Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beroepsonderwijs wil snel reageren op wensen bedrijfsleven

Datum nieuwsfeit: 18-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Bve Raad

Persbericht
Embargo tot dinsdag 18 september 15.15 uur

De Bilt, 18 september 2001

Bve Raad in reactie op Rijksbegroting 2002:

BEROEPSONDERWIJS WIL SNELLER REAGEREN OP WENSEN BEDRIJFSLEVEN

De technische opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs kampen met sterk teruglopende deelnemersaantallen. Volgens mr. G.Ph. Brokx, voorzitter van de Bve Raad, de landelijke brancheorganisatie voor het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, moeten sneller maatregelen worden genomen om deze terugloop tegen te gaan. In de begroting van OCenW blijkt hier niets van. Het beroepsonderwijs is onvoldoende in staat om tijdig op deze ontwikkelingen te kunnen reageren. De instellingen zijn bereid grote inspanningen te leveren om snel te komen tot modernisering van de opleidingenstructuur in de technische sector. De noodzaak daarvoor wordt sterk onderstreept door de vraag vanuit het bedrijfsleven. Vooral ondernemers uit de industrie verwachten dat op korte termijn grote aantallen niet te vervullen vacatures zullen ontstaan, aldus voorzitter Brokx.

De Bve Raad vindt het positief dat de onderwijs- en beroepsloopbaan van deelnemers centraal staat in de onderwijsbegroting, door de aandacht voor de aansluiting tussen vmbo, mbo en hbo. Dit moet de 'koninklijke route' worden naast het algemeen vormend onderwijs. De Bve Raad juicht dit toe. Alle bij het beroepsonderwijs betrokken partijen hebben een goed onderbouwde claim van 1 miljard gulden bij het Kabinet neergelegd om deze ambitie te doen slagen. De Bve Raad betreurt dat in de begroting voor 2002 slechts 300 miljoen gulden voor dit doel wordt uitgetrokken.
Bovendien is er in de begroting onvoldoende oog voor de problemen die de instellingen nu al hebben om het huidige onderwijs in de bve-sector goed te kunnen verzorgen. Uit het onafhankelijke onderzoeksrapport 'Bve in bedrijf' dat onlangs door de Bve Raad is uitgebracht, blijkt dat er éénmalig 500 miljoen gulden extra nodig is voor het inhalen van investeringsachterstanden in bijvoorbeeld apparatuur en informatie- en communicatietechnologie. Daar komt de uitvoering van de vele nieuwe taken sinds de inwerkingtreding van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) nog eens bij, waarvoor eveneens structureel 500 miljoen gulden extra nodig is. In de OCenW-begroting wordt helaas niet op deze problematiek ingegaan.

In de onderwijsbegroting wordt terecht veel aandacht besteed aan de noodzaak om een leven lang te blijven leren. De regionale opleidingencentra (ROC's), de agrarische opleidingscentra (AOC's) en de vakscholen kunnen daarin veel betekenen. Op het terrein van onder andere de scholing van werkenden kunnen zij een grote bijdrage leveren. Zij zijn immers de kenniscentra, die maatwerk kunnen leveren en in de regio een spilpositie in de kennisinfrastructuur vervullen. De financiële onderbouwing in de begroting om deze taak te kunnen uitvoeren, laat nog te wensen over.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) constateert in haar begroting dat te veel mensen uitvallen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Volgens EZ kan dit worden tegengegaan door verdere vormgeving van een leven lang leren. De Bve Raad onderschrijft deze constatering, maar is verbaasd dat EZ de oplossing enkel zoekt in het hoger onderwijs en voorbij gaat aan de mogelijkheden die de Bve-sector daarvoor biedt.

De Bve Raad signaleert een opvallende tegenstelling op het terrein van de inburgering tussen de begrotingen van OCenW en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De deelnemersraming in de OCenW-begroting laat na 2002 een dalende tendens zien, terwijl de begroting van BZK juist uitgaat van een verhoging van de aandacht voor de inburgering. Opheldering over deze tegengestelde verwachtingen is gewenst.

Al met al gaat het met de aandacht voor het beroepsonderwijs zeker de goede kant uit. De realisering van de breed gedragen ambities vraagt echter om een betere financiële vertaling, meent de Bve Raad.


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie