Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groep Hamon: semestriele resultaten 2001

Datum nieuwsfeit: 21-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Brussels
Zoek soortgelijke berichten
Euronext Brussels

Perscommuniquť Embargo 16u

21 september 2001

GROEP HAMON: SEMESTRIELE RESULTATEN 2001


* Groei van de activiteiten : +52 % (+39 % bij gelijkblijvende consolidatiekring)

* Belangrijke toename van EBITDA +48% en EBIT +106%
* Record hoogte van het orderboek. Toename van de bestellingen per 31 juli met 54 % (52 % bij gelijkblijvende consolidatiekring) dit met verbeterde marges.

* Licht negatief nettoresultaat aandeel van de Groep te wijten aan een toename van de uitzonderlijke kosten dit ten gevolge van het uitvoeren van herstructureringsplan gerealiseerd met behulp van een internationaal consultancy bureau.

Geconsolideerde (niet doorgelichte) resultaten per 30 juni (in miljoen euro)

 

Per 30.06.2001 2001/2000 per 30.06.2000 % % % Bedrijfsopbrengsten 324.4 100% + 52 % 213.3 100.0%

Bedrijfsresultaat voor 14.2 4.4% + 48 % 9.4 4.4% afschrijvingen (EBITDA)
Bedrijfsresultaat (EBIT) 7.2 2.2% + 106 % 3.5 1.7% Financieel resultaat (5.0) -1.6% (4.0) -1.9% Resultaat uit de gewone 2.2 0.6% (0.5) -0.2% bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijk resultaat (2.3) -0.7% (0.8) -0.4%

Resultaat voor (0.2) -0.1% (1.3) -0.6% belastingen
Resultaat na belastingen (0.8) -0.2% (1.4) -0.7% Nettoresultaat aandeel (1.1) -0.3% (1.3) -0.6% van de groep
Nieuwe bestellingen per 469.2 + 54 % 305.1 31.07.01


Commentaar

De bedrijfsopbrengsten van de groep zijn met 52 % gestegen en bedragen nu 324.4 miljoen euro tegenover 213.3 miljoen euro in het eerste semester van 2000. Bij gelijkblijvende consolidatiekring, dus zonder de resultaten van Hamon RothemŁhle Cottrell en Hamon Mariani Battista mee te rekenen, bedraagt de interne groei 39 % tegenover 5 % tijdens het eerste semester van vorig jaar. Deze groei is voornamelijk te danken aan de goede prestaties van de activiteiten in de Verenigde Staten.

De groep behaalt een positief bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) van 14.2 miljoen euro, een stijging van 48% in vergelijking met het eerste semester van vorig jaar. Het bedrijfsresultaat, is in lijn met de verwachtingen en bedraagt 7.2 miljoen euro tegenover 3.5 miljoen euro in 2000, ofwel een toename met 106%.

De afdeling "Koelsystemen" ondergaat een diepgaande reorganisatie. Een herstructureringsplan werd uitgewerkt met de hulp van een internationaal consultancy bureau, dit houdt onder andere in de creatie van business units op wereldwijd niveau; de reorganisatie van diensten, een sociaal plan en het stopzetten van niet rendabele activiteiten. De uitzonderlijke kosten werden geboekt in het kader van dit plan dat effectief werd vanaf juli 2001.

Het courante resultaat is terug positief en bedraagt 2.2 miljoen euro tegenover en verlies (0.5) miljoen euro vorig jaar.

Het nettoresultaat aandeel van de groep bedraagt (1.1) miljoen euro na financiŽle en uitzonderlijke kosten. De toename van de financiŽle kosten is toe te schrijven aan de financiering van de toegenomen activiteiten alsook aan de stijging van de intresten.

De bedrijfsopbrengsten per afdeling (miljoen §) kunnen als volgt worden uitgesplitst:

 

2001 2000 Variatie g.c. Koelsystemen 100.2 29% 77.0 36% +30% +30% Proces warmtewisselaars 50.8 15% 46.0 22% +12% +12% Energieterugwinning en 146.3 43% 77.9 36% +88% +72% Luchtzuivering
Schoorstenen 43.4 13% 13.4 6% +225% +109% Subtotaal 340.7 100% 214.3 100% Buiten afdeling 0.6 0.4 Intragroepsverkopen (16.9) (1.4) Totaal 324.4 213.3 +52% +39%

g.c. : gelijkblijvende consolidatiekring


De afdeling "Koelsystemen" kan een bedrijfsopbrengst van 100.2 miljoen euro voorleggen, een stijging van bijna 30% in vergelijking tot het eerste semester van 2000. Deze toename is voornamelijk te wijten aan de sterke energiemarkt in de Verenigde Staten.

De bedrijfsopbrengst van de afdeling "Proces warmtewisselaars" bedraagt 50.8 miljoen euro, een stijging van 12 % in vergelijking met het eerste semester van vorig jaar. Deze stijging kan worden toegeschreven aan een hogere activiteit in het eerste semester n aan de toegenomen synergiŽn binnen de groep wat de produktie betreft en de toegenomen onderaanneming voor andere groepsafdelingen.

De verkoopopbrengsten van de afdeling Energieterugwinning en Luchtzuivering zijn gestegen met 88% (72 % bij gelijkblijvende consolidatiekring). Deze stijging uit zich vooral op de Amerikaanse markt waar de verkoop van DeNOx systemen voor centrales met een gecombineerde cyclus sterk is toegenomen en tweede element is ook een stijging van de vraag naar renovatie van ontstoffingsapparaten voor electriciteitscentrales. Het aandeel van deze afdeling in de totale activiteit van de Groep stijgt voor het eerste semester van 36 % in 2000 tot 43 % in 2001.

De verkoopopbrengsten van de afdeling Schoorstenen evolueren positief en bedragen 43.4 miljoen euro, met een goede activiteitsgraad zowel in Europa als in de Verenigde Staten.

Vooruitzichten

De situatie van de nieuwe orders over de eerste 7 maanden toont een verbetering van zowel het activiteitsvolume (+54% nieuwe orders ten opzichte van de eerste 7 maanden van 2000) als van de marges (+70% in absolute waarde, de sterke vraag in de Verenigde Staten creŽert tevens ruimte voor een verhoging van de verkoopsprijzen). De nieuwe orders bedragen 469.2 miljoen euro tegen 305.1 miljoen euro in 2000 (+52% bij gelijkblijvende consolidatiekring).

De sterke toename van de nieuwe orders, de toename van het uitstaande orderboek, evenals vele andere factoren zoals de toename van de vraag en verkoopsprijzen, de reorganisatie van de afdeling "Koelsystemen" en de wereldwijde toename van de markt van electriciteitsproductie laten toe te vooruit te zien op een verbetering van het resultaat voor het einde van het jaar.

De markt voor de productie van energie zit een een opgaande conjunctuur en dit voor de volgende jaren. De sector heeft gedurende de laatste tien jaar zo weinig geÔnvesteerd in de Verenigde Staten en in Zuid-Europa, zodat er een gebrek aan capaciteit is ontstaan, dit leidt nu tot een inhaalprogramma voor de volgende 2 ŗ 3 jaar. Dit programma om de productiecapaciteit op te drijven zal ons inziens niet worden gewijzigd door de tragische gebeurtenissen van 11 september jongstleden, aangezien het ofwel reeds gelanceerd is ofwel deel uit maakt van een globaal plan op langere termijn.

De Groep bevestigt voor het jaar 2001 een omzetcijfer van 650 miljoen euro en een verbetering van het bedrijfsresultaat (EBIT).

Het uitstaande orderboek laat toe om voornamelijk voor het jaar 2002 een duidelijke verbetering van het resultaat van de groep te voorzien.

Voor verdere informatie

Francis Lambilliotte

Groep Gedelegeerd Bestuurder

Tel: +32 (0)2 535 12 05

Fax: +32 (0)2 537 00 39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie