vakantiebestemming verschijnen er weer steeds meer caravans, vouwwagens e.d. in de straten

Voor alle duidelijkheid willen wij nogmaals de regeling, opgenomen in de Oud-Beijerlandse APV, onder uw aandacht brengen als het gaat om de parkeerregeling voor caravans, vouwwagens, aanhangwagentjes en dergelijke. Deze regeling, die mede een bijdrage levert aan het terugdringen van de 'verloedering van het straatbeeld' geldt het gehele jaar en luidt als volgt :

Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen en dergelijke langer dan drie dagen achtereen op de openbare weg te parkeren.

De mogelijkheid bestaat om ontheffing te verkrijgen. In die gevallen wordt een afweging gemaakt tussen de noodzaak om in het concrete geval langer gebruik te maken van de openbare weg en het uiterlijk aanzien van de omgeving.

Een schriftelijk verzoek om ontheffing kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Reinigen riolering Oosterse Gorzen

In de wijk Oosterse Gorzen wordt op 24 september a.s. een begin gemaakt met het reinigen van de riolering. Deze werkzaamheden zullen bij gunstige weersomstandigheden ongeveer 10 dagen duren.

Om eventuele overlast in uw woning en/of bedrijf te voorkomen, raden wij u aan om toiletpotten, wasbakken etcetera af te sluiten; bijvoorbeeld door het deksel van het toilet dicht te klappen en hierop een emmer water neer te zetten.

Omdat het onmogelijk is exact aan te geven wanneer de riolering bij u in de straat of directe omgeving aan de beurt is, vragen wij u zelf in de gaten te houden wanneer bij u in de straat gereinigd wordt (ter informatie: de werkzaamheden worden verricht door de grote gele reinigingswagens van Van der Valk & De Groot. Deze wagens zijn heel duidelijk herkenbaar).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met dhr. E. van Hoven, tel. 0186.646671

Rolstoel vierdaagse

Pieter Kleiberg en Gert van der Zwaan uit Oud-Beijerland hebben van 24 t/m 27 juli jl. deelgenomen aan de 16e Twentse Rolstoel Vierdaagse.

Pieter Kleiberg (18 jaar) werd geboren met een open ruggetje en is hierdoor vanaf zijn middel verlamd. Een rolstoel is voor hem dan ook het vervoermiddel bij uitstek om zich zelfstandig te verplaatsen.

Sinds kort heeft hij een 'handbike' waarmee hij als het ware met zijn handen kan fietsen.

Zijn niet-gehandicapte vriend Gert van der Zwaan heeft Pieter begeleidt en, net als Pieter, de Vierdaagse volbracht in een rolstoel!!!

Een geweldige prestatie voor beide jonge heren.

Pieter heeft er tevens een sponsoractie van gemaakt voor "op weg met de ander", een christelijke vereniging die zich inzet voor steun en hulp aan gehandicapten.

Dit was voor burgmeester Van der Hart aanleiding hen uit te nodigen op zijn kamer in het gemeentehuis.

Gedurende een uurtje hebben ze met veel enthousiasme hun ervaringen en belevenissen aan de burgemeester verteld en samen met hem het fotoboek bekeken.

Walnoten

Op diverse plaatsen in Oud-Beijerland, onder meer aan de Paulus Pottersingel en de Anne Franksingel) staan notenbomen. Deze walnoten zijn zeer binnenkort rijp en vallen van de bomen. Het is elk jaar voor velen, ouderen en jongeren, een uitdaging om zoveel mogelijk noten te verzamelen. Wat u misschien niet weet, is dat de omhulsels van de noten een gele vloeistof afscheiden. Deze op verf gelijkende stof kan vervelende vlekken op uw kleding of vloerbedekking veroorzaken. Het is maar dat u het weet!

Collecteopbrengsten

In de afgelopen periode is in Oud-Beijerland de Simavi collecte 2001 gehouden. De opbrengst van deze inzameling bedroeg f 5.971,30.

Gemeentehuis gesloten

In verband met een personeelsbijeenkomst is het Gemeentehuis op donderdag 20 september a.s. vanaf 14.15 uur gesloten. Dit betekent dat de medewerkers vanaf dit tijdstip ook telefonisch niet meer bereikbaar zijn. Vrijdagmorgen zijn wij u vanaf 08.30 uur weer graag van dienst.

Bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het vergroten van een woning en het oprichten van een schuur aan de Karel Doormanstraat 38.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 14 september 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.


****

Inspraak oprichten aardgasproductie locatie Langeweg

Het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maakt bekend dat in het kader van de inspraakprocedure op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Inspraakverordening 1995 gedurende vier weken, van 14 september tot en met 11 oktober 2001, het plan om een bovengrondse aardgasproductie locatie aan de Langeweg, gelegen op een perceel Langeweg 33 en het volkstuinencomplex ter inzage ligt bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis.

Het college is voornemens hiervoor een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te volgen. Het bouwplan omvat de plaatsing van een klein dienstgebouw (controlekamer), het aanbrengen van een fundering voor de ventpijp, vloeistofdichte vloer met wateropvangbak en een hekwerk..

Gedurende de termijn van ter inzageligging kan een ieder zijn zienswijze op genoemd bouwplan kenbaar maken. U dient uw reactie schriftelijk in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Inlichtingen

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6, Oud-Beijerland. De openingstijden zijn op werkdagen 9.00 - 12.30 uur en volgens afspraak.

Op verzoek kan het bouwplan worden ingezien gedurende drie uren per week buiten de werkuren. Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer (0186) 646624

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB

Bekendmakingen

Datum publicatie :13 september 2001

Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

04-09-01

het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van een woning op het perceel Poortlaan 29;

dhr. P. Joosten

Poortlaan 29

3261 PA Oud-Beijerland

2

3c4f9a

Kapvergunning verleend voor:

30-08-01

het verplanten van 6 kastanjes van de Burg. Hammerbaan (ter hoogte van de Sabina van Beieren straat) naar de Wilhelminastraat;

Gemeente Oud-Beijerland

2

30-08-01

het kappen van 2 esdoorns in het Karrespoort t.er hoogte van huisnr. 9;

Gemeente Oud-Beijerland

2

3-08-01

het kappen van 10 st. Meelbessen in het Tollegors en Slobbegors bij de verdiepte parkeerplaats;

Gemeente Oud-Beijerland

2

30-08-01

het kappen van 13 kastanjes langs de Oost-Voorstraat;

Gemeente Oud-Beijerland

2

Sloopvergunning verleend voor:

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

04-090-1

de uitoefening van een horecabedrijf in het perceel Beijerse Hof 33b;

dhr. en mw. M.W. Shergold

Sheggy's Place

Beijrse Hof 33b

3262 VR Oud-Beijerland

3

04-09-01

het innemen van een standplaats t.b.v. Dierendag op de Oostdijk op 03-10-01 van 09.00-16.30 uur

Stichting Dierenambulance H.W.

mw. N. Rotteveel

Julianastraat 87

3291 BL Strijen

3

04-09-01

het opnemen van de volgende route in het parcours van de Heinenoordtunnelloop op 23-02-2002: Atletiekbaan Kikkershoek, Langeweg, Koninginneweg, Oostdijk, Bosschenweg, Zalmpad totaan Heinenoordtunnel

A.V. Spirit Werkgroep Wegatletiek

dhr. L.H. Drost

Postbus 1611

3260 BC Oud-Beijerland

3

10-09-01

het plaatsen van een tuinhuisje o.g.v. art. 19 WRO op het perceel Ranonkelstraat 110;

dhr. J. Klaasse

Ranonkelstraat 110

3261 BW Oud-Beijerland

2

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).

Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :
1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Dienst Bestuur, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41
WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :

13-07-01

oprichten van een overdekte zitplaats op het perceel Randweg 2;

C.S.G. Willem van Oranje

Randweg 2

3263 RA Oud-Beijerland

13-07-01

vervangen van een fietsenstalling op het perceel Randweg 2;

C.S.G. Willem van Oranje

Randweg 2

3263 RA Oud-Beijerland

16-07-01

plaatsen van een dakkapel op het perceel W. van Vlietstraat 11;

dhr. C. Aalbers

W. van Vlietstraat 11

3262 GM Oud-Beijerland

30-08-01

oprichten van een garage/werkplaatse en een overkapping op het perceel Albert Einsteinstraat 26;

S.O.B. Dienstverleningn B.V.

De Jagerweg 235

3328 AA Dordrecht

Sloopvergunningsverzoek tot het:

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...