Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 24-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 26 september 2001

Uitslag volksraadpleging
De volksraadpleging over de gemeentelijke herindeling van het Westland is achter de rug. Op 19 september trotseerden bijna 40.000 Westlanders het barre weer om in het stembureau hun mening uit te spreken over de voorlopige keuzes van de gemeenteraden.

In 's-Gravenzande gaven 5.639 inwoners hun mening, een opkomst van 38,78%.

Daarvan stemden 4.004 (71.07%) voor een samenvoeging van de zeven Westlandse gemeenten tot één gemeente (de 7-0 variant).

De 6-1 variant, een samenvoeging van de gemeenten 's-Gravenzande, De Lier, Maasland, Monster, Naaldwijk en Wateringen, kreeg de voorkeur van 466 mensen (8,27%) en 1.164 kiezers (20,66%) waren tegen de voorgestelde vormen van samenvoeging. Vijf stemmen waren blanco.

Omdat de vraagstelling per gemeente verschilde (en dus ook de uitkomsten) is voor het formuleren van een eensluidend advies van de werkgroep Bestuurlijke Organisatie Westland aan de gemeenteraden nog overleg nodig. Op 18 oktober nemen de gemeenteraden een definitief besluit.
Controle op watersilo's

In het tuinbouwgebied zijn veel watersilo's geplaatst. Het gebeurt geregeld dat deze watersilo's spontaan openklappen. Dit kan tot veel schade en/of overlast leiden bij de tuinders zelf, maar ook bij hun buren.

Veel watersilo's zijn opgebouwd uit ringen van gegalvaniseerde golfplaten. Deze worden door middel van bouten (al dan niet van roestvrij staal) aan elkaar gemaakt. Wanneer aan de binnenzijde, tijdens de bouw, kleine beschadigingen optreden kan hierdoor corrosie optreden. Deze corrosie kan leiden tot doorroesten van de constructie. Afhankelijk van de waterinhoud van de silo zal op de ontstane zwakke plek een grote druk worden uitgeoefend. Dit kan op een gegeven moment leiden tot het spontaan openscheuren van de watersilo.

De eigenaar van de watersilo is in principe verantwoordelijk voor alle gevolgen. De gemeente geeft watersilo's de komende periode extra aandacht, waarbij met name gelet wordt op de bouwkundige staat van de silo. Bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen zijn op grond van deze wetgeving verplicht goed onderhoud te plegen aan opstallen, installaties en onderdelen van installaties. Dus ook aan deze watersilo's.

Wij adviseren u om de eventuele bij u aanwezige watersilo's te controleren op mogelijke corrosie, beschadigingen (indien mogelijk ook aan de binnenzijde) en/of lekkage. Ook is het advies de silo's per ring te voorzien van een spanband. Hiermee kan het spontaan openscheuren van een watersilo worden voorkomen dan wel beperkt. Alle tuinbouwbedrijven in 's-Gravenzande zijn inmiddels via een brief van de gemeente over het risico van de silo's geïnformeerd. NIEUWE PASPOORTEN EN IDENTITEITSKAARTEN VANAF 1 OKTOBER 2001


1 WEEK WACHTTIJD
Op 1 oktober wordt een nieuw Nederlands paspoort en een nieuwe identiteitskaart ingevoerd.
Om beveiligingsredenen worden de nieuwe reisdocumenten op één centrale plaats aangemaakt. Dit heeft tot gevolg dat u het reisdocument niet meer direct bij de aanvraag mee kan nemen. U kunt het NA EEN WEEK ophalen.
AANVRAGEN
U dient een reisdocument persoonlijk aan te vragen; U DIENT MEE TE NEMEN

* Het oude reisdocument dat al in uw bezit is;
* één recente pasfoto (formaat 3,5 x 4,5 cm. en recht van voren genomen)

LET OP: Andere fotos worden beslist geweigerd; attendeer ook de fotograaf bij wie u nieuwe pasfotos laat maken dat het voor het nieuwe paspoort is!

REISDOCUMENTEN VOOR KINDEREN

Kinderen die zelf een reisdocument nodig hebben, hebben daarvoor schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van diegene die het gezag over het kind heeft) tot de leeftijd van:
* 18 jaar, voor de afgifte van een paspoort;
* 12 jaar, voor de afgifte van een identiteitskaart;
LET OP: Bij de aanvraag dient het kind aanwezig te zijn;

BIJSCHRIJVEN VAN KINDEREN

Kinderen tot en met de leeftijd van 15 jaar kunnen worden bijgeschreven in het paspoort van een of beide ouders.

LET OP:
Ook het bijschrijven van kinderen duurt een week!

U dient mee te nemen:

* Uw huidige paspoort;

* één recente pasfoto van de bij te schrijven kinderen (formaat 3x4 cm. en recht van voren genomen; zie ook de opmerkingen hierboven);
* schriftelijke toestemming van de andere ouder of gezaghouder;
LET OP: De bij te schrijven kinderen dienen bij de aanvraag aanwezig te zijn;

PRIJZEN PER 1 OKTOBER

* paspoort : f. 73,55 33,38 (tot 1 oktober: f. 85,00)
* identiteitskaart : f. 59,20 26,86 (tot 1 oktober: f. 38,50)
* bijschrijving kind:


* f. 15,00 6,81 (per kind, direct bij aanvraag paspoort)
* f. 35,00 15,88 (per kind, in een reeds bestaand paspoort)
LET OP: DE EERSTE WEEK VAN OKTOBER KUNNEN GEEN REISDOCUMENTEN WORDEN AFGEGEVEN!!

Vanaf 1 oktober 2001 kunnen de nieuwe reisdocumenten worden aangevraagd.

Door de week wachttijd bij de nieuwe procedure dient u er daarom rekening mee te houden dat in de eerste week van oktober GEEN reisdocumenten kunnen worden verstrekt.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente s-Gravenzande, van Geeststraat 1, telefoon 430272 of 430273.
Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:
De heer J.W. Huysman voor het kappen van een blauwspar-ceder in de achtertuin van de woning aan de Naaldwijkseweg 9, 's-Gavenzande Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de balie van kamer 201 op de 2e etage.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. Wet milieubeheer

Actualisatievergunningen
Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend dat zij actualisatievergunningen op grond van artikel 8.22 Wet milieubeheer hebben verleend aan de volgende bedrijven.

* Glastuinbouwbedrijf J.N. Olsthoorn, Sint Jorispad 30, actualisatie oprichtingsvergunning van 26 april 1994;

* Glastuinbouwbedrijf Firma P.D. van de Berg en Zn., Naaldwijkseweg 406, actualisatie oprichtingsvergunning van 21 december 1993;
* Glastuinbouwbedrijf VOF Voskamp, Maasdijk 6a, actualisatie oprichtingsvergunning van 19 juli 1994;

* Glastuinbouwbedrijf C. Camfferman, Naaldwijkseweg 352, actualisatie oprichtingsvergunning van 7 december 1993;
* Glastuinbouwbedrijf B. van Rij, Sint Jorispad 24, actualisatie oprichtingsvergunning van 21 juni 1994.

De beschikkingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 27 september 2001 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Inzage kan iedere werkdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en elke maandag van 9.00 uur tot 19.00 uur. Bij inzage op maandagavond dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw R. Goudswaard op telefoonnummer 43 01 84.

Degenen die bedenkingen hebben ingediend naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking, alsmede degenen die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen vermelde periode een beroepsschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingediend én een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepsschrift, alsmede voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. Voor de exacte bedragen kunt u bellen met de Raad van State (telefoon 070-4264426).

Meldingen

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen.

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer

SR Service, Marie Curiestraat 6a.

Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer

Gemeentelijk Woningbedrijf, Van der Horstweg 10

Bovengenoemde inrichtingen zijn ontheven van de vergunningplicht als bedoeld in de Wet milieubeheer en moeten voldoen aan de algemene regels van genoemd besluit.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling Bouwen en Milieu (kamer 112) ter inzage.
Bouwplannen

Aangevraagde bouwvergunningen
H.M. Kuiper
woning
Maasdijk 42
G.R. Plugge
Berging
Naaldwijkseweg 13
Aangevraagde sloopvergunningen
H.M. Kuiper
Woning
Maasdijk 142
bezwaarschrift moet worden gezonden aan het College van burgemeester enveloppe moet de aanduiding "bezwaarschrift Awb" zijn vermeld.

Afvalwijzer

Volgende week (1 tot en met 5 oktober) worden de groene minicontainers geleegd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...