Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herziening bestemmingsplan Het Ambacht gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 19-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort

Bestemmingsplan Het Ambacht

Het college van burgemeester en wethouders van Westervoort maakt bekend, conform het gestelde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat de gemeenteraad in haar vergadering van 10 september 2001 heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan "Het Ambacht" wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op gedeelten van het bestaande bedrijventerrein.

Het besluit treedt in werking op 20 september 2001.

Op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de datum van bekendmaking van dit besluit, bij de gemeenteraad schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Bij de behandeling daarvan zal een onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften worden betrokken. Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. De indiening van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

In verband hiermede bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030 te 6800 EM Arnhem. Hierbij dient een kopie van het bezwaarschrift over te worden gelegd. Aan de behandeling van zon verzoek zijn overigens wel kosten (een griffierecht) verbonden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie