Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenschapsonderwijs wil samenwerking binnen onderwijs

Datum nieuwsfeit: 20-09-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

Sector Pers en Public Relations
Contactpersoon: Dries Vandermeersch
E. Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel
tel. 02-790 93 06 - fax 02-790 95 06 - gsm: 0477-23 13 57 e-mail: (dries.vandermeersch@rago.be)

PERSBERICHT
Datum: 20 september 2001
Fax /E-mail bestemd voor: Alle nieuwsredacties Betreft: Gemeenschapsonderwijs pleit voor samenwerking binnen het onderwijs.

Naar aanleiding van de mediaberichten over de studie van de financiering van het onderwijs wenst het Gemeenschapsonderwijs (GO) zijn standpunt mee te delen.

Financiering per school
Het Gemeenschapsonderwijs ondersteunt in grote lijnen de visie van de minister. Het ontwikkelen van parameters voor de financiering per school lijkt een terechte keuze. Hierdoor kunnen doelgericht een aantal kostenbepalende factoren worden vastgelegd, onder meer de schoolgrootte, het studieaanbod, de leerlingengroepen, de leerlingenkenmerken.

Samenwerking
Terecht wijst de minister van Onderwijs erop dat overheidsmiddelen beter kunnen worden aangewend, als de scholen gaan samenwerken. Het Gemeenschapsonderwijs heeft reeds herhaaldelijk oproepen gedaan voor samenwerking tussen de netten. Onlangs werden hierover een aantal akkoorden afgesloten met enkele steden en gemeenten en provincies. Het Gemeenschapsonderwijs zal daarvoor initiatieven nemen. Het zal in de nabije toekomst weer een oproep doen tot zowel het officieel als het vrij onderwijs om de dialoog rond de samenwerking verder te zetten en te intensifiëren.

Studie
Wat de studie over de financiering van het onderwijs betreft, wenst het Gemeenschapsonderwijs - in een eerste reactie ook zijn standpunt mee te delen. Hierbij beklemtoont het Gemeenschapsonderwijs dat deze reactie enkel gebaseerd is op de gegevens die via de media werden verspreid. Eenmaal de studie in ons bezit, wordt deze grondig geanalyseerd en volgt er een uitgebreidere reactie.

Kritiek

· Het GO stelt zich vragen bij de representativiteit van het gevoerde onderzoek. Zo is het opvallend dat zeer weinig basisscholen van het vrije katholieke net in het onderzoek werden betrokken. Daarenboven lijkt het ons vreemd dat sommige grote en middelgrote steden geen deel uitmaakten van het onderzoek.
· Het GO wijst erop dat de studie niet alle geldstromen in kaart brengt. Het gemeenschapsonderwijs kan en mag slechts gebruik maken van zijn officiële financiering, terwijl andere netten diverse geldbronnen kunnen aanboren om hun onderwijs te financieren. Deze bronnen werden buiten de studie gelaten. Vermoedelijk heeft het studiebureau geen toegang gekregen tot alle gegevens. De studie houdt onder andere evenmin rekening met de logistieke ondersteuning en dienstverlening die vele gemeentelijke diensten (administratieve en technische) leveren bij de organisatie van het gemeentelijk onderwijs.


· Uit de studie blijkt trouwens dat niet het gemeenschapsonderwijs als duurste net wordt bestempeld.

· Ten onrechte wordt Vastbenoemd Meester-Vak en Dienstpersoneel (MVD) mee in rekening gebracht. Het MVD is een kader dat decretaal als uitdovend werd vastgelegd. Op korte termijn bestaat het desbetreffende verschil niet meer.
Bestaande objectieve verschillen
Het GO wenst te beklemtonen dat de studie uitwijst dat er een aantal objectieve verschillen bestaan, zoals de aanvaardingsplicht, het inrichten van godsdienst en niet-confessionele zedenleer, de zwaardere administratieve belasting.....

Gebouwenproblematiek
Ten slotte wijst het GO erop dat het tekort aan middelen om schoolgebouwen te bouwen en te onderhouden - waarop reeds verschillende malen door de inrichtende machten werd gewezen - ook in deze studie voor komt.

Besluit
Het Gemeenschapsonderwijs benadrukt dat de grondwet in een verschillende behandeling en verschillende financiering voorziet op basis van verschillen tussen scholen. In het kader van zijn grondwettelijke opdracht inzake het behoeden van de vrije keuze, zal het gemeenschapsonderwijs geen inkrimping van zijn middelen aanvaarden.

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de persverantwoordelijke, Dries Vandermeersch.

Dries Vandermeersch
Verantwoordelijke Pers-PR
Het Gemeenschapsonderwijs Stafcel Communicatie
E. Jacqmainlaan 20 1000 Brussel
tel: 02-790 93 06 fax: 02-790 95 06 GSM: 0477-23 13 57 e-mail: (dries.vandermeersch@rago.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie