Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inleiding Miljoenennota 2002

Datum nieuwsfeit: 18-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Sdu Uitgevers
Zoek soortgelijke berichten
Sdu Uitgevers


---
Tweede Kamer der Staten-Generaal


---


---
Vergaderjaar 2001-2002


---

28 000 Miljoenennota

Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN 'S RIJKS FINANCIËN

Aangeboden 18 september 2001

Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2002

VOORWOORD

De economische verwachtingen waarvan in de Miljoenennota 2002 wordt uitgegaan, zijn minder gunstig dan in voorgaande jaren. De economische groei vlakt dit en volgend jaar af tot 2 procent. Daarmee komt deze onder het behoedzame scenario, waarvan in het Regeerakkoord van 1998 is uitgegaan.

Dankzij het huidige begrotingsbeleid is de doorwerking van de grillige economische conjunctuur op de begroting beperkt. Door handhaving van de scheiding van inkomsten en uitgaven is het opnieuw mogelijk zowel een substantiële intensivering van de beleidsuitgaven als een omvangrijke verlichting van de lasten te realiseren en tevens de EMU-schuld verder te verlagen. In 2002 is, in vergelijking met wat een jaar geleden nog gedacht werd, 3,8 miljard euro (circa 8 miljard gulden) meer beschikbaar gesteld. In het bijzonder voor de door het kabinet gestelde prioriteiten zorg, onderwijs, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving. De lasten-verlichting heeft een omvang van 1,3 miljard euro (2,9 miljard gulden). Deze wordt zodanig ingezet dat het arbeidsaanbod wordt gestimuleerd. De begroting voor 2002 kent een overschot van 1 procent BBP. Voor het eerst sinds 1980 komt de EMU-schuld onder de 50 procent (47,7 procent). Daarmee wordt een ontwikkeling voortgezet, die gezien de huidige omvang van de EMU-schuld (217 miljard euro) een tijd moet worden volgehouden om de aanpak van de vraagstukken van de toekomst te vergemakkelijken.

De presentatie van de Miljoenennota is in tweeërlei opzicht vernieuwd. De relatie tussen doelstellingen, prestaties en middelen komt duidelijker tot uitdrukking. Daarin wordt de voortgang zichtbaar van het proces «Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording». Vanwege het afscheid van de gulden en de komst van de euro met ingang van 1 januari 2002 zijn alle begrotingsbedragen in euro weergegeven. Om de gewenning te vergemakkelijken zijn de belangrijkste totalen ook nog in gulden vermeld.

Gerrit Zalm


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie