Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieuovertredingen gemeente Den Bosch

Datum nieuwsfeit: 20-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Hertogenbosch

Milieuovertredingen

do 20 september 2001

De regiopolitie en de milieupolitie van de gemeente s-Hertogenbosch hebben deze week 27 milieuverbalen opgemaakt. De verbalen zijn opgesteld voor het te vroeg aanbieden van huishoudelijk afval in de Hadewychstraat en omgeving. In deze buurt is al langere tijd sprake van het veelvuldig te vroeg en verkeerd aanbieden van afval. Een verbaal voor het verkeerd aanbieden van afval bedraagt honderd gulden. De milieupolitie voert ook de komende periode controles uit.Waterplan op hoofdlijnen geeft water de ruimte

do 20 september 2001

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het "Waterplan op Hoofdlijnen". In dit conceptplan wordt een visie gepresenteerd over hoe de gemeente s-Hertogenbosch op korte en langere termijn om wil gaan met het water in de stad en welke ontwikkelingen daarbij wenselijk zijn. Themas die aan bod komen zijn onder meer waterbeheer, recreatie, natuur en beleving van water. Dit conceptplan is tot stand gekomen in samenwerking met de waterschappen De Maaskant, De Dommel en De Aa, met de waterleidingmaatschappij Oost-Brabant en met de provincie.

Na advisering door de commissie Verkeer, Milieu en Welzijn wordt aan het plan een activiteitenprogramma gekoppeld waarin de deelnemende partijen afspraken maken over de uit te voeren projecten, de taakverdeling en de financiën. Het is de bedoeling dat het "eindplan" rond de jaarwisseling wordt aangeboden aan de gemeenteraad, aan de Vergadering Van Hoofdingelanden van de drie waterschappen en aan de directie van het Waterleidingbedrijf Oost-Brabant.

Van last naar lust

Het teveel aan water wordt tot op heden bedwongen door dijken en afvoer van de regen vindt plaats via de riolering. De technische mogelijkheden bereiken inmiddels de grens. Het nieuwe beleid waarin water de ruimte krijgt, zal samen opgaan met het beleven van water. Immers water is een lust om naar te kijken, mee te spelen of in te varen. Een integrale aanpak van het waterbeheer biedt de beste kansen. Basis daarvoor is een goede samenwerking tussen de gemeente en de waterschappen.

Droge voeten

Een van de gewenste ontwikkelingen betreft een analyse van de waterstromen om maatregelen te kunnen nemen tegen het voorkomen van wateroverlast. s-Hertogenbosch is laaggelegen aan de monding van de Brabantse beken. Het water van deze beken kan bij hoge Maasstanden niet afvoeren naar de Maas. Om geen wateroverlast te krijgen, is naar aanleiding van de overstroming van de A2 nabij het provinciehuis een berging gecreëerd in het Bossche Broek. Als gevolg van een zakkende bodem en het veranderen van het klimaat lijken opnieuw oplossingen noodzakelijk, zowel bovenstrooms (vasthouden van water) als rondom s-Hertogenbosch (bergen en afvoeren). Kansen voor multifunctioneel gebruik van deze gebieden moeten worden benut.

Versterken relatie Maas en bekenstelsel

De Diezemonding als waterentree vanaf de Maas zou moeten worden versterkt door water in dit gebied de ruimte te geven. Hierdoor ontstaat een moerasgebied. De kwaliteit van het water kan worden verbeterd door het realiseren van een helofytenfilter. Zon filter zorgt voor zuivering van het water uit de waterzuiveringsinstallatie van het waterschap. Door het herstel van de historische poort Crèvecoeur (De Waterpoort) kunnen de beroeps- en recreatievaart worden gescheiden.

Ook nodigt water uit om in te spelen, langs te wandelen of om op te varen. Om tegemoet te komen aan de toegenomen behoefte aan recreatie op en aan het water (zwemmen, varen, vissen en beleven) is afstemming met ander gebruik noodzakelijk. Het is de bedoeling om in het uitvoeringsprogramma de aanpak van de Rosmalense Plas als eerste op de agenda te zetten.

Schoon uit het riool

Momenteel wordt het schone regenwater afgevoerd via de riolering. In het plan wordt gekozen voor een duurzame, milieuvriendelijke oplossing. Bij nieuwbouwprojecten wordt het regenwater van de daken en de wegen afgevoerd naar oppervlaktewater of het grondwater. In de bestaande stad ligt het wat lastiger. Maar ook hier wordt gezocht naar mogelijkheden, zoals in het gebied De Vliert. Daar wordt het hemelwater afgekoppeld van de riolering. Dat gebeurt met het doorzagen van de regenpijp, zodat het regenwater kan afstromen naar oppervlaktewater en grondwater.

Klachten van vissterfte als gevolg van een slechte waterkwaliteit komen vooral uit de wijk de Kruiskamp/Schutskamp. Het verbeteren van de doorspoeling van de watergangen en het saneren van overstorten moet de kwaliteit van het water verhogen. Integraal waterbeheer op korte termijn is in dit gebied wenselijk, waarbij ook aandacht wordt besteed aan natuurvriendelijke oevers, speelelementen in de wijk en de beleving van water. Dit project wordt na vaststelling van het waterplan verder uitgewerkt in overleg met betrokken organisaties en de inwoners uit de wijk.en de nachtopvang aan 26 in de winter en 20 personen in de zomer.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie