Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe beleidsregels afmeren historische bruggen Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 19-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

|
Persberichten
|
Nieuwe beleidsregels rond afmeren (woon)boten bij historische bruggen

Nieuwe beleidsregels rond afmeren (woon)boten bij historische bruggen

Het college van B&W heeft voorlopig ingestemd met nieuwe beleidsregels rond het afmeren van (woon)boten bij historische bruggen. Er wordt een algeheel afmeerverbod ingesteld binnen tien meter van die bruggen. Alle bruggen die voorkomen op de gemeentelijke en rijksmonumentenlijst zijn gedefinieerd als historische bruggen.

De (woon)boten met vergunning die nu binnen tien meter van een historische brug zijn afgemeerd worden echter uitgezonderd van dit afmeerverbod. Er zullen dus geen (woon)boten met vergunning actief worden verplaatst. Het gaat hier om 28 (woon)boten. Pleziervaartuigen die binnen tien meter van een historische brug liggen worden wel verwijderd en elders afgemeerd als het afmeerverbod eenmaal is vastgesteld en kenbaar is gemaakt met verkeersborden.

Ook wordt de toezegging uit 1999 van de toenmalige wethouder Beheer Binnenwater dat er 'een uitsterfbeleid komt voor boten bij historische bruggen; als er boten weggaan bij historische bruggen worden geen nieuwe vergunningen verleend' ingetrokken. De (woon)boten die nu dichter dan tien meter van een historische brug liggen en een vergunning hebben, mogen worden vervangen en verbouwd volgens de normale regels. Wel mogen deze (woon)boten niet dichter op de brug komen te liggen en de nautische situatie mag door vervanging of verbouwing niet verslechteren.

Geschiedenis
Bij de vaststelling van de Nota Amsterdam te water in 1995 is in motie 422 bepaald dat er een afmeerverbod moest komen voor schepen binnen tien meter van historische bruggen met ontheffingsmogelijkheden. In het evaluatierapport van deze nota in 1999 heeft het college voorgesteld motie 422 niet uit te voeren. In het daaropvolgende raadsdebat heeft de toenmalige wethouder Beheer Binnenwater toegezegd dat er een uitsterfbeleid zou komen. Door deze opeenstapeling van beslissingen is er onduidelijkheid ontstaan voor zowel burgers als voor de uitvoerende dienst. Er moeten nu beslissingen worden genomen over onder meer vergunningaanvragen. Daarom stelt het college voor een aantal nieuwe richtlijnen op te stellen.

In het kader van het Waterplan wordt op dit moment een 'Visie op het water en de oevers in de binnenstad' opgesteld. In deze Visie kan na een integrale beoordeling wellicht nieuw beleid voor het afmeren van onder andere (woon)boten bij historische bruggen in de toekomst worden geformuleerd.

Dit voorstel wordt na behandeling in de raadscommissie op 3 oktober vrijgegeven voor inspraak.Na verwerking van de reacties uit de inspraak zal het college een definitief standpunt innemen.

Esther Lans
^


-

© gemeente Amsterdam - 19-09-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie