Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten van het college van b&w in Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 22-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Burgemeester J. van Agt verricht zaterdagochtend 22 september de officiële opening van de grote vrijwilligersmarkt van de Vrijwilligers Centrale Etten-Leur in de Nobelaer. Met deze markt wordt aansluiting gezocht bij het Internationaal Jaar van Vrijwilligers. 's Middags zal wethouder H. van der Heijden als coördinerend portefeuillehouder Buurtbeheer spreken over het belang van de inzet van vrijwilligers in buurtbeheer. Wethouder M. Donders-De Leest lost op zondag 23 september bij Het Sander het startschot voor de Traptrekkerrace van de KPJ Leur. Op zondag 30 september lost wethouder M. Donders-De Leest op parkeerplaats De Bak bij het natuurgebied De Pannehoef het startschot van de wandeltocht "Hartstocht". Deze wordt georganiseerd door Medisport en de Hartstichting. Een aantal collegeleden is op zondag 14 oktober aanwezig op de open dag van het Sint Hubertus Gilde. Redenen voor deze open dag zijn de totale renovatie van De Mouterij, de nieuwe gildekostuums en het warmlopen voor het 250-jarig bestaan van het gilde in 2002.

Collecte

De Nederlandse Vereniging voor Bescherming van Dieren heeft van burgemeester en wethouders toestemming gekregen om in de week van 30 september tot en met 6 oktober een collecte te houden.

Openbare bijeenkomst raadsleden

Burgemeester en wethouders houden woensdag 26 september vanaf 19.30 uur een informatieve en openbare bijeenkomst voor de raadsleden in de raadzaal van het gemeentehuis. In het kader van de ontwikkeling van het Centrumplan is nieuwe informatie beschikbaar gekomen over de huisvesting van het gemeentelijk apparaat. Het college zal deze informatie presenteren.

Resultaten N.V. REWIN West-Brabant over eerste halfjaar 2001

Het college van b en w heeft kennis genomen van de resultaten van de N.V. REWIN West-Brabant over het eerste halfjaar van 2001. Van de 42 bedrijven die zich in West-Brabant hebben gevestigd, zijn er drie in Etten-Leur gekomen, 11 van de 88 West-Brabantse bedrijven die deelnemen aan projecten gericht op investeringsbevordering zijn in Etten-Leur gevestigd. Tot slot komen twaalf van de 148 bedrijven die deelnemen aan ontwikkelings- en structuurversterkingsprojecten uit Etten-Leur. Het college brengt deze resultaten op dinsdag 9 oktober ter kennis van de Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken.

Ontwerp-nota "Hand aan de ploeg"

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de nota van reacties van de provincie Noord-Brabant met betrekking tot de ontwerp-nota "Hand aan de ploeg". Deze gaat over de revitalisering van het Landelijk Gebied voor West-Brabant. De nota wordt ter kennis gebracht van de Commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Sport op dinsdag 25 september.

Inspraakreacties reconstructieplan gedeelte Zundertseweg

Het college van b en w heeft kennis genomen van de inspraakreacties op het reconstructieplan voor het gedeelte Zundertseweg ten noorden van de A58. Deze ingebrachte reacties vormen aanleiding om het gepresenteerde plan aan te passen. Dat voorstel wordt geagendeerd voor de vergadering van de Commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur op maandag 24 september.

Aanbesteding onderhoud asfalt Langeweg

Burgemeester en wethouders stemmen in met het enkelvoudig onderhands aanbesteden van het groot onderhoud aan het asfalt aan de Langeweg aan Rasenberg Wegenbouw B.V. In het onderhoudsprogramma is rekening gehouden met een bedrag van fl. 185.000,-. Dit bedrag is exclusief de kosten voor het afvoeren van teerhoudend asfalt naar een erkende verwerkingsinstallatie. Deze worden geschat op fl. 59.774,-.

Commissievergaderingen

De Commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Sport houdt op dinsdag 25 september vanaf 19.00 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:
* Reactie van de gemeente Etten-Leur op het ontwerp-Streekplan Noord-Brabant.

* Werkvoorstel/bestuursopdracht voor het opstellen van een Structuurvisie Plus voor de gemeente Etten-Leur.

Op dinsdag 9 oktober komt de Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken vanaf 19.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gemeentehuis. Op de agenda staat onder meer de einddeclaratie van de provincie inzake het project duurzame revitalisering fase II bedrijventerrein Vosdonk.

Onderzoek nieuwbouw of verbouw scholencomplex Hooghuis

Burgemeester en wethouder hebben ingestemd met het instellen van een tweeledig onderzoek naar nieuwbouw of verbouw van het scholencomplex Hooghuis. Met dit onderzoek geven zij gehoor aan het verzoek van de schoolbesturen en de Commissie Onderwijs. De opties waarvan wordt uitgegaan zijn enerzijds sloop van het bestaande permanente complex en de noodlokalen. In deze mogelijkheid zou nieuwbouw van 40 à 44 lokalen (uitgaande van lokalenbehoefte tot 2014) en een gymnastiekvoorziening op hetzelfde perceel plaatsvinden. Anderzijds is een optie: het handhaven en verbouwen van het bestaande complex (21 lokalen en het gymnastieklokaal). Hierbij moeten achttien lokalen en een gymnastiekvoorziening op een locatie elders ondergebracht worden. Voor dit onderzoek en het opstellen van een programma zal extern advies worden gevraagd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie