Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten eerste halfjaar 2001 TrustCapital Partners

Datum nieuwsfeit: 24-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Brussels
Zoek soortgelijke berichten
Euronext Brussels

PERSBERICHT

Kortrijk, 24/09/2001

Resultaten 1ste HALFJAAR 2001


1. Profiel van de Vennootschap.


TrustCapital Partners stelt zich als opdracht om minderheidsparticipaties te nemen in niet-beursgenoteerde bedrijven met een belangrijk groeipotentieel.

Door deze "private equity" investeringen wordt de uitbouw van een gediversifieerde portefeuille nagestreefd die zowel opstartende als meer mature bedrijven omvat, en waarin een evenwichtige spreiding tussen de klassieke en meer hoogtechnologische sectoren beoogd wordt.

Door de ondersteuning van de bedrijven waarin geparticipeerd wordt, zowel op financieel als op management technisch vlak, wordt voornamelijk gemikt op het permanent verbeteren van de "shareholders' value" van deze bedrijven en van de eigen onderneming.


2. Evolutie van de Activiteiten


TrustCapital Partners heeft gedurende de eerste helft van het jaar 2001 haar activiteiten verder gezet, overeenkomstig de ondernemingsstrategie die werd uitgestippeld, en heeft voornamelijk het accent gelegd op de verdere opvolging en ondersteuning van haar bestaande participaties.

Het mag evenwel duidelijk zijn dat het ondernemingsgebeuren in een zeer moeilijke omgeving dient te geschieden, gekenmerkt door een spectaculaire en onverwachte desinteresse voor technologie en alles wat met technologie te maken heeft. Het verlies aan ondernemingswaarde die het gevolg is van deze desinteresse, zowel in beursgenoteerde bedrijven als in niet-beursgenoteerde bedrijven, is enorm en steekt schril af tegenover de verwachtingen die nog konden gesteld worden in de technologiesector tot medio 2000. Hierbij rijst de vraag of dit waardeverlies nog beantwoordt aan normale economische principes.

Het onzeker economisch klimaat, dat het gevolg is van een wereldwijde terugloop van de economische activiteiten, voornamelijk in de sector van de technologie, maant aan tot voorzichtigheid en heeft mede voor gevolg dat gedurende het eerste semester 2001 geen belangrijke, nieuwe investeringen werden aangegaan en dat tevens geen significante desinvesteringen plaatsvonden.

De investeringen die gedurende de eerste jaarhelft van 2001 werden uitgevoerd, voor een totaal bedrag van 10,71 mio , bestonden voornamelijk uit follow-up investeringen voor bestaande participaties; er werd n nieuwe participatie genomen voor 1 mio in Chemresult.

In deze moeilijke tijd werd door het management ook bijzondere aandacht besteed aan de beperking van de werkingskosten van de onderneming.

Voor n participatie werd een definitieve minderwaarde geboekt als gevolg van de vereffening van de vennootschap waarin deze participatie aangehouden werd. Deze minderwaarde bedraagt 0,17 mio .

Tevens heeft de Raad van Bestuur het aangewezen geacht om, uit voorzichtigheidsoverwegingen, voorzieningen aan te leggen ter dekking van mogelijke minderwaarden op participaties in de technologiesector. Deze voorziening bedraagt 8,72 mio .

Mede door de geboekte voorzieningen en waardeverminderingen, voor een totaal van 8,89 mio , sluit het eerste halfjaar 2001 met een verlies van 7,12 mio tegenover een winst van 2,61 mio voor de eerste helft van het jaar 2000.

Indien abstractie zou gemaakt worden van de geboekte voorziening voor niet gerealiseerde minderwaarden zou, over het eerste halfjaar 2001 een winst gerealiseerd zijn van 1,6 mio .


3. Resultaten 1ste halfjaar 2001

De Raad van Bestuur van TrustCapital Partners heeft op 20 september 2001 de geconsolideerde rekeningen goedgekeurd voor het 1ste halfjaar van 2001 :

RESULTATEN (in mio ) 30/06/2001 30/06/2000

Recurrent financieel resultaat (*) 0,14 2,19

Ander recurrent resultaat (of netto -0,39 - 0,67 werkingskosten)

Resultaat uit kapitaalverrichtingen - 8,30 1,00


- gerealiseerde meerwaarde Fin. Vaste 0,59 1,00 Activa


- minwaarde Fin. Vaste Activa - 8,89
Afschrijving consolidatiegoodwill - 0,11 - 0,11

Netto-aandeel in het resultaat van de 1,54 0,20 ondernemingen waarop de vermogensmutatie
is toegepast (**)

Resultaat vr belastingen - 7,12 2,61

Netto Resultaat (aandeel groep) - 7,12 2,61

(*) Het recurrent financieel resultaat komt voort uit opbrengsten uit Financile Vaste Activa (nl dividenden en interesten) en Vlottende Activa (nl. de opbrengsten op thesaurie en meerwaarden op de beleggingsportefeuille na aftrek van niet-gerealiseerde minwaarden), na aftrek van financile kosten.

(**) inclusief afschrijvingen op consolidatieverschillen ontstaan n.a.v. de toepassing van de vermogensmutatie

De commissaris-revisor, Arthur Andersen, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, voerde een beperkt nazicht uit van de semestrile informatie van TrustCapital Partners nv. Bij dit nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen in de boekhoudkundige gegevens die worden vermeld in dit persbericht.

Verklaring bij de resultaten :


* Het recurrent financieel resultaat bedraagt 0,14 mio t.o.v. 2,19 mio in het 1ste semester van vorig jaar. De opbrengsten uit thesauriebeleggingen daalden ingevolge de aanwending van de liquiditeiten voor de verdere uitbouw van de "private-equity" portefeuille; hiervoor werden tevens externe financieringsbronnen aangesproken.


* De netto werkingskosten zijn gedaald van 0,67 mio vorig jaar tot 0,39 mio in het eerste halfjaar van 2001. Deze daling is grotendeels te verklaren door een aantal eenmalige kosten van vorig jaar, maar zijn ook het gevolg van de doorgedreven inspanningen van het management voor kostenbesparingen.


* De gerealiseerde meerwaarde op de "private-equity" portefeuille bedroeg
0,59 mio t.o.v. 1 mio in het eerste semester van 2000.


* De geboekte minderwaarden slaan enerzijds op een gerealiseerde minderwaarde van 0,17 mio n.a.v. de vereffening van Minds en anderzijds op een voorziening van 8,72 mio die voorzichtigheidshalve werd aangelegd voor 3 participaties, met name: Pythagoras, Webforia en FLV Fund. De verwachte minderwaarde op Pythagoras is gebaseerd op een evaluatie van de portfolio van deze onderneming per 30/06, de verwachte waardevermindering bij Webforia gaat terug op de waardering die aangehouden werd tijdens de laatste kapitaalsronde in september 2001 en de verwachte minderwaarde van FLV Fund houdt rekening met de gepubliceerde intrinsieke waarde van het fonds per 30/06/01.


* De bijdrage tot het resultaat van deze vennootschappen die in de consolidatie opgenomen zijn volgens de methode van de vermogensmutatie steeg naar 1,54 mio t.o.v. 0,20 mio in het 1ste semester van vorig jaar. Deze gunstige evolutie van de courante bijdragen tot het resultaat werd voornamelijk in de hand gewerkt door de resultaten van de Lamitref groep.

Het boekhoudkundig eigen vermogen van TrustCapital Partners bedroeg op 30/06/01 164,9 mio of 22,29 per aandeel.


1. Evolutie van de participatieportefeuille.

Op 30/06/2001 beschikt TrustCapital Partners over een portefeuille van een 80-tal participaties, voor een totaal bedrag van 157,38 mio , waarvan 88,80 mio werd genvesteerd in bedrijven actief in klassieke sectoren en 68,58 mio in bedrijven actief in technologie sectoren


2. Vooruitzichten


TrustCapital Partners heeft sinds haar oprichting medio 1998 een gediversifieerde "private equity" portefeuille uitgebouwd.

Het is haar missie om waarde te creren voor haar aandeelhouders door meerwaarden te realiseren op participaties. Het huidige klimaat is evenwel ongunstig voor desinvesteringen. Daarom zal de aandacht in het 2de semester van 2001 vooral gericht zijn op het beheer van de bestaande "private equity" portefeuille en zullen de investeringen in nieuwe dossiers gelimiteerd blijven.

Gezien de onzekere economische situatie en de zeer scherpe crisis in de technologiesector is het voor TrustCapital Partners onmogelijk om zinvolle vooruitzichten te maken. Meer dan ooit zal de aandacht van het management van de onderneming gaan naar, enerzijds het behoud van de waarde voor de bedrijven in de technologiesector en anderzijds een verdere maximalisatie van de waarde in de meer klassieke sectoren.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met :

TrustCapital Partners

Ter Bede Business Center n 8500 Kortrijk n tel 32/(0)56/24 96 00 n fax 32/(0)56/22 86 99

De heer Christian Dumolin, Mevrouw Katrien Mattelaer

Voorzitter & CEO Bestuurder & CFO

tel 32/(0)56/24 96 00 tel 32/(0)56/24 96 01

(christian.dumolin@trustcapital.be) (katrien.mattelaer@trustcapital.be)

U vindt dit persbericht alsook uitgebreide informatie m.b.t. TrustCapital Partners op onze website www.trustcapital.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...