Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 19-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1344/01 Agatha Christielaan 19, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.09.2001
1346/01 Antoon Coolenlaan, bouwen van een informatie-abri 05.09.2001 1349/01 Lodewijk Napoleonlaan 25, bouwen van een berging en plaatsen van een erfafscheiding 06.09.2001
1353/01 Schimmelpennincklaan 3, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.09.2001
1355/01 Kaartmakersring 149, plaatsen van een schotelantenne 07.09.2001
1356/01 Kaartmakersring 131, plaatsen van een schotelantenne 07.09.2001
1363/01 Pieter Borpad 8, uitbreiden van een berging 10.09.2001 1358/01 Jacobus Deckersstraat 119, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.09.2001
1366/01 Zwanenven 25, bouwen van een beging 10.09.2001 1360/01 Bevekomstraat 8, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 07.09.2001
1370/01 Zaanstraat 3, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.09.2001
1377/01 Fransebaan 4, uitbreiden van een woning 12.09.2001 1373/01 Apollovlinderlaan 25, plaatsen van een tuinhuisje 12.09.2001
Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 2002/00 Meerhoven aan de Zandgolf, kavel 206, bouwen van een woning 05.09.2001
1210/01 Stuiverstraat 3, uitbreiden van een woning 05.09.2001 1345/01 Hendrik Mandestraat 12, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.09.2001
1348/01 Jan van Boendalelaan 4, verbouwen van een kantooropslag tot woning 05.09.2001
1347/01 Fleminglaan 3, verbouwen van een woning 05.09.2001 499/01 Stratumseind 44, verbouwen winkelpand tot restaurant 21.08.2001
816/01 Generaal Dibbetslaan 92, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 06.09.2001
1350/01 Markt 8, wijzigen van de voorgevel 06.09.2001 1352/01 Spoorstraat 11, bouwen van een serre en plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 06.09.2001
660/01 Lijmbeekstraat 215, uitbreiden van een berging tot praktijkruimte 07.09.2001
991/01 Sterappelstraat 19, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 07.09.2001
1133/01 Chaussonstraat 4, uitbreiden van een woning 07.09.2001 1354/01 Stationsplein 45, plaatsen van lichtreclame 07.09.2001 1361/01 Mathijsenlaan 8, bouwen van een kantoorruimte 10.09.2001 1362/01 Pastoor Dijkmansstraat 25, verbouwen van een café 10.09.2001 1364/01 Engelsbergenstraat 67, uitbreiden van een woning door middel van een zwembad 10.09.2001
1365/01 Cahorslaan 51, uitbreiden van een woning 10.09.2001 1359/01 Zeelsterstraat 232, uitbreiden van een woning 07.09.2001 1367/01 Fluwijnstraat 5, uitbreiden van een berging 10.09.2001 1239/01 Eeuwig Licht 39, bouwen van een serre 07.09.2001 1854/00 Felix Timmermanslaan 2, uitbreiden van een uitvaartcentrum 10.09.2001
1048/01 Ministerlaan 3, bouwen van een erker in de zijgevel 11.09.2001

941/01 Abbevillelaan 4, uitbreiden van een woning 11.09.2001 1371/01 Dammestraat 6, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 11.09.2001
1368/01 Sint Gerardusplein 8, plaatsen van een tuinhuisje 11.09.2001 1372/01 Philips High Tech Campus, verbouwen van gebouw WO en WP 11.09.2001

Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL01/0105 Sliffertsestraat ongenummerd, slopen van een wijkstation elektriciteit 07.09.2001
SL01/0106 Stationsplein 3a, slopen van een serre 11.09.2001
De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 20 september tot en met 3 oktober 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:

bouwen van rijenwoningen type A t/m E en appartementen, Meerhoven-Zuid aan de Grasrijk (890/00);

bouwen van 104 appartementen, Meerhoven, Grasrijk (835/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4.3, lid b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.

bouwen van een kantoor met bedrijfshal, Esp op bedrijventerrein Bokt-West (1517/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 3, lid 3.2, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Bokt-West 2000.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

bouwen van tijdelijke noodlokalen voor maximaal 5 jaar, Jacob van Maerlantlaan 11 (884/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 20 september tot en met 17 oktober 2001 liggen liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
verbouwen van de overkapping van de trap middenperron, Beukenlaan/Achtseweg (1596/00);

bouwen van een tuinhuisje, Zandeiland 18 (1249/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Van 20 september 2001 tot en met 17 oktober 2001 liggen bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:

wijzigen van een bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een kantoorgebouw en woningen, Keizer Karel V
Singel/Hoogstraat/Botstraat (1674/99);

bouwen van een atelier/werkruimte, Hanartstraat (625/00);
verbouwen van een winkelruimte, Demer 13 (642/01);
uitbreiden van vrije basisschool De Regenboog, Mimosaplein 1 (450/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen,beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1296/01 Westenbergstraat 20, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 06.09.2001
1222/01 Geert Grootestraat 43, bouwen van een serre 06.09.2001
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 864/01 Zandhagedis 2, bouwen van een veranda 06.09.2001 911/01 Melkweg 54, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.09.2001 966/01 Duinkerkenlaan 6, verbouwen van een berging tot garage 06.09.2001
901/01 Florapark 66, uitbreiden van een woning 07.09.2001 151/01 Meerhoven aan de Zandhagedis, kavel 216, bouwen van een woning 07.09.2001
1413/00 Meerhoven aan de Zandgolf, kavel 202, bouwen van een woning 07.09.2001
1003/01 Antoon Coolenlaan 1a, bouwen van een energiegebouw 07.09.2001 529/01 Christinastraat 173, uitbreiden van een woning 07.09.2001 732/01 Generaal Van Haersoltelaan 40, bouwen van een garage 07.09.2001
1014/01 Didolaan 34, uitbreiden van een garage tot garage/berging 07.09.2001
952/01 Heuvel Galerie 102, verbouwen van een winkel 10.09.2001 1758/00 Dillenburgstraat 6, wijzigen van een bouwvergunning met betrekking tot de bedrijfshal 10.09.2001
986/01 Achtse Loop 9, bouwen van een carport 11.09.2001 984/01 Rijnstraat 38, uitbreiden van een woning 11.09.2001 245/01 Ruwenberg 5, verbouwen van een woning 11.09.2001 808/01 Vestdijk 51, plaatsen van een neontekst 11.09.2001 996/01 Venuslaan 225, verbouwen van een balkon 11.09.2001 478/01 Het Eeuwsel 2, verbouwen van de oostgevel en de entree westgevel 11.09.2001
923/01 Aalsterweg 135, plaatsen van een reclamebord 11.09.2001 1140/01 Kruisstraat 112, verbouwen van het raam in de zijgevel 11.09.2001
1940/00 Scherpakkerweg 6, verbouwen van een kantoorpand 11.09.2001 398/01 Dirk Boutslaan 2, wijzigen van een lichtreclame 11.09.2001 699/00 Citrushof 12, uitbreiden van een woonhuis 12.09.2001 1061/01 hoek Waalstraat/Lekstraat, verbouwen bankgebouw ten behoeve van geldautomaat 12.09.2001
791/01 Willem de Zwijgerstraat 2b, verbouwen van een winkelpand 12.09.2001
535/01 Van Wassenhovestraat 39, verbouwen van een woning 12.09.2001 210/01 complex Emmasingel, Mathildelaan, bouwen van een ontvangststation aan EEA 12.09.2001
829/01 Alzira 11, uitbreiden van een woning 12.09.2001 1264/99 Medoclaan 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.09.2001

930/01 Van Wassenhovestraat 30, plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 12.09.2001
705/01 Champagnehof 15, uitbreiden eerste verdieping woonhuis 12.09.2001

Geweigerde bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
928/01 Sint Josephlaan 53, verbouwen van een wijkgebouw 12.09.2001 556/01 Schouwbroekseweg 2, bouwen van een opslagruimte 12.09.2001
Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL00/0081 Tonnaerstraat 24 en 26, slopen van een winkelpand/woning en woning 07.09.2001
SL01/0100 Le Sage Ten Broeklaan 15, slopen van een schoolgebouw 10.09.2001

Verleende kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
KV01/0009 Ploegstraat 2 10.09.2001

Verleende onttrekkingsvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
HV00/0028 Tonnaerstraat 24 en 26 10.09.2001

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Beslissingen op bezwaar
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
419/00 winkel-/magazijnruimte Lidl, Hofdijkstraat 1, in aanvraag geadresseerd Aalsterweg 22b
beslissing: herroepen besluit d.d. 26 mei 2000
en alsnog weigeren gevraagde bouwvergunning 11.09.2001 KV99.085 Tarwelaan 97, kamerverhuurvergunning alsnog verleend 10.09.2001

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Tevens kan, in geval van spoedeisend belang, schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u 225,- (e 102,-) griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens 225,- (e 102,-) griffierecht te betalen.
Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient 450,- (e 204,-) griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens 450,- (e 204,-) griffierecht te worden betaald.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...