Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Fietstunnel onder A12 in gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 19-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort

fietstunnel onder A12

In vijf weekenden gereed
In een tijdsbestek van vijf weekenden waarbij 24 uur per dag wordt doorgewerkt wordt de fietstunnel aan de Rivierweg onder de A12 aangelegd. Vanaf het weekend van vrijdag 24 augustus wordt ieder weekend een gedeelte van de A12 opengebroken en wordt de fietstunnel erin gelegd. Er is gekozen voor de volcontinu werkzaamheden in de weekenden om daarmee de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Enige overlast

Ondanks dat deze werkzaamheden tijdelijke afsluitingen van rijstroken tot gevolg hebben wordt getracht het doorgaande verkeer over de A12 zoveel mogelijk te ontzien. Toch dienen mensen die gebruik willen maken van de A12 rekening te houden met enige overlast. Afhankelijk van de rijstroken waarop op dat moment werkzaamheden plaatsvinden moeten toe- en afritten worden afgesloten.

Aanleg fietstunnel

De fietstunnel onder de A12 maakt onderdeel uit van capaciteitsverruimende maatregelen van de Rivierweg tussen Roelofshoeve en Nieuwgraaf. Door de aanleg van een fietstunnel die het fietspad scheidt van de openbare weg, kan de weg onder het viaduct verbreed worden met een extra rijstrook. Op die manier kan er in eenzelfde tijdsbestek meer verkeer passeren en wordt de doorstroom naar en vanaf het bedrijventerrein beter. Dat is van belang, omdat het bedrijventerrein Nieuwgraaf zeer veel verkeer aantrekt en er steeds vaker files ontstonden die tot op de afrit van de A12 reikten. Dit leidde tot gevaarlijke situaties.

Aanvankelijk was het de bedoeling de fietstunnel op zon manier onder de A12 door te brengen, dat het verkeer over de A12 er weinig tot geen hinder van zou ondervinden. Vanaf de Duivense zijde zou de tunnel onder de A12 worden doorgeperst zodat er in het wegdek van de A12 zelf geen werkzaamheden behoefden plaats te vinden. Onder meer vanwege problemen in de bodemsamenstelling was verdere uitvoering van de werkzaamheden niet verantwoord.

De aannemer is vervolgens met de leverancier van de tunnelelementen gaan zoeken naar een alternatieve aanlegmethode. Tussentijds was hierover regelmatig overleg met de gemeente Duiven en de wegbeheerder van de A12, Rijkswaterstaat. De meest geschikte en de minst risicovolle oplossing was deze variant.

Open sleuf methode
Bij deze aanlegmethode wordt steeds een gedeelte van de A12 opengebroken en worden er twee rijen damwanden in de grond geslagen. De bovenzijde van deze damwanden komt ca. 1 m onder het wegdek te liggen. Hierop komt dan een soort brugdek te liggen waarop de asfaltconstructie van de A12 weer kan worden aangebracht. Als op deze wijze na deze vijf weekenden de damwanden onder de gehele breedte van de A12 zijn doorgebracht, wordt daarna vanaf de zijkanten het zand tussen de damwanden en onder het brugdek weggegraven, waarna de eigenlijke tunnel wordt aangebracht. Hiervan merkt het verkeer op de A12 dan echter niets meer.

Vijf weekenden, 24 uur per dag

Het is de bedoeling de werkzaamheden aan de A12 in vijf weekenden af te ronden, waarbij de werkzaamheden starten in het weekend van vrijdag 24 augustus. Het laatste weekend is het weekend van vrijdag 21 september.

Ieder weekend beginnen de werkzaamheden op vrijdagavond 21.00 uur en worden afgerond op maandagochtend rond 06.00 uur. Er wordt steeds 24 uur per dag in ploegen aan een wegvak gewerkt.

Verkeersmaatregelen
Omdat er steeds een ander wegvak uit de A12 wordt opengebroken, wordt het verkeer omgeleid. Dit wordt op verschillende wegen met duidelijke bebording aangegeven. In de regionale pers, op de gemeentelijke pagina en op de website kunt u hier meer over lezen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie