Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Faber niet meer welkom bij start groene vakbeurs

Datum nieuwsfeit: 18-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: LTO Nederland
Zoek soortgelijke berichten
LTO Nederland

Boomkwekerij vraagt LTO-voorzitter Doornbos 'Groot Groen 2001' te openen

Faber niet meer welkom bij start groene vakbeurs

Dinsdag 18 september 2001 - Staatssecretaris Faber van LNV is niet meer welkom bij de vakbeurs Groot Groen 2001 te Zundert. Het bestuur van de organiserende stichting heeft de bewindsvrouw laten weten het niet meer op prijs te stellen dat zij de vakbeurs opent. Op verzoek van de NBvB en de KBGBB verricht de voorzitter Doornbos van LTO-Nederland de opening op 3 oktober.
Aanleiding voor het verzoek van de NBvB (Ned. Bond van Boomkwekers) en de KBGBB (Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten) is de opstelling van het ministerie van LNV en Faber in het bijzonder ten aanzien van het gewasbeschermingbeleid. Volgens de brancheorganisaties NBvB, KBGGB en LTO-Nederland doet de staatssecretaris er beter aan haar tijd te besteden aan kennismaking met de praktijk dan aan het bijwonen van feestelijke gelegenheden. Een werkbezoek aan de sector lijkt dan ook meer op zijn plaats. Faber laat bij herhaling zien geen idee te hebben van de problemen waar boomkwekers in Nederland steeds meer mee geconfronteerd worden door haar beleid. Daar waar LNV boomkwekers het mes op de keel zet, alle zicht op een gezond perspectief voor het bedrijf ontneemt en zelfs het voortbestaan van bedrijven in gevaar brengt, is de aanwezigheid van Faber niet gepast bij de feestelijke opening van de beurs, verklaren de brancheorganisaties. Het beleid van Faber doet geen recht aan de milieuprestatie die boomkwekers reeds geleverd hebben. Het bestuur van de vakbeurs steunt de argumentatie van de brancheorganisaties en heeft daarom mede in verband met de presentatie van Groen op Wit de uitnodiging aan de staatssecretaris ingetrokken. Net als veel andere teelten kan de boomteelt absoluut niet uit de voeten met het huidige beleid van LNV. Door recente verboden op het gebruik van enkele middelen zijn de kwekers niet meer in staat hun boomkwekerijproducten te vrijwaren van onder andere onkruiden en te beschermen tegen bast- en bladvlekkenziekten, spint- en roestmijt, etc. Een beperkt aantal soorten is helemaal niet meer te kweken. Toelatingen voor nieuwe, milieuvriendelijkere middelen blijven uit en andere nog beschikbare middelen hebben geen of onvoldoende resultaat. Enerzijds leidt dit tot meer gebruik van chemische middelen en hogere milieubelasting, anderzijds neemt de kwaliteit van boomkwekerijgewassen af. De KBGBB uitte onlangs haar zorg over het behoud van de omvang van het assortiment en de kwaliteit van de producten, die juist de pijlers vormen onder de export. Zonder een effectief breed pakket maatregelen en middelen, kan de boomkwekerij geen invulling geven aan het nieuwe beleid dat het ministerie zelf zegt te willen in de nota Zicht op gezonde teelt. Volgens de NBvB laten boomkwekers zien te willen investeren in een milieuvriendelijke teelt. Dit blijkt onder meer uit de animo voor Qualitree. Dit is een marktgericht keurmerk waarbij gecertificeerde bedrijven het middelengebruik tot een minimum beperken met behulp van de zogeheten geïntegreerde teelt gekoppeld aan een gewasbeschermingplan, de toets van de milieumeetlat en verplichte registratie in MPS.

De opening van de Vakbeurs 'Groot Groen 2001' te Zundert is op 3 oktober, 14.30 uur.

Nadere informatie:
Bestuur Stichting 'Groot Groen', voorzitter J. van Iersel (tel. 06-51064067)
NBvB, voorzitter J.P. de Vries (tel. 06-53817240)

(Auteur: Nederlandse Bond voor Boomkwekers)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie