Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wereld Natuur Fonds start campagne voor groene energie

Datum nieuwsfeit: 22-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

WERELD NATUUR FONDS

Wind op zee heeft de toekomst

Wind op zee heeft de toekomst
Wereld Natuur Fonds start campagne 'Laat de Noordpool niet smelten, bouw aan groene energie!'

Vandaag start de campagne 'Laat de Noordpool niet smelten, bouw aan groene energie!' te Zandvoort. Met dit startevenement pleit het Wereld Natuur Fonds voor grootschalige windparken op zee. Windenergie op zee kan op termijn voorzien in de helft van de huidige elektriciteitsvraag. Greenpeace Nederland, het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en tal van grote bedrijven (zie onderaan pagina) steunen dit pleidooi en roepen de overheid op actief mee te werken aan de realisatie van windmolenparken op zee. Het Wereld Natuur Fonds presenteert tevens de resultaten van een onderzoek naar de 'Acceptatie van windenergie', uitgevoerd door Blauw Research. Slechts 3% van de bevolking is tegen windenergie. Er is in de verschillende provincies brede steun voor de locaties die de milieubeweging geschikt acht. Het 'Not in my backyard-effect'lijkt dus veel beperkter dan vaak wordt aangenomen.

Volgens het Wereld Natuur Fonds kunnen tussen nu en het jaar 2030 100 tot 150 parken van 80-100 MW in de Noordzee gebouwd worden. Deze parken kunnen naar verwachting voorzien in ongeveer de helft van de huidige elektriciteitsvraag en leiden tot een vermindering van CO2-uitstoot van 15 - 25 Mton (dit is ongeveer 10% van de huidige CO2-uitstoot). Grootschalige windparken op zee vormen daarmee een belangrijke mogelijkheid om de CO2-uitstoot in Nederland op langere termijn daadwerkelijk fors terug te dringen. De bouw van het Near Shore Park bij Egmond aan Zee is de eerste belangrijke stap die nu moet worden gezet. Het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, ECN en het betrokken bedrijfsleven roepen de overheid dan ook op tempo te maken met de noodzakelijke vergunningen, zodat volgend jaar met de bouw gestart kan worden.

Ook het publiek staat achter windenergie, zo blijkt uit het onderzoek Acceptatie van windenergie. Slechts 3% is tegen. Door driekwart van de Nederlanders worden windmolenparken ver uit de kust een goede locatie gevonden. Ook de locaties op land, die de milieubeweging geschikt acht, kunnen rekenen op brede maatschappelijke steun. Dat voor windenergie geen draagvlak zou bestaan, is dus een mythe. Dit wordt nog eens onderstreept door het aantal huishoudens dat onlangs is overgegaan op groene energie. Dit rechtvaardigt het pleidooi voor meer investeringen in windenergie. Uit het onderzoek blijkt verder dat het merendeel van het publiek (55%) vindt dat overheden zich te weinig inspannen voor windenergie. Tweederde van de Nederlanders vindt het (zeer) belangrijk om geïnformeerd te worden over windenergie. Zij die via de media informatie over windparken op zee hebben gehoord zijn duidelijk positiever over de plaatsing ver uit de kust, dan de Nederlanders die er nooit over geïnformeerd zijn. Wanneer Nederlanders tegen windmolenparken zijn, wordt vaak landschapsvervuiling en geluidsoverlast als belangrijkste reden genoemd.

Het pleidooi van het Wereld Natuur Fonds en de deelnemende organisaties voor meer windenergie op zee wordt vandaag gevisualiseerd op Zandvoort. Meer dan 250 kinderen laten op het strand actievliegers op voor meer windenergie. Marc Cornelissen en Wilco van Rooyen pleiten middels een vliegerstunt voor hetzelfde doel. Als poolreizigers weten zij als geen ander dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt voor de wereldwijde natuur. Imca Marina vertegenwoordigt deze dag het Nederlands publiek en roept ook op meer windmolens te plaatsen in zee. Aan het startevenement op 22 september, eveneens Landelijke Open Dag Duurzame Energie en Landelijke Fietsdag, werken Essent Energie en projectbureau Duurzame Energie (PDE) mee.

Vanaf volgende week organiseert het Wereld Natuur Fonds een regionale windtour om op kansrijke locaties in de twaalf provincies te pleiten voor meer windenergie op land. De eerste provincie die wordt aangedaan is Friesland, op dinsdag 25 september a.s. De windtour eindigt op 18 oktober in de provincie Zuid-Holland. Alle provincies ontvangen de resultaten van een onderzoek naar de acceptatie van windenergie in hun provincie. Daarnaast ontvangen de provincies van het Wereld Natuur Fonds een rapportcijfer betreffende hun prestaties en ambities (zowel kwantitatief als kwalitatief) omtrent hun windenergiebeleid. 17)
Einde persbericht

18)Steun van Newin, Pawex, PME-Groep Windenergie, Eneco Energie, Essent Energie, Heijmans, NUON, Van Oord, ACZ, Shell renewables, Siemens, Rabobank.

Bijlagen op aanvraag:

- Statement van het Wereld Natuur Fonds en andere partijen omtrent Windenergie op zee

- Onderzoek naar Acceptatie van windenergie, uitgevoerd door Blauw Research

- Factsheet windcampagne Wereld Natuur Fonds
- Flyer en kaart landelijke aftrap Laat de Noordpool niet smelten, bouw aan groene energie!

- Overzicht provinciale windtour van het Wereld Natuur Fonds
- Informatiebrochures Projectbureau Duurzame Energie
- A4 met informatie over Zuidpoolexpeditie uitgevoerd door Marc Cornelissen en Wilco van Rooyen

Op aanvraag beschikbaar:
Beeldmateriaal over windmolenparken en/of solitaire windmolens zijn op aanvraag beschikbaar (ook digitaal)

Meer informatie:
Marie Jeanne Douven, persvoorlichter, telefoon (030) 693 73 13,Mobiel (06) 29 535 952, e-mail: (mdouven@wwfnet.org).

22 sep 01 12:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie