Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente stelt hoofdlijn masterplan Rotterdam Centraal vast

Datum nieuwsfeit: 21-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Gemeenteraad stelt hoofdlijnen masterplan Rotterdam Centraal vast

De Rotterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het ontwerp-masterplan voor het Centraal Station en omgeving. Het masterplan voorziet in de bouw van een nieuwe integrale terminal voor alle vormen van (openbaar) vervoer en de realisatie van 640.000 m2 kantoren, woningen, winkels en stedelijke voorzieningen. Nu de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld, is het woord aan het Rijk, dat als eerst verantwoordelijke voor de stationsontwikkeling momenteel de plannen bestudeert. De Gemeenteraad nam een motie aan waarin de Raad het College van B. en W. vraagt er bij de Rijksoverheid op aan te dringen dat de ambities uit het masterplan kunnen worden gerealiseerd en voor de realisatie van een goed openbaar vervoer knooppunt de noodzakelijke financiële bijdrage beschikbaar te stellen. Het kabinet heeft aangegeven in oktober met een reactie op het masterplan te willen komen.

Attractief stadscentrum
Rotterdam wordt een volwaardige HST-halte in het Europese netwerk van hogesnelheidslijnen. Dit biedt de stad volop nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden op economisch en stedenbouwkundig gebied. Het plangebied (ca 40 hectare) zal worden ontwikkeld tot een attractief en levendig onderdeel van het stadscentrum. In het hart van het plangebied ligt het nieuwe mobiliteitsknooppunt, waarbinnen de diverse vervoersvormen (zoals trein, tram, metro, bus, auto en fiets) op een ingenieuze wijze zijn vervlochten.

Inpassing trams
In het raadsdebat vroegen alle fracties aandacht voor de inpassing van de tramlijnen in het gebied ten noorden van het Centraal Station. De Raad besloot, bij amendement, om aan het ontwerpbesluit toe te voegen dat bij de verdere uitwerking van de verschillende elementen uit het masterplan in ieder geval ook alternatieve oplossingen worden uitgewerkt voor de tram in de Provenierswijk. Ook worden de mogelijkheden uitgewerkt voor de toepassing van duurzaam bouwen principes.
Bij de uitwerking van het masterplan is de stedenbouwkundige en programmatische inpassing en aansluiting van deelgebieden uit het masterplan, zoals het Hofpleinkwartier en het Zomerhofkwartier, een belangrijk aandachtspunt.

Communicatie met belanghebbenden
De gemeenteraad toonde zich tevreden over de wijze waarop tijdens de planvorming is gecommuniceerd met omwonenden en belanghebbenden. Gedurende het planproces hebben circa 100 belangstellenden actief meegedacht over het ontwerp en is er regelmatig overleg gevoerd met ondernemers- en belangenorganisaties. Ook de deelgemeente Noord en de Adviesraad voor het Centrum zijn hierbij betrokken geweest.

Nieuwe terminal heeft prioriteit
De uitvoering van het project Rotterdam Centraal zal, na goedkeuring en besluitvorming door het Rijk, gefaseerd verlopen in de periode 2003 tot 2018. Prioriteit wordt gegeven aan de bouw van de nieuwe terminal. Het huidige station is te klein om de groeiende reizigersstroom - van 40 miljoen reizigers nu tot 75 miljoen in 2010 - aan te kunnen. Met name de komst van de HSL Zuid en RandstadRail vanaf 2005 vragen om een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding en kwaliteitsverbetering van het station.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie