Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA-kamerlid De Cloe tijdens debat over wet dualisering

Datum nieuwsfeit: 19-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Partij van de Arbeid
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PvdA-kamerlid De Cloe tijdens debat over wet dualisering gemeentebestuur: 'Positie gemeenteraad moet worden versterkt'

18 september 2001 Dick de Cloe

Bij monde van woordvoerder Dick de Cloe heeft de PvdA-fractie op hoofdlijnen ingestemd met het wetsvoorstel dualisering gemeentebestuur. De kern daarvan is de ontkoppeling van het wethoudersschap en het raadslidmaatschap en de mogelijkheid wethouders aan te stellen die niet in de raad zitten. In het wetsvoorstel - waarin op hoofdlijnen het advies van de staatscommissie Elzinga wordt overgenomen - wordt het bestuur van een gemeente geconcentreerd bij het college, terwijl de volksvertegenwoordigende raad de eindverantwoordelijkheid houdt. Ondanks zijn positieve houding tegenover het wetsvoorstel, pleitte De Cloe voor een sterkere positie van de gemeenteraad. ,,De raad moet hèt controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigend orgaan van de gemeente worden." De Cloe onderstreepte dit met het indienen van vier amendementen. Die behelsden het instellen van een raadsgriffie, het recht op fractieondersteuning, een verplichte rekenkamerfunctie en de vaststelling dat bij uitstek raadsfracties en hun partijen verantwoordelijk dienen te zijn voor het voeren van collegeonderhandelingen. Voor de burgemeester is hier als niet-gekozen ambtsdrager geen rol weggelegd.
De Cloe benadrukte de waarde die de PvdA-fractie toekent aan voorstellen die de burger directer bij de lokale politiek kan betrekken, zoals via een burgerjaarverslag, goed vormgegeven interactief bestuur, de mogelijkheid van het burgerinitiatief en kwaliteitshandvesten.
De PvdA-woordvoerder pleitte opnieuw voor de mogelijkheid om de raad tussentijds te kunnen ontbinden. ,,Als er sprake zou zijn van ernstig verstoorde verhoudingen in een gemeente dan zouden er in het uiterste geval tussentijdse raadsverkiezingen moeten worden gehouden. Enerzijds kunnen politieke partijen op die manier verantwoording afleggen, terwijl anderzijds de burgers hierover hun oordeel kunnen geven."

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie