Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goede evolutie bij de Groep BBM

Datum nieuwsfeit: 24-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Brussels
Zoek soortgelijke berichten

Euronext Brussels

Halfjaarresultaten - 24/09/2001

Belgische Beton Maatschappij - Goede evolutie bij de Goup BBM

GOEDE EVOLUTIE BIJ DE GROEP BBM

Nieuwe Raad van Bestuur werkt aan meer openheid

De bouwgroep Belgische Betonmaatschappij (Euronext: BETB) legt mooie halfjaarresultaten voor. De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten (omzet) bedragen 486,4 miljoen EUR (19,6 miljard BEF), tegenover 483,1 miljoen EUR (19,5 miljard BEF) tijdens dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfswinst, 21,8 miljoen EUR (878 miljoen BEF), kent een behoorlijke stijging vergeleken met de eerste 6 maanden van 2000. Het gedeeltelijk terugnemen van reeds aangelegde voorzieningen voor een werf in India levert daaraan een belangrijke bijdrage. Ook het geconsolideerde nettoresultaat neemt fors toe, met 11,5 miljoen EUR (465,2 miljoen BEF) op 30 juni 2001, tegenover 0,6 miljoen EUR (23,6 miljoen BEF) in 2000.
BBM ziet zijn activiteiten in Nederland verder toenemen. Zo is dochtervennootschap BESIX er operationeel op 5 belangrijke werven. Ook de Verenigde Arabische Emiraten zijn een groeipool van de groep. In deze regio breidt BBM met de aanvang van grote industriële projecten en waterbouwkundige werken haar aanwezigheid uit naar Bahrein en Oman. Daarnaast heeft BBM in de eerste helft van dit jaar haar aandeel in de Groep Yvan Paque verhoogd tot 99,9%. Wat de tweede jaarhelft betreft, ziet de Belgische Betonmaatschappij haar resultaten gunstig evolueren, de potentieel negatieve gevolgen van de recente gebeurtenissen in de VS daarbij niet in acht genomen. De groep stelt over de nodige middelen te beschikken om zowel organisch als via mogelijke overnames verder te groeien. De Raad van Bestuur van BBM heeft het licht op groen gezet om de mogelijkheden van een stocksplit te bestuderen.

Geconsolideerde cijfers

De omzet van de Belgische Betonmaatschappij bedroeg tijdens het eerste semester van dit jaar 486,4 miljoen EUR (19,6 miljard BEF), hetgeen een lichte stijging is vergeleken met de 483,1 miljoen EUR (19,5 miljard BEF) tijdens dezelfde periode in 2000.

Wat de toegevoegde waarde betreft, gaat BBM er aanzienlijk op vooruit, van 106,7 miljoen EUR (4,3 miljard BEF) voor de eerste 6 maanden van 2000 naar 141 miljoen EUR (5,7 miljard BEF) in 2001.

Op het niveau van de bedrijfscashflow (EBITDA) leidt dit tot 39,1 miljoen EUR (1,6 miljard BEF) op 30 juni 2001, hetgeen meer dan een verdrievoudiging is van de bedrijfscashflow van 12 miljoen EUR (483,6 miljoen BEF) op dezelfde datum verleden jaar. Het gedeeltelijk wegvallen van reeds aangelegde voorzieningen voor een werf in India levert daaraan een belangrijke bijdrage (zie infra).

De bedrijfswinst (EBIT) evolueert van 5,5 miljoen EUR (222,6 miljoen BEF) voor het eerste halfjaar van 2000 tot 21,8 miljoen EUR (878 miljoen BEF) voor de eerste 6 maanden van 2001.

Na verrekening van het financieel resultaat brengt dat voor het eerste halfjaar van 2001 de courante winst van BBM op 20,5 miljoen EUR (827,5 miljoen BEF), vergeleken met 4,7 miljoen EUR (190,6 miljoen BEF) voor dezelfde periode in 2000.

Het geconsolideerde nettoresultaat van de Belgische Betonmaatschappij op 30 juni 2001 komt op 11,5 miljoen EUR (465,2 miljoen BEF) tegenover 0,6 miljoen EUR (23,6 miljoen BEF) op diezelfde datum vorig jaar.

Markante feiten eerste halfjaar 2001

Als groep richt de Belgische Betonmaatschappij zich op 3 domeinen. Via dochterbedrijf BESIX is BBM actief op het vlak van grote infrastructuur- en waterbouwkundige werken, engineering, het bouwen van grote kantoor-, utiliteits- en leisure-gebouwen en milieutechnieken. Deze activiteiten vertegenwoordigen ruim 90% van de groepsomzet. Haar activiteiten inzake electromechanische installaties voor infrastructuurverlichting, verkeersregeling en telecom zijn ondergebracht in de Groep Yvan Paque, goed voor circa 5% van de omzet van de groep. Via Betonimmo is BBM actief in projectontwikkeling, hetgeen ongeveer 4% uitmaakt van de omzet van BBM.

BESIX

In België verlopen de werken volgens schema. Het gaat om deeltracés van de Hoge Snelheidslijn, met name tussen Diegem en Zaventem en de doortocht van Leuven. Daarnaast betreft het de werken aan Pier A en het Topaas-gebouw op de nationale luchthaven van Zaventem en de tweede fase van het Kluizendok in Gent. Sommige werven zoals het zuiveringsstation in Pépinster, de HSL werf in Hélécine en het kantorencomplex Pleinlaan (Elsene) zijn beëindigd. Ook de regionale filialen met name de Jacques Delens in Brussel, Vanhout in Geel en Wust in Malmedy hebben in het eerste semester een mooie evolutie in omzet en resultaat gekend.

In Nederland ontwikkelen de activiteiten zich verder. BESIX is momenteel operationeel op 5 belangrijke werven. Zo zijn er de werken aan de verkeerswisselaar op het Vaanplein, ten zuiden van Rotterdam. In het kader van de Betuwelijn bouwt BESIX de overkapping van de Barendrecht, die het belangrijkste knooppunt wordt met de HSL; ook de Molenweg wordt omgebouwd met daarbij de aanleg van een nieuwe tunnel. Op de Afgedamde Maas renoveert BESIX de Wilhelminasluis en werkt het aan de bouw van een stormvloedkering en een nieuwe brug over het Heusdensch Kanaal. BESIX voert ook werken uit aan een 1,8 km lang deeltracé van de Benelux Metrolijn en bouwt het station Gadering.

In Frankrijk heeft de werf aan de luchthaven Charles de Gaulle in Roissy, nabij Parijs, klimatologisch extreem ongunstige omstandigheden gekend, hetgeen aanzienlijke meerkosten, noodzakelijk voor het respecteren van de contractuele deadlines, met zich heeft meegebracht. Bijgevolg heeft deze werf een negatieve impact op het halfjaarresultaat.
Bij het bedrijf Muller TP heeft de economische activiteit van het eerste semester een negatieve impact gekend, omwille van de slechte klimatologische omstandigheden. Deze vermindering van de activiteiten met 25% ten opzichte van het eerste semester van vorig jaar heeft een negatieve bijdrage van Muller TP aan de groepsresultaten tot gevolg. Het tweede semester zou Muller evenwel moeten toelaten de situatie recht te zetten en een positieve bijdrage aan de groep te leveren.

In Egypte zijn de werken aan het hotel Méridien in Kaïro bijna voltooid. Het Nile City project vordert zeer bevredigend.

In India is op 20 juni dit jaar de bouw van een LNG terminal met aanlegstijger en een 2,5 km lange golfbreker door de klant opgeschort om redenen buiten onze wil. De terminal is volledig afgewerkt en de werken aan de golfbreker zaten op schema. De voltooiing was voorzien voor midden 2002. In december 2000 werd voor de werf nog een voorziening aangelegd maar de evolutie van de werken in de loop van dit jaar hebben tot een herwaardering geleid. Een groot deel van het materieel, speciaal bestemd voor waterbouwkundige werken, zal snel worden aangewend in andere regios in de wereld.

In de Verenigde Arabische Emiraten liepen de activiteiten bij Six Construct in het eerste semester zoals voorzien. Deze situeren zich vooral in de maritieme sector en op het vlak van grote industriële projecten. De constructie van een brug in Bahrein en de waterbouwkundige infrastructuurwerken voor een elektriciteitscentrale en een ontziltingsinstallatie in Oman zijn een eventuele basis voor continue aanwezigheid in deze 2 landen. De vrees bestaat dat militaire represailles ten gevolge van de terroristische aanslagen in New York en Washington een onstabiel klimaat creëren in deze regio. Eerdere ervaring met de Golfoorlog in 91 heeft echter geleerd dat bouwactiviteiten in de VAE ook in conflictsituaties efficiënt kunnen worden verder gezet.

Tenslotte dient te worden gemeld dat ten gevolge van een oud geschil tussen BESIX en La Régie des Voies Aériennes du Congo een bedrag van 0,73 miljoen EUR (29,45 miljoen BEF) als voorziening is geboekt.

Groep Yvan Paque

Op 30 juni 2001 heeft de Belgische Betonmaatschappij haar aandeel in de Groep Yvan Paque verhoogd tot 99,9%. Verder besliste de Raad van Bestuur om in de loop van het jaar een nieuwe vestiging te openen in de provincie Luxemburg en werd de reorganisatie van de filialen VS&E voltooid. In het eerste semester is gestart met een nieuwe activiteit binnen de groep en meer bepaald met signalisatiewerken in het kader van de Hoge Snelheidslijn Brussel-Luik.

Betonimmo

Wat het project Pleinlaan (Elsene) in totaal gaat het om 6 kantoorgebouwen- betreft, zijn in het eerste semester de laatste twee opgeleverd. Het volledige project beslaat de realisatie van 65.000m² ondergrondse parkings en kantoorruimte.

In het eerste halfjaar werd na de fase woningen de tweede fase van het project Gemeenschappen (St.-Lambrechts Woluwe) opgestart. Het betreft de aanbouw van 13.500m² bovengrondse kantoorruimte. De werken met betrekking tot fase 4 van het residentieel gedeelte van het project Rolin ruimte (de vroegere Rolin kazerne in Etterbeek) zijn in mei opgeleverd. In het eerste halfjaar werd 30% van de 90 appartementen verkocht. In totaal is reeds 50 % verkocht. De voltooiing van het project Petrusse (appartementen) in Luxemburg stad vond plaats in maart.

Wijzigingen in de Raad van Bestuur

In de eerste helft van het jaar namen de groep en haar aandeelhouders een aantal strategische beslissingen in het kader van het verdere Corporate Governance-beleid. Zo werd een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld waarin de 3 belangrijkste aandeelhouders van BBM zijn vertegenwoordigd. De grote meerderheid van de bestuurders is evenwel onafhankelijk. Gerard Van Acker werd aangetrokken als Gedelegeerd Bestuurder, hij neemt tevens de functie van Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur waar. Ook Christian Dumolin bekleedt de functie van Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. Eveneens in de context van Corporate Governance werden 4 comités opgericht die toezien op de goede organisatie en werking van de groep.

Toekomstperspectieven

Voor het tweede semester is het orderboek van BBM goed gevuld. Zo start BESIX met een aantal belangrijke nieuwe projecten (zie bijlage). Gezien de recente aanslagen in de VS dient uiteraard de nodige voorzichtigheid aan de dag te worden gelegd, maar in principe zijn de vooruitzichten inzake de resultaten voor de tweede helft van 2001 goed. De Belgische Betonmaatschappij beschikt over voldoende middelen om verder te groeien, en dat zowel organisch als via eventuele toekomstige acquisities.

BBM bereidt tevens de overgang op IAS (International Accounting Standards) voor, met als objectief in 2004 reeds in IAS te rapporteren. Eind 2001 plant de groep een interne oefening om na te gaan op welke manier zij aan de vereisten, die de overgang op IAS met zich meebrengt, kan voldoen.

De Raad van Bestuur van BBM heeft het licht op groen gezet om de mogelijkheden van een stocksplit te bestuderen.

De Belgische Betonmaatschappij (Euronext: BETB) is een bouwgroep. Haar activiteiten omvatten grote infrastructuur- en waterbouwkundige werken, engineering, het bouwen van grote kantoor-, utiliteits- en leisure-gebouwen en milieutechnieken. Daarnaast beschikt de Belgische Betonmaatschappij over uitgebreide expertise in het plaatsen van electromechanische installaties voor infrastructuurverlichting, verkeersregeling en telecom en doet zij aan projectontwikkeling. Sinds haar oprichting in 1909 kende de groep een indrukwekkende groei. De Belgische Betonmaatschappij is wereldwijd actief met een sterke focus op Europa en de Verenigde Arabische Emiraten. De groep stelt, verdeeld over zijn filialen, meer dan 10.000 werknemers tewerk en realiseerde in 2000 een omzet van 38 miljard BEF.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met dhr. Bart Wuyts, Directeur Communicatie Belgische Betonmaatschappij, op 02/402 65 01 of dhr. Gerard Van Acker, Vice-Voorzitter Gedelegeerd bestuurder op 02/402 64 68 of via e-mail: (bwuyts@besix.com).

Bijlagen:
Geconsolideerde niet geauditeerde kerncijfers 30/06/01 Overzicht aangevatte en toekomstige projecten BESIX Wijzigingen n.a.v. de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 juni 2001

Bron: Belge des Beton
Provider: Euronext Brussels

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie